AP Honda คว้ารางวัลส่งเสริมขับขี่ปลอดภัยจาก IATSS ญี่ปุ่น รายเดียวของไทย Share this

AP Honda คว้ารางวัลส่งเสริมขับขี่ปลอดภัยจาก IATSS ญี่ปุ่น รายเดียวของไทย

Pon Piantanongkit
โดย Pon Piantanongkit
โพสต์เมื่อ 25 กันยายน 2557

เอ.พี.ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยจากสถาบัน International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS) ประเทศญี่ปุ่น

สถาบัน International Association of Traffic and Safety Science หรือ IATSS ประเทศญี่ปุ่น เป็นองค์กรเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อค้นคว้าวิจัยและส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก โดย เอ.พี.ฮอนด้าได้ริเริ่มโครงการเมืองไทยปลอดภัยหรือ Safety Thailand มาตั้งแต่ปี 2532 มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นและนำความรู้และวิธีการที่ได้รับมาพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพจราจรในประเทศไทยและพฤติกรรมการขับขี่ของคนไทย พร้อมวางกำหนดเกณฑ์หลักสูตรในการสอนขับขี่ ในหลากหลายคอร์ส ตั้งแต่รถเล็กไปจนถึงรถ Bigbike

ปัจจุบันนี้ เอ.พี.ฮอนด้า มีศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยขนาดใหญ่อยู่ 2 แห่งในกรุงเทพฯและสมุทรปราการ และมีศูนย์ฝึกที่สร้างร่วมกับร้านผู้จำหน่ายอีก 11 แห่งทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งการสนับสนุนศูนย์ฝึกของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อีก 12 แห่ง และยังให้การสนับสนุนศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาอีก 26 แห่งด้วย


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ