สะพรึง! ผลสำรวจชี้ผู้ชายขับรถมีอัตรา “เสียชีวิต” มากกว่าผู้หญิงกว่าเท่าตัว Share this

สะพรึง! ผลสำรวจชี้ผู้ชายขับรถมีอัตรา “เสียชีวิต” มากกว่าผู้หญิงกว่าเท่าตัว

Satapana
โดย Satapana
โพสต์เมื่อ 29 พฤษภาคม 2558

สะพรึง! ผลสำรวจชี้ผู้ชายขับรถมีอัตรา “เสียชีวิต” มากกว่าผู้หญิงกว่าเท่าตัว

เทคโนโลยีที่อัดแน่นในรถยนต์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น แต่สถิติยังชี้ว่าผู้ชายขับรถมีความเสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตบนท้องถนนมากกว่าผู้หญิง

หน่วยงานเพื่อความปลอดภัยบนถนนหลวงของสหรัฐฯ ทำการสำรวจข้อมูลตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมาพบว่าผู้ขับขี่เพศชายเสียชีวิตบนท้องถนนมากกว่าเพศหญิงถึงเท่าตัว โดยตัวเลขผู้ชายเสียชีวิตอยู่ที่ 23,808 ราย ส่วนผู้หญิงเสียชีวิต 9,733 ราย

สาเหตุที่ผู้ชายเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิงไม่ได้อยู่ที่สัดส่วนผู้ชายขับรถที่มีมากกว่าเท่านั้น แต่มีแนวโน้มว่าผู้ชายมีพฤติกรรม “เมาแล้วขับ” มากกว่าด้วย โดย 25% ของการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตมีสาเหตุจากการเมาแล้วขับของผู้ขับขี่ที่เป็นเพศชาย ส่วนผู้หญิงเมาแล้วขับอยู่ที่ 15%

อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจพบว่าผู้หญิงมีอัตราส่วนที่จะได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมากกว่าผู้ชาย โดยคิดเป็น 768 คนจากทั้งหมด 100,000 คน

ทั้งนี้ ถึงแม้ผลสำรวจจะชี้ว่าอาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์จะลดลงเนื่องจากเทคโนโลยีความปลอดภัยภายในรถรถยนต์และการแพทย์ที่ก้าวหน้ามากขึ้น แต่อัตราส่วนการเสียชีวิตระหว่างผู้ชายและผู้หญิงยังคงเท่าเดิม นั่นคือผู้ชาย “ตาย” มากกว่าเท่าตัว


ความคิดเห็น