Chevrolet ไม่สามารถใช้ชื่อ Bolt ได้เพราะ Yamaha จดทะเบียนการค้าไปแล้ว Share this

Chevrolet ไม่สามารถใช้ชื่อ Bolt ได้เพราะ Yamaha จดทะเบียนการค้าไปแล้ว

Satapana
โดย Satapana
โพสต์เมื่อ 02 มิถุนายน 2558

Chevrolet ไม่สามารถใช้ชื่อ Bolt ได้เพราะ Yamaha จดทะเบียนการค้าไปแล้ว

เชฟโรเลตมีแววว่าจะต้องหาชื่อใหม่สำหรับการทำตลาดเชฟโรเลต โบลต์ (Chevrolet Bolt) รถพลังไฟฟ้ารุ่นใหม่ หลังจากสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐฯ ไม่อนุมัติการจดทะเบียนชื่อโบลต์ออกจำหน่ายจริง

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว เชฟโรเลตเคยจดทะเบียนชือโบลต์สำหรับใช้กับรถต้นแบบซึ่งเปิดตัวภายในงานดีทรอยท์ ออโต้โชว์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่เมื่อค่ายรถยักษ์ใหญ่อเมริกันต้องการใช้ชื่อนี้ออกจำหน่ายจริง ผลปรากฏว่าไม่สามารถทำได้

สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐฯ ระบุว่าชื่อ “โบลต์” ดังกล่าวถูกจดทะเบียนโดยยามาฮ่าตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2012 ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้าโบลต์หลายปี

เชฟโรเลตวางกำหนดการไว้แล้วว่า โบลต์จะต้องขึ้นสายการผลิตในช่วงเดือนตุลาคม 2016 และออกจำหน่ายจริงทันที ดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดความสับสนกับโวลต์ (Volt) รถพลังไฟฟ้าที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันด้วย


ความคิดเห็น