ฮอนด้า ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ” สานต่อเจตนารมย์ด้านความปลอดภัยให้ยั่งยืน Share this

ฮอนด้า ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ” สานต่อเจตนารมย์ด้านความปลอดภัยให้ยั่งยืน

Ken
โดย Ken
โพสต์เมื่อ 21 กรกฎาคม 2558

ฮอนด้า ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ” สานต่อเจตนารมย์ด้านความปลอดภัยให้ยั่งยืน

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานต่อการสร้างสรรค์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน ประกาศจัด โครงการขับขี่ปลอดภัย “Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ” 

โดยฮอนด้าได้มีการเปิดอบรมเสริมความรู้ในการขับขี่ปลอดภัย ณ โชว์รูมพร้อมศูนย์บริการฮอนด้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศให้กับผู้ที่สนใจ

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ” เป็นกิจกรรมที่เปิดกว้างสำหรับผู้สนใจทั่วไป ซึ่งในปีที่แล้วมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรวมกว่า 3,500 คน และในปีนี้ฮอนด้ายังคงจัดอย่างต่อเนื่องในโชส์รูม 135 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับหลักสูตรการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี แนะนำการขับรถอย่างปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ มารยาทในการขับรถ กฎหมายและเครื่องหมายจราจร การบำรุงรักษารถยนต์ และการขับรถอย่างประหยัดน้ำมัน เป็นต้น และหลักสูตรการอบรมภาคสาธิต ได้แก่ การเตรียมพร้อมก่อนการขับรถ การสาธิตการทำงานของระบบเบรก ABSเป็นต้น”

โครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ” จะเริ่มการอบรมตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2558 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอนด้า 24 ชั่วโมง โทร 02 341 7777


ความคิดเห็น