โครงการ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์ มอบน้ำสะอาดให้คนไทยในพื้นที่ขาดแคลน Share this

โครงการ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์ มอบน้ำสะอาดให้คนไทยในพื้นที่ขาดแคลน

Golf Autospinn
โพสต์เมื่อ 27 ตุลาคม 2558

โครงการ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์ มอบน้ำสะอาดให้คนไทยในพื้นที่ขาดแคลน

บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย ร่วมกับ Waves 4 Water องค์กรที่ ให้ความช่วยเหลือด้านโซลูชั่นในการจัดการให้น้ำสะอาดจากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์ (Care 4 Water) เพื่อถ่ายทอดความรู้และมอบโซลูชั่นเกี่ยวกับระบบการกรองน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำจำนวน 100 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนและศูนย์กลางของชุมชน บ้านห้วยไร่ จังหวัดอุดรธานี และชุมชนรวมบ้านตลุกน้ำขาว จ.นครราชสีมา โดยได้รับความสนับสนุนจาก ณัฐ บาวาเรียน มอเตอร์ และ เชิดชัย ออโต้เฮ้าส์ ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ ในสองจังหวัดดังกล่าว

โครงการ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์ มีจุดมุ่งหมายหลักในการช่วยให้คนไทยในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาด สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้มากยิ่งขึ้น โดยคณะผู้บริหารและพนักงานของบีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย และ Waves 4 Water พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาของผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูในท้องถิ่น ร่วมกันสอนให้สมาชิกในชุมชนทราบถึงวิธีการติดตั้งและดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำ และสามารถถ่ายทอดต่อให้แก่สมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชนได้อีกด้วย

โดยเครื่องกรองน้ำ 1 เครื่องสามารถกรองน้ำสะอาดให้แก่คน ในชุมชนได้ถึง 100 คน ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่เริ่มดำเนินโครงการนี้ โดยบีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย ตั้งเป้าหมายที่จะจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ดังกล่าวในอีก 4 จังหวัด ก่อนที่จะขยายโครงการไปยังประเทศอื่นๆ อาทิ จีน และ บราซิล ต่อไป


ความคิดเห็น