ฟอร์ดพัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมต่อระหว่างยานพาหนะและระบบคลาวด์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Share this

ฟอร์ดพัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมต่อระหว่างยานพาหนะและระบบคลาวด์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

Ken
โดย Ken
โพสต์เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2558

ฟอร์ดพัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมต่อระหว่างยานพาหนะและระบบคลาวด์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี และ มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิครัฐเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กดินหน้าขั้นตอนสุดท้ายของโครงการวิจัยที่มุ่งพัฒนาความสามารถของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารภายในรถยนต์

เป้าหมายหลักของโครงการระหว่างฟอร์ดและมหาวิทยาลัยโปลีเทคนิครัฐเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก คือ การมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีเสถียรภาพ เพื่อเชื่อมต่อผู้ขับขี่กับระบบบริการคลาวด์

ความท้าทายสำคัญที่ฟอร์ดพยายามแก้ไข คือ การทำให้การสื่อสารระหว่างยานพาหนะและระบบคลาวด์มีความเสถียรแม้ในสภาวะที่สัญญาณเชื่อมต่อไม่ดี หรือมีการใช้ระบบเครือข่ายไร้สายมากเกิน โดยโครงการนี้ใช้ระยะเวลานานสามปี

ข้อมูลต่างๆ จะได้รับการเก็บบันทึกและส่งต่อจากยานพาหนะต้นแบบที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ ไม่ว่าจะเป็น การเชื่อมต่อกับคลาวด์ เครือข่ายโทรศัพท์ สัญญาณ Wi-Fi และเชื่อมต่อกับพาหนะอื่นๆ รวมถึงระบบพื้นฐานการขนส่ง ทีมนักวิจัยยังได้พัฒนาแผนที่ขนาดเล็กที่ใช้บอกพื้นที่ครอบคลุมการเชื่อมต่อ ที่เก็บรวบรวมลักษณะของภูมิประเทศเอาไว้ และในขณะเดียวกันก็ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจุดกระจาย และเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์แบบไร้สาย

สำหรับในสถานการณ์ที่ปกติไม่ฉุกเฉิน ระบบจัดการการเชื่อมต่ออัจฉริยะ จะตรวจดูพื้นที่สัญญาณเชื่อมต่อ เพื่อเลือกจุดส่งสัญญาณที่ดีที่สุด ดังนั้น เมื่อรถยนต์ขับไปบริเวณพื้นที่ห่างไกลสัญญาณ แต่ต้องมีการอัพเดตซอฟแวร์ การอัพเดทดังกล่าวจะเริ่มต้นเมื่อรถยนต์มีสัญญาณเชื่อมต่อที่ดีขึ้น

โครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ โดยผลการวิจัยที่ได้จะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตและพัฒนารถยนต์ฟอร์ด ซึ่งรวมถึงระบบการสื่อสารระหว่างยานพาหนะ การส่งข้อมูลแบบฉุกเฉินเร่งด่วน และการอัพเดทซอฟแวร์ทางอากาศอีกด้วย

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


ความคิดเห็น