ฟอร์ดค้นคว้านวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติโดยใช้ตุ๊กแกเป็นกรณีศึกษา Share this

ฟอร์ดค้นคว้านวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติโดยใช้ตุ๊กแกเป็นกรณีศึกษา

Golf Autospinn
โพสต์เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2558

ฟอร์ดค้นคว้านวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติโดยใช้ตุ๊กแกเป็นกรณีศึกษา

ทีมค้นคว้าวิจัยของฟอร์ดวางแผนศึกษาคุณสมบัติของตีนตุ๊กแกที่มีความเหนียวแน่นสูงเพื่อนำไปพัฒนาสารยึดติดส่วนประกอบของรถยนต์และช่วยเพิ่มโอกาสการรีไซเคิลส่วนประกอบต่างๆ

นวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติ หรือที่เรียกกันว่า ไบโอมิมิครี (Biomimicry) คือการศึกษาและเลียนแบบสิ่งต่างๆ จากธรรมชาติ เพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆ ในปัจจุบัน ซึ่งนวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาตินี้คาดว่าจะสามารถพลิกโฉมการออกแบบภายในรถยนต์ฟอร์ดได้

เมื่อเร็วๆ นี้ ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ได้ร่วมมือกับบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (Proctor & Gamble) และสถาบันด้านนวัตกรรมการเลียนแบบธรรมชาติ (Biomimicry Institute) จัดเวิร์คช็อปด้านนวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติดังกล่าวขึ้นที่สำนักงานเขตเดียร์บอร์น


ความคิดเห็น