ฟอร์ดส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปล่อยเต่าทะเล 100 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ Share this

ฟอร์ดส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปล่อยเต่าทะเล 100 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ

Golf Autospinn
โดย Golf Autospinn
โพสต์เมื่อ 11 November 2558

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการอนุบาลลูกเต่าทะเลจำนวน 100 ตัว เป็นเวลา 1 ปี โดยได้นำอาสาสมัครฟอร์ด ผู้จำหน่ายฟอร์ด และสื่อมวลชน ร่วมกันปล่อยเต่าสู่ทะเล ณ เกาะมันใน จังหวัดระยอง

ยุคนธร วิเศษโกสิน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการปล่อยเต่าทะเลเป็นกิจกรรมที่ฟอร์ดเล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรเต่าทะเลอย่างยั่งยืนตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

“ในครั้งนี้ ฟอร์ด ประเทศไทยได้ร่วมรับอุปถัมภ์โดยมอบงบประมาณสนับสนุนในการบริหารจัดการเพาะฟักและอนุบาลลูกเต่าทะเลจำนวน 100 ตัว อย่างเหมาะสมจนมีอายุ 1 ปี ภายใต้การดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก”

การเพาะเลี้ยงและอนุบาลลูกเต่าทะเลนี้ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของเต่าทะเลในธรรมชาติ ซึ่งการนำไข่เต่าทะเลมาฟักและอนุบาลด้วยวิธีการที่เหมาะสม จะมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ลูกเต่าทะเลซึ่งได้รับการอนุบาลเป็นระยะเวลา 1 ปี จะมีขนาดใหญ่และแข็งแรงเพียงพอที่จะป้องกันตัวเองจากสัตว์นักล่าได้

“ฟอร์ดให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เช่นเดียวกับกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านอื่นๆ และเรามุ่งหวังให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น ตามนโยบายของบริษัทที่สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง”


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ