คาราวานมิตรภาพอาเซียน ASEAN Friendship Caravan “ไฮลักซ์ รีโว่ คาราวานทริป ผู้นำทุกเส้นทาง” Share this

คาราวานมิตรภาพอาเซียน ASEAN Friendship Caravan “ไฮลักซ์ รีโว่ คาราวานทริป ผู้นำทุกเส้นทาง”

Coke Autospinn
โพสต์เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558

คาราวานมิตรภาพอาเซียน ASEAN Friendship Caravan “ไฮลักซ์ รีโว่ คาราวานทริป ผู้นำทุกเส้นทาง”

โครงการใหม่จาก โตโยต้า กับคาราวานมิตรภาพอาเซียน "ไฮลักซ์ รีโว่ คาราวานทริป ผู้นำทุกเส้นทาง"  ซึ่งโครงการนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วม เกิดความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โครงการทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway) เป็นโครงการพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ ซึ่งริเริ่มขึ้นจากการประชุมรัฐมนตรีขนส่งของอาเซียน (ASEAN Transport Minister Meeting-ATM) ครั้งที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางที่มีศักยภาพสูงของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีเป้าหมายทั้งสิ้น 23 สายทางคิดเป็นระยะทางกว่า 36,600 กิโลเมตร

และยังมุ่งเน้นให้เกิดระบบโครงข่ายเชื่อมโยงการคมนาคมแบบบูรณาการ เป็นการเตรียมความพร้อมตามโครงการรวมเขตเศรษฐกิจและการค้าใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีประชากรรวมกันกว่า 500 ล้านคน เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ที่สมบูรณ์ในปี พ.ศ.2559 อีกด้วย

ปัจจุบันโครงข่ายทางหลวงอาเซียนมีส่วนที่อยู่ในประเทศไทย จำนวน 12 สาย เป็นระยะทางประมาณ 6,700 กิโลเมตร ซึ่งจะสังเกตได้จากป้ายสีน้ำเงิน อักษรสีขาวว่า “AH” ตามด้วยหมายเลขทางหลวง

ผาแต้ม

ทั้งนี้ เส้นทาง “คาราวาน REVO - เส้นทางวิถีล้านนา” จะผ่านทางหลวงอาเซียน 4 สายทาง ได้แก่

AH1 - บ.คลองลึก (ชายแดนไทย/กัมพูชา) - แม่สอด (ชายแดนไทย/พม่า) โดยผ่านช่วง กรุงเทพ - อ่างทอง - สิงห์บุรี - ชัยนาท - นครสวรรค์ - กำแพงเพชร - ตาก

AH2 - สะเดา (ชายแดนไทย/มาเลเซีย) - แม่สาย (ชายแดนไทย/เมียนมา) โดยผ่านช่วง ตาก - อ.เถิน - ลำปาง - อ.งาว - พะเยา - เชียงราย

AH13 - ห้วยโก๋น (ชายแดนไทย/ลาว) - นครสวรรค์ โดยผ่านช่วง น่าน - แพร่ - อ.เด่นชัย - อุตรดิตถ์ - พิษณุโลก –นครสวรรค์

ความรู้เรื่อง เกตเวย์ ในภูมิภาคล้านนา

เส้นทาง “คาราวาน REVO - เส้นทางวิถีล้านนา” ครั้งนี้ จะทำให้ผู้ร่วมโครงการได้สัมผัสและรู้จัก ด่านชายแดนต่างๆ ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่อยู่ในดินแดนภาคเหนือได้เกือบครบถ้วน ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงศักยภาพ ในการเป็นทางเชื่อมโยงไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือ Gateway ได้ดี ถือได้ว่าเมืองเหล่านั้น เป็น ASEAN Gateway ของไทย ได้แก่ ด่านแม่สาย อ.เชียงแสน และด่านสะพานมิตรภาพ อ.เชียงของ จ.เชียงราย, ด่านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน และ ด่านภูดู่ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

รู้จักแคมเปญ เมืองต้องห้าม(พลาด)

“ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีโครงการโปรโมทจังหวัดท่องเที่ยวใหม่ ภายใต้โครงการ “เมืองต้องห้าม...พลาด” โดยคัดสรร 12 เมืองทางเลือกจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับเมืองหลักเดิม โดยเน้นจุดเด่นและศักยภาพของจังหวัดที่มีความพร้อม ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม

โครงการ “เมืองต้องห้าม...พลาด” เกิดจากแนวคิดหลัก คือการนำจุดเด่นของจังหวัดต่างๆ ที่คนไทยยังไม่เคยรับรู้ข้อมูลว่า เมืองดังกล่าวมีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้าง โดยอาจถูกมองข้าม แต่แท้จริงกลับเป็นเมืองที่มีศักยภาพ มีเรื่องราวที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ไม่แพ้จังหวัดท่องเที่ยวที่โด่งดังทั้งหลาย

“REVO คาราวาน - เส้นทางวิถีล้านนา” จะพาผู้เข้าร่วมไปสัมผัส “เมืองต้องห้าม...พลาด” ถึง 2 เมือง คือลำปาง : เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา” และ เมืองน่าน : กระซิบรักเสมอดาว

พระธาตุพนม

เปิดเส้นทางเชื่อมเครือข่าย  4 ประเทศ บนเส้นทางคาราวาน มหัศขรรย์สุวรรณภูมิ

ในวาระโอกาสของการเปิดประชาคมอาเซียน ในปีหน้า คาราวานมิตรภาพอาเซียน เส้นทางมหัศจรรย์สุวรรณภูมิ ไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา จะเป็นเส้นทางรถยนต์ ที่สามารถเชื่อมเครือข่ายได้มากที่สุดบนเส้นทาง East Economic Corridor หรือระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก อันมีจุดเริ่มต้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเปรียบเสมือนมหานครแห่งอาเซียน เดินทางสู่เส้นทางปราสาทขอม ในดินแดนอีสานใต้ คือ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และอุบลราชธานี อันมีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำโขง

และเป็นความมหัศจรรย์อันดับแรกบนเส้นทาง ข้ามเข้าสู่จำปาศักดิ์ ประเทศลาว จะไปชมความมหัศจรรย์ของน้ำตกคอนพะเพ็ง ในมหานทีสีทันดร ที่กว้างใหญ่ที่สุดใน อาเซียน จนได้สมญานามไนแอการ่าน้อยแห่งเอเชีย จากนั้นไปสุดแดนตะวันออกในเวียดนามใต้ พบกับความมหัศจรรย์ของทะเลทรายมุยเน่ หนึ่งเดียวในอาเซียนเช่นกัน

สุดท้ายวกเข้ากัมพูชา สู่นครวัตโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ถือเป็นความมหัศจรรย์ที่สมบูรณ์แบบของเส้นทาง และเชื่อมโยงตั้งแต่จุดเริ่มต้นบนเส้นทางปราสาทขอมในดินแดนอีสานใต้

รถม้าลำปาง

คาราวานมิตรภาพอาเซียนครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมแรกที่ประเทศไทยริเริ่มขึ้นสำหรับการเปิดประชาคม อาเซียน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงกำหนดให้ คาราวานที่ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 7 – 16 มกราคม 2559 เดินทางเข้ามาเฉลิมฉลองในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ที่ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ด้วย


ความคิดเห็น