กรุงศรี ออโต้ เดินหน้ามอบ “ห้องสมุดกรุงศรี ออโต้” แห่งที่ 11 และ 12 สานต่อความรู้นอกห้องเรียนควบคู่ปลูกฝังวินัยทางการเงิน Share this

กรุงศรี ออโต้ เดินหน้ามอบ “ห้องสมุดกรุงศรี ออโต้” แห่งที่ 11 และ 12 สานต่อความรู้นอกห้องเรียนควบคู่ปลูกฝังวินัยทางการเงิน

Ken
โดย Ken
โพสต์เมื่อ 06 ธันวาคม 2558

โครงการ “ห้องสมุดกรุงศรี ออโต้” เป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  ที่ “กรุงศรี ออโต้”  ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เครือกรุงศรี ได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2553  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน หนังสือ และสื่อการสอน  ให้มีโอกาสทัดเทียมเท่ากับเด็กในชุมชนเมือง

กรุงศรี ออโต้จึงได้ดำเนินโครงการ “ห้องสมุดกรุงศรี ออโต้” ไปทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และในปี 2558 ได้ส่งมอบห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ แห่งที่ 11 ให้กับโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น  และห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ แห่งที่ 12 ให้กับโรงเรียนห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ตั้งแต่ริเริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน กรุงศรี ออโต้ได้ส่งมอบห้องสมุด “กรุงศรี     ออโต้” ไปแล้ว 12 แห่ง ทั่วประเทศ นอกเหนือจากการส่งมอบห้องสมุด พร้อมทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กีฬาแล้ว  เรายังได้รับความร่วมมือจากพนักงานจิตอาสาและคู่ค้าพันธมิตรเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ไม่ว่าจะเป็น การปรับปรุงสนามเด็กเล่นและภูมิทัศน์โรงเรียน  กิจกรรมสันทนาการ  ตลอดจนจัดอบรมโครงการ  70 ปีกรุงศรี 70 โรงเรียนรอบรู้เรื่องเงิน” ให้กับนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีวินัยทางการเงินและรู้จักการออมเงินควบคู่ไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยเช่นกัน

การเติบโตของสังคมที่ดีอยู่ที่พื้นฐานของการสร้างบุคลากรที่ดี  รากฐานที่ดีของการพัฒนาคนคือการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  ดังนั้น การร่วมกันในการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่าน และรักการเรียนรู้กับสิ่งที่อยู่รอบตัวถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกหน่วยงานควรให้ความใส่ใจ


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ