อีซูซุเดินหน้าโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียนแห่งที่ 19 Share this

อีซูซุเดินหน้าโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียนแห่งที่ 19

Coke Autospinn
โดย Coke Autospinn
โพสต์เมื่อ 28 January 2559

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานต่อโครงการ“อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4รุดส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 19 แก่โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ที่ประสบความเดือดร้อนจากแหล่งน้ำที่มีไม่เพียงพอรวมทั้งมีสารปนเปื้อนสูงเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นของกลุ่มอีซูซุในประเทศไทยที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มร. มร. ชิโร่ อุจิดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไอทีฟอร์จิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และนายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์

52e5436c-702a-4d75-8691-b3f09cc1aa00

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเดินหน้าสานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต”การติดตั้งชุดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลครบวงจรรวมถึงระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน

พร้อมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะเพื่อให้การแก้ปัญหาน้ำดื่มสามารถสำเร็จลุล่วงได้อย่างยั่งยืนแก่โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่ 19 ของโครงการ และเป็นโรงเรียนแรกของปีพ.ศ.2559

715d7c23-7285-42de-9641-86c5738c2554

มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ เป็น 1ในโรงเรียนที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพราะมีปัญหาจากแหล่งน้ำที่มีกลิ่นและขุ่น ไม่ถูกสุขอนามัย

ทำให้ต้องซื้อน้ำดื่มแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนเดือนละมากกว่า200 ถัง การส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจรของโครงการ“อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต”จึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีให้กับทุกคนในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนรอบข้าง นอกจากนี้กลุ่มอีซูซุยังมอบสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนอีกด้วย สำหรับโครงการ

3d7a38ca-a768-459a-9db3-0e27736d2836

“อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 20อีซูซุจะไปส่งมอบน้ำดื่มสะอาดที่โรงเรียนในจังหวัดสระแก้วในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้”โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ ต.แม่ต้า อ.ท่าสองยาง  จ.ตากเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 290คน บุคลากร 14 คน คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาทำไร่และฐานะยากจน

ใช้แหล่งน้ำจากสระน้ำในหมู่บ้านที่นอกจากมีปริมาณน้ำน้อยแล้วยังมีสภาพเป็นน้ำนิ่งทำให้น้ำมีกลิ่น เกิดการหมักหมมและเน่าเสียได้ง่ายอีกทั้งมีสารปนเปื้อนมากจนขุ่นส่งผลให้เครื่องกรองที่มีอยู่อุดตันเร็วจนหมดสภาพ ปัจจุบันจึงจำต้องใช้น้ำที่ไม่ผ่านเครื่องกรอง และซื้อน้ำดื่ม 40-50 ถังต่อสัปดาห์ในราคาถังละ 10 บาท เป็นประจำ

การส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจรในโครงการ"อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต"ไม่เพียงช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่อีซูซุยังตั้งใจให้โรงเรียนต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการบรรจุน้ำดื่มใส่ขวดเพื่อจำหน่ายราคาพิเศษแก่คนในชุมชนในรูปแบบสหกรณ์และนำรายได้ที่งอกเงยกลับมาเป็นค่าบำรุงรักษาเพื่อให้การแก้ปัญหาน้ำดื่มสำเร็จลุล่วงอย่างยั่งยืน


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ