“กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย” ร่วมกับ “กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” จัดฝึกอบรมโครงการ "เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" Share this

“กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย” ร่วมกับ “กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” จัดฝึกอบรมโครงการ "เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"

Ken
โดย Ken
โพสต์เมื่อ 29 February 2559

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทา      สาธารณภัย (ปภ.) เดินสายจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมมอบอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอบรม ได้แก่ ไซเรนมือหมุน วิทยุสื่อสาร เต้นท์ หมอนผ้าห่ม และถุงยังชีพ ให้กับพื้นที่เสี่ยงภัย 6จังหวัดในภาคเหนือและภาคใต้

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการอบรมภายใต้หลักสูตรการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Disaster Risk Management: CBDRM) ที่มีความเข้มข้นให้กับตัวแทนชุมชนในพื้นที่

Honda CBDRM_7

Honda CBDRM_9

โดยหลักสูตรเน้นการจัดการภัยพิบัติด้วยบุคคลภายในชุมชนเอง เพื่อสร้างการป้องกัน แก้ไข บรรเทา ฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติแบบบูรณาการ

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า “กองทุนฯ ได้วางแผนปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกองค์กร ควบคู่กับการเตรียมทรัพยากรให้ความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ ไปพร้อมกัน ทั้ง 4 ด้าน คือ เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรอาสาสมัคร และการส่งเสริมความรู้ในการรับมือภัยพิบัติ


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1.98% - 5.25% (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 3.81% - 9.80% ต่อปี)
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1.98% - 5.25% (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 3.81% - 9.80% ต่อปี)

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ