เชลล์ประเทศไทย แต่งตั้ง อรรถ เหมวิจิตรพันธ์ เป็นรองประธานกรรมการ Share this

เชลล์ประเทศไทย แต่งตั้ง อรรถ เหมวิจิตรพันธ์ เป็นรองประธานกรรมการ

Ken
โดย Ken
โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2559

เชลล์ประเทศไทย แต่งตั้ง อรรถ เหมวิจิตรพันธ์ เป็นรองประธานกรรมการ

บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด แต่งตั้ง นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ เป็นรองประธานกรรมการ ดูแลงานรัฐกิจสัมพันธ์และการพัฒนาธุรกิจใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  สืบต่อจากนายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์ ซึ่งเกษียณอายุการทำงานเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ในตำแหน่งใหม่นี้ นายอรรถจะรายงานตรงกับนายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย และกรรมการบริหารธุรกิจค้าปลีก ภาคพื้นตะวันออก กลุ่มบริษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์  และตามสายงานที่มิสเตอร์ ดัค แมคเคย์ รองประธาน ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ เอเชียแปซิฟิก


ความคิดเห็น