โตโยต้าจับมือ U Drink I Drive ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยแก่พนักงานขับรถ Share this

โตโยต้าจับมือ U Drink I Drive ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยแก่พนักงานขับรถ

Tadsaneeya
โดย Tadsaneeya
โพสต์เมื่อ 20 กรกฎาคม 2559

โตโยต้าจับมือ U Drink I Drive ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยแก่พนักงานขับรถ

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมกับ ยูดริ้งค์ ไอไดรฟ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยแก่พนักงานขับรถของบริษัท ยูดริ้งค์ ไอไดรฟ์ ภายใต้หลักสูตร ปลอดภัยทุกการขับ ประหยัดทุกเส้นทาง โดยโตโยต้าถนนสีขาว” เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางท้องถนนให้กับผู้ใช้บริการรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป

โดยมีนายภีมะ ฮัดเจสสัน ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ นางสาวสิรโสมย์ บริสุทธิ์สุวรรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท ยูดริ้งค์ ไอไดรฟ์ จำกัด เป็นตัวแทนในการลงนาม ณ ศูนย์ขับทดสอบรถยนต์ “Toyota Driving Experience Park” ถนนบางนา – ตราด กิโลเมตรที่ 3 กรุงเทพมหานคร

tmtud001

โครงการอบรม “ปลอดภัยทุกการขับ ประหยัดทุกเส้นทาง” (Safe-Eco Driving) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ภายใต้โครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว ผ่านความร่วมมือระหว่างบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ชมรมผู้แทนจำหน่าย และกรมการขนส่งทางบก มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนให้คำนึงถึงความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการขับรถ อีกทั้งยังส่งเสริมเทคนิคการขับรถที่ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านความร่วมมือของขนส่งจังหวัดและผู้แทนจำหน่ายในทุกๆ จังหวัดทั่วประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนคนไทยในระยะยาว ตลอดจนเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และผู้นำชุมชน

tmtud003

ในครั้งนี้โตโยต้าได้ต่อยอดโครงการอบรม “ปลอดภัยทุกการขับ ประหยัดทุกเส้นทาง” ให้กับพนักงานขับรถของบริษัท ยูดริ้งค์ ไอไดรฟ์ จำกัด โดยบริษัทฯ มีความมุ่นมั่นที่จะเป็นตัวแทนจากภาคเอกชนในการขยายเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์คนขับรถที่ดี มีคุณภาพ ให้มีจำนวนมากขึ้นบนท้องถนน เพื่อส่งความสุขและความปลอดภัยให้กับประชาชนชาวไทย

สามารถติดตามข่าวสารอัพเดตเพิ่มเติม ได้ที่นี่

สามารถค้นหารถยนต์มือสอง ได้ที่นี่


ความคิดเห็น