ลามิน่ามินิสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนปีที่ 6 ส่งมอบอาคารศูนย์กลางสำนักงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน Share this

ลามิน่ามินิสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนปีที่ 6 ส่งมอบอาคารศูนย์กลางสำนักงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Tadsaneeya
โดย Tadsaneeya
โพสต์เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2559

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคารลามิน่า  ได้ทำการส่งมอบอาคารสำนักงานศูนย์กลางที่ได้ต่อเติมในโครงการลามิน่ามินิสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ปีที่ 6 ให้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัถยาศัย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยนางจันดา สายสมร รองกรรมการผู้จัดการ และนายสันติ แสนอาจ ประธานชมรถขับเคลื่อนสี่ล้อกลุ่มกระทิงโทน พร้อมทีมอาสาสานฝัน ได้ส่งมอบอาคารสำนักงานดังกล่าว โดยมีนายสมชาย วงศ์จริยเกษม นายอำเภอสบเมย และนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัศยาศัย อำเภอสบเมย เป็นตัวแทนรับมอบlaminasanfun (3)

อาคารศูนย์กลางสำนักงานนี้ มีเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างบุคลากรที่ปฎิบัติงาน ภายในสถานที่จัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ นับเป็นอาคารที่มีความสำคัญยิ่ง แต่สถานที่คับแคบไม่สามารถจัดเก็บเอกสารต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโครงการลามิน่ามินิสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน จึงได้เข้ามาทำการขยายต่อเติมขนาดพื้นที่ 48 ตร. ม. และทำการส่งมอบดังกล่าว

laminasanfun (4)

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัศยาศัย อำเภอสบเมย มีบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 60 คน เป็นศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามนโยบายของภาครัฐ ที่ให้โอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้ขาดโอกาส พลาดโอกาส ด้อยโอกาสทางการศึกษา และกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายโดยมีการจัดการเรียนสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน นอกจากนี้ยังมีผลงานวิชาการที่ดีเยี่ยม โดยชนะเลิศรางวัลระดับประเทศที่คัดเลือกจากการศึกษานอกระบบประเทศและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ของสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งนับเป็นรางวัลสูงสุดของครูการศึกษานอกระบบ

laminasanfun (5)

โครงการลามิน่ามินิสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน เนื่องจากโรงเรียนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือและขาดแคลนยังมีอยู่มากมาย ดังนั้นโครงการนี้จึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโรงเรียนให้มีอาคารประกอบการเรียนหรือซ่อมแซมอาคารเรียนให้ใช้งานได้ เช่นสร้างห้องน้ำหรือห้องสมุด หรือซ่อมแซมอาคารเรียน  โดยได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 6 แล้ว ตามพันธกิจ ของบริษัท “ลามิน่าฟิล์ม ขอเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน”

สามารถติดตามข่าวสารอัพเดตเพิ่มเติม ได้ที่นี่

สามารถค้นหารถยนต์มือสอง ได้ที่นี่


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ