ผู้ขอใบอนุญาตขับขี่เตรียมควักกระเป๋าจ่ายเพิ่ม หลังครม.รับทราบปรับกฎกระทรวง Share this

ผู้ขอใบอนุญาตขับขี่เตรียมควักกระเป๋าจ่ายเพิ่ม หลังครม.รับทราบปรับกฎกระทรวง

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 15 March 2560

ครม.รับทราบคมนาคมเตรียมขอปรับกฎกระทรวงทำใบขับขี่ใหม่ เพิ่มความเข้มงวดอบรม สอบทฤษฎีและปฏิบัติ จากเดิมเสีย 5 บาทอบรม 5 ชั่วโมงเปลี่ยนเป็นอบรมกับโรงเรียนขนส่งหรือโรงเรียนสอนขับรถเอกชนค่าเรียน 5,000-6,000 บาท คาดประกาศใช้ปีนี้

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบร่างเงื่อนไขกฎกระทรวง 2 ฉบับ ว่าด้วยการกำหนด การบำรุงรักษารถ และ ใบอนุญาตขับรถ ,การต่อใบอนุญาตขับรถใหม่ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบขับขี่ให้มากขึ้นโดยเฉพาะชั่วโมงในการอบรม การสอบทฤษฏีและภาคปฎิบัติ โดยร่างเงื่อนไขในกฎกระทรวงอยู่ระหว่างการปรับปรุง และรอคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอกลับมายังกระทรวงคมนาคมเพื่อประกาศใช้คาดว่ากฎกระทรวงดังกล่าวจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในปี 2560

สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า เดิมผู้ที่มาทำใบขับขี่ที่ขบ.จะเสียค่าธรรมเนียม 5 บาทและอบรมเพียง 3 ชั่วโมง การปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อออกใบขับขี่ใหม่จะต้องผ่านการอบรมเพิ่มขึ้นเป็น 15 ชั่วโมง อีกทั้ง ขั้นตอนการออกใบอนุญาตขับขี่ และต่อใบอนุญาตรูปแบบใหม่ของรถทุกประเภทนั้นประชาชนจะต้องไปสมัครเรียนและอบรม รวมถึงสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่โรงเรียนการขนส่งของ ขบ. หรือโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ ขบ. รับรอง โดยมีการกำหนดเพดานราคาสูงสุดในการเรียนและอบรมที่ไม่เกิน 6,000 บาท

รายงานข่าวแจ้งว่า ครม.ได้รับทราบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ....ของกระทรวงคมนาคมโดย ขบ. รายงานว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบจากโรงเรียนการขนส่งของ ขบ. หรือโรงเรียนสอนขับรถที่ ขบ. รับรอง นอกจากนี้ ได้กำหนดชื่อของโรคติดต่อที่น่ารังเกียจเป็นลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้โดยสารที่ใช้บริการ รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

สอดคล้องกับมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2559 ที่เห็นชอบข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านความปลอดภัย ทางถนนตามมติคณะกรรมการนโบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผู้ขับรถให้สูงขึ้นและเพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถได้ตระหนักถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนของประเทศไทย

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่

ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1.98% - 5.25% (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 3.81% - 9.80% ต่อปี)
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1.98% - 5.25% (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 3.81% - 9.80% ต่อปี)

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ