กระทรวงพลังงานเผยสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงช่วง 9 เดือนแรก Share this

กระทรวงพลังงานเผยสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงช่วง 9 เดือนแรก

Satapana
โดย Satapana
โพสต์เมื่อ 12 October 2560

ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันช่วง 9เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม – กันยายน) เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยกลุ่มน้ำมันเบนซิน เพิ่มขึ้น 3.9% และกลุ่มดีเซล เพิ่มขึ้น 3.0% ในขณะที่ LPG เพิ่มขึ้น 2.4% และ NGV ลดลง 12.4%

การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเฉลี่ย อยู่ที่ 30.01 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 3.9% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของน้ำมันกลุ่มเบนซินเกือบทุกชนิดยกเว้นน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 91 โดยน้ำมันเบนซินมีการใช้ลดลงเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 1.25 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราลดลง 6.7% และแก๊สโซฮอล์ 91 มีการใช้ลดลงเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 10.73 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราลดลง 4.3%

สำหรับภาพรวมการใช้น้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เฉลี่ยอยู่ที่ 28.76 ล้านลิตร/วัน คิดเป็น 4.4% โดยแก๊สโซฮอล์อี 85 มีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นมากที่สุด อยู่ที่ 1.04 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 20.9% เนื่องจากปัจจุบันมีรถยนต์ผลิตใหม่ที่รองรับแก๊สโซฮอล์อี 85 เข้าสู่ท้องตลาดมากขึ้น

รองลงมาเป็นแก๊สโซฮอล์ 95 มีปริมาณการใช้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยอยู่ที่ 11.83 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 10.5% เนื่องมาจากราคาขายปลีกที่ปรับตัวใกล้เคียงกันกับแก๊สโซฮอล์ 91 ทำให้ประชาชนเลือกใช้น้ำมันชนิดที่มีค่าออกเทนสูงกว่า ในขณะเดียวกันแก๊สโซฮอล์อี 20 มีการใช้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 5.16 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 8.4%

การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บี7) เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 62.14 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 2.5% ถึงแม้ว่าราคาขายปลีกจะปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2559 แต่ปริมาณการใช้ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการเติบโตทางเศรษฐกิจและปริมาณรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงมีปริมาณเพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (อ้างอิงข้อมูลกรมการขนส่งทางบก สิ้นเดือน ก.ค. 2560)

การใช้ LPG เฉลี่ยต่อวันในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 อยู่ที่ 16.66 ล้าน กก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 2.4% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของการใช้ทุกภาคยกเว้นภาคขนส่ง ที่มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 3.67 ล้าน กก./วัน คิดเป็นอัตราลดลง 9.6% สำหรับการใช้ในภาคอื่นๆ มีอัตราการใช้เพิ่มขึ้น โดยภาคปิโตรเคมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นสูงที่สุดอยู่ที่ 5.38 ล้าน กก./วัน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 11.6% รองลงมาเป็นภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.76 ล้าน กก./วัน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 6.0% และภาคครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.85 ล้าน กก./วัน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 2.1%

การใช้ NGV ช่วง9 เดือนแรกของปี 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 6.84 ล้าน กก./วัน

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่

ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ