กรมทางหลวงเผย 41 สายทางต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ช่วงปีใหม่2561 หวังอุบัติเหตุเป็นศูนย์ Share this

กรมทางหลวงเผย 41 สายทางต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ช่วงปีใหม่2561 หวังอุบัติเหตุเป็นศูนย์

Satapana
โดย Satapana
โพสต์เมื่อ 14 ธันวาคม 2560

กรมทางหลวงเผย 41 สายทางต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ หวังลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ขอความร่วมมือขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรมทางหลวงในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ภายใต้นโยบาย ภายใต้นโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคม ว่าปีนี้จะเน้นการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก โดยมีเป้าหมาย เข้มข้นยกกำลังสองเพื่อลดอุบัติเหตุแก่ผู้เดินทางโดยในปีนี้ทางกระทรวงคมนาคม ได้มีเป้าหมายที่จะให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ใน 61 สายทางที่กระทรวงคมนาคม คัดเลือกมา โดยเป็นของกรมทางหลวง 41 สายทางกรมทางหลวงชนบท 20 สายทางโดยคัดเลือกจาก พื้นที่นำร่องภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม กับ Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) แห่ง ประเทศญี่ปุ่น 12 สายทาง สายทางที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 13 สายทาง สายทางทีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในรอบ 1-3 ปี 19 สายทาง เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนนิยมท่องเที่ยวปีใหม่ 17 สายทาง

อธิบดีกรมทางหลวงยังกล่าวต่อไปอีกว่า กรมทางหลวงได้สั่งการให้แขวงทางหลวงในพื้นที่ ดำเนินการเป็นมาตรการที่เพิ่มขึ้นพิเศษจากมาตรการปกติ ดังนี้

ช่วงก่อน 777 ทำการตรวจสอบความปลอดภัยเชิงลึกและเร่งปรับปรุงแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตรวจสอบความครบถ้วนของป้ายเตือน และติดตั้งป้ายเตือน ไฟกระพริบ และ/หรือ ไฟฟ้าชั่วคราว(ถ้าจำเป็น) เพิ่มเติมในบริเวณที่เกิดเหตุบ่อยครั้งตรวจสอบระยะมองเห็นบริเวณทางแยกทางเชื่อม และปรับปรุงให้มีระยะเพียงพอในการหยุดรถได้ทันตรวจสอบผิวจราจรและไหล่ทางให้อยู่ในสภาพดี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่ตรวจสอบอุปกรณ์นำทางต่างๆให้เพียงพอในการขับขี่เวลากลางคืน

ช่วง 7 วันก่อนปีใหม่ตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยประชุมซักซ้อมการทำงานร่วมกันเป็นทีม One Transport ประกอบด้วย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก และตำรวจทางหลวง ตั้งเต็นท์อำนวยการบริเวณพื้นที่ เสริมป้าย Vinyl เตือนและรณรงค์เป็นระยะๆตลอดเส้นทางที่ถนนลื่นเมื่อฝนตก ให้ติดตั้งป้ายเตือนฝนตกถนนลื่นทุกระยะ 200 เมตร จนสิ้นสุดช่วงที่ถนนลื่น

ช่วง 7 วันระหว่างปีใหม่วิ่งตรวจเส้นทางและระยะๆ และตั้งจุดเฝ้าระวังตลอดเส้นทางประสานตั้งจุดตรวจความเร็วและความเมา พร้อมป้ายเตือน กรณีฝนตกตั้งป้ายเตือนพร้อมไฟกระพริบให้ลดความเร็ว เป็นระยะๆ เส้นทางที่มีความเสี่ยงหลับใน ให้ติดตั้งไฟกระพริบเป็นระยะ ประสานเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก หรือตำรวจในการตั้งจุดตรวจโดยเน้นหลังเที่ยงคืน กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นต้องถึงหน้างานโดยเร็ว และรายงานรายละเอียด พร้อมสาเหตุเชิงลึก

ช่วง 7 วันหลังปีใหม่เริ่มลดระดับการเฝ้าระวังเพื่อเข้าสู่สภาวะปกติเก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลเพื่อประเมินผล

ข่าวกรมทางหลวง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2354 6530, 0 2354 6668 - 76 ต่อ 26008,26015 โทรสาร 0 2354 6738 สายด่วนกรมทางหลวง 1586 E -mail : prdoh@doh.go.th ฉบับที่ 45 /2561 www.doh.go.th departmentofhighways @DOHThai กรมทาง@Prdoh1

https://img.icarcdn.com/autospinn/body/0d33b26f-s__217022469.jpg

ทั้งนี้สำหรับเส้นทางดังกล่าวประกอบด้วยเส้นทางหลวงนำร่องตามโครงการ One Transport 41 สายทางประกอบสายทางดังต่อไปนี้

ลำดับที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนขอนแก่น - หินลาด ระหว่าง กม. 336+786 - 360+828จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 4ตอนชะอำ-หัวหิน ระหว่าง กม. 156+399-210+167 จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนอุตรดิตถ์-เด่นชัย ระหว่าง กม.317+000 - 351+740 จังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนน้ำหนาว-เขาค้อ ระหว่าง กม. 372+000-374+000

จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนอ่างทอง-สิงห์บุรี ระหว่าง กม. 66+800 - 88+590

จังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่ 6 ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม. 48+841 - 78+341

จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่ 7 ทางหลวงหมายเลข3312ตอนลำลูกกา-คลอง 16 ระหว่างกม. 16+000-19+000 กรุงเทพฯ

ลำดับที่ 8 ทางหลวงหมายเลข 4029 ตอนกะทู้-ป่าตอง(หาดป่าตอง) ระหว่าง กม. 0+000 - 3+236 จังหวัดภูเก็ต

ลำดับที่ 9 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนพาน-เชียงราย(วัดร่องขุ่น)ระหว่าง กม. 890+370 - 924+300

จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่ 10 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนแม่จัน-แม่สาย(ตลาดท่าขี้เหล็ก)ระหว่าง กม. 972+000 - 994+749 จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่ 11 ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนชลบุรี-ศรีราชา(บางแสน/อ่างศิลา) ระหว่าง กม. 94+929 - 103+760 จังหวัดชลบุรี

ลำดับที่ 12 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหาดใหญ่-สะเดา(ตลาดสะเดา)ระหว่าง กม. 1258+642-1310+554 จังหวัดสงขลา

ลำดับที่ 13 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเขาค้อ-เพชรบูรณ์(ภูทับเบิก/เขาค้อ ระหว่าง กม. 321+612-355+989 จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่ 14 ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนพิบูลมังสาหาร-ช่องเม๊ก(ตลาดช่องเม๊ก) ระหว่าง กม. 42+222-86+067 จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่15 ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนกาญจนาบุรี-น้ำตกไทรโยคใหญ่((น้ำตกเอราวัณ/ไทรโยก) ระหว่าง กม. 90+200-155+136 จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนสุราษฎร์ธานี-ท่าเรือสมุย (เกาะสมุย)ระหว่าง กม. 162+379-209+704 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ 17 ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอนจอมทอง-ดอยอินทนนท์ (ดอยอินทนนท์) ระหว่าง กม. 0+000-46+700จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ 18 ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง - หาดราไวย์ (หาดราไวย์)ระหว่าง กม. 0+000 - 22+390 จังหวัดภูเก็ต

ลำดับที่ 19 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนตาก-เถินระหว่าง กม. 533+617 - 583+261 จังหวัดตาก

ลำดับที่ 20 ทางหลวงหมายเลข0603ตอนกุยบุรี-ทับสะแกระหว่าง กม. 276+813 - 335+813 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับที่ 21 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนลำปาง- ลำพูนระหว่าง กม. 462+614 - 500+307 จังหวัดลำปาง

ลำดับที่ 22 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนแม่สอด-แม่ละเมา ระหว่าง กม.0+000 - 36+405 จังหวัดตาก

ลำดับที่ 23 ทางหลวงหมายเลข 22ตอนสูงเนิน - ท่าแร่ (จังหวัดสกลนคร)ระหว่าง กม. 137+930 - 169+970 จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่ 24 ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนสกลนคร-นครพนม ระหว่าง กม. 213+993 - 240+746

จังหวัดนครพนม

ลำดับที่ 25 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนสุราษฎร์ธานี-ทุ่งสงระหว่าง กม. 249+726 - 295+480

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ 26ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควนขนุน-พัทลุงระหว่าง กม. 366+686 - 382+616

จังหวัด

ลำดับที่ 27 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนสงขลา - จะนะระหว่าง กม. 7+206 - 42+939

จังหวัดสงขลา

ลำดับที่ 28 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนแพร่-น่าน ช่วง ร้องกวาง-เวียงสาระหว่าง กม. 274+429 - 308+000จังหวัดแพร่

ลำดับที่ 29 ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนนครราชสีมา-โนนไทยระหว่าง กม.195+197 - 232+685จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่ 30 ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนสมุทรสงคราม-ดำเนินสะดวกระหว่าง กม. 28+775 - 42+406 จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่ 31 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนสระบุรี - ตาลเดี่ยว ระหว่าง กม. 0+000 - 5+000

จังหวัดสระบุรี

ลำดับที่ 32 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนแก่งคอย - มวกเหล็ก-ปากช่อง ระหว่าง กม. 26+500 - 72+015จังหวัดสระบุรี

ลำดับที่ 33 ทางหลวงหมายเลข4 ตอนปากท่อ-เพชรบุรี ระหว่าง กม. 123+000 - 134+587จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ 34 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนพัทลุง - นาโหนด ระหว่าง กม 1163+790 - 1179+043.จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่ 35 ทางหลวงหมายเลข23 ตอนยโสธร-เขื่องใน ระหว่าง กม. 175+527 - 190+562

จังหวัดยโสธร

ลำดับที่ 36ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนสมุทรสาคร-ปากท่อระหว่าง กม. 30+275 - 82+833จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่ 37 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนท่าชนะ-ท่าฉางระหว่าง กม. 117+526 - 140+126

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ 38 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนแพร่-ร้องกวางระหว่าง กม. 245+333 - 274+429

จังหวัดแพร่

ลำดับที่ 39 ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควนเนียง-สิงหนคร (สงขลา)ระหว่าง กม. 0+000 - 54+775จังหวัดสงขลา

ลำดับที่ 40ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนจะนะ-นาทวี กม. 182+261 - 219+949 จังหวัดสงขลา

ลำดับที่ 41 ทางหลวงหมายเลข3548 ตอนท่ามะกา - ท่าม่วงระหว่าง กม. 0+000 - 20+747จังหวัดกาญจนบุรี

แต่อย่างไรก็ตามกรมทางหลวง ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอ และหากรู้สึกง่วงขณะขับรถให้จอดแวะพักในจุดบริการของกรมทางหลวง รวมทั้งต้องไม่ขับขี่ขณะมึนเมา และที่สำคัญขอให้เคารพกฎจราจร กฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือหากมีปัญหาในการเดินทาง โทรสอบถามได้ที่สายด่วน กรมทางหลวง1586 โทรฟรี 24 ชม.

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่

ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ