ไทยบริดจสโตนรวมพลังจิตอาสาปลูกป่าโกงกาง ฟื้นคืนสมดุลสู่ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน Share this

ไทยบริดจสโตนรวมพลังจิตอาสาปลูกป่าโกงกาง ฟื้นคืนสมดุลสู่ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

Champ Autospinn
โพสต์เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย นำโดย มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร นำจิตอาสาจำนวนกว่า 200 คน ประกอบด้วยพนักงานบริษัท บริดจสโตนในประเทศไทย ผู้แทนจำหน่าย และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม “Green Hands Special บริดจสโตนอาสา ปลูกป่าโกงกาง”

ด้วยการปลูกต้นโกงกางจำนวนกว่า 2,000 ต้น เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อคืนสมดุลให้แก่ธรรมชาติด้วยการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ท้องทะเลไทยและฟื้นฟูแหล่งอาหารให้ชุมชนชายฝั่งทะเล พร้อมสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด กล่าวว่า โครงการ Green Hands Special เป็นเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตน ภายใต้ “Our Way to Serve” หรือ “วิถีการดำเนินงานของเรา” ด้านการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม “ผมขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนและตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนร่วมกัน ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการปลูกป่าให้เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังปลูกจิตสำนึกในการรักษ์ป่า และเพิ่มความสุขใจให้ผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีจิตสาธารณะ คิดดี ทำดี รู้จักแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม”

นอกจากการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าชายเลน ไทยบริดจสโตนยังใส่ใจถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ประกอบกับเห็นว่า พื้นที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนยังไม่มีเสื้อชูชีพรองรับนักอนุรักษ์ที่เข้าร่วมปลูกป่า จึงได้ส่งมอบเสื้อชูชีพจำนวน 200 ตัว เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน

ทั้งนี้ โครงการ Green Hands Special จัดขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2550 บริดจสโตนได้ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 15 โครงการ เนื่องจากระยะแรกในบางโครงการที่จัดกิจกรรมปลูกข้าวจะดำเนินการปี 2 ละครั้ง คือช่วงหว่านกล้าและเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งทุกกิจกรรมที่ผ่านมา บริดจสโตนตั้งใจส่งเสริมให้พนักงานเกิดการอนุรักษ์ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ทั้งต่อคนทุกยุคสมัย และจากพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจนี้เอง จะช่วยสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอัพเดตเพิ่มเติม ได้ที่นี่

สามารถค้นหารถยนต์มือสองคุณภาพดี ได้ที่นี่


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ