โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแรกนอกโรงงาน Share this

โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแรกนอกโรงงาน

Tadsaneeya
โดย Tadsaneeya
โพสต์เมื่อ 06 พฤศจิกายน 2561

จากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้หลายฝ่ายได้เข้ามาปกป้องสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น โตโยต้าก็เป็นอีกหนึ่งฝ่ายในการช่วยส่งเสริมส่งต่อองค์ความรู้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น ที่เรียกว่า TOYOTA Green Town ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้ว 3 พื้นที่ ได้แก่ เชียงราย กระบี่ และ เลย

สำหรับโครงการ โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา ถือเป็นจังหวัดที่ 4 ที่โตโยต้าได้นำองค์ความรู้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบเป็นจังหวัดแรก โดยความร่วมมือกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในการบูรณะเรือนจำเก่า หน้าวัดตลาดหัวรอ บนพื้นที่ขนาด 8 ไร่ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแรกนอกโรงงาน ต่อจากศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ” ในโรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ โดยนำองค์ความรู้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ด้านของโตโยต้ามาจัดแสดงภายในพื้นที่เมืองสีเขียว ได้แก่

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเริมการอนุรักษ์ต้นไม้ที่มีอยู่เดิม และการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยเน้นไม้ยืนต้น

การจัดการขยะ โดยจัดการขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่การส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะและการนำไปใช้ประโยชน์ และการกำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

การอนุรักษ์น้ำ ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การนำทรัพยากรน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และการนำแบตเตอรี่ไฮบริดที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ นี้ ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่จอดรถพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีพื้นที่แผงโซลาร์เซลส์แสงอาทิตย์จำนวนกว่า 500 ตรม. สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 100 กิโลวัตต์ เทียบเท่ากับลดค่าไฟฟ้าของบ้าน 26 หลัง นำมาเก็บในแบตเตอรี่ที่ผลิตจากเซลส์แบตเตอรี่ของรถยนต์โตโยต้าไฮบริดที่ใช้แล้ว และทำการจ่ายไฟฟ้า ไปใช้ในส่วนต่างๆ

การเดินทางอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเดินทางที่ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยการใช้พลังงานทดแทน เช่น การใช้จักรยานและการเดิน ซึ่งในเมืองสีเขียวได้ส่งเสริมการใช้จักรยาน การใช้รถไฟฟ้าขนาดเล็ก HA:MO ในระบบ EV Car Sharing เป็นพาหนะในการเดินทาง เชื่อมโยงระหว่างจุดท่องเที่ยวในอยุธยา ซึ่ง Toyota HA:MO จะถูกนำมาวิ่งเป็นต้นแบบแห่งที่ 2 ต่อจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพลังงานที่ใช้ มาจากแผงโซลาร์เซลส์ โดยมีสถานีชาร์จไฟฟ้า 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอยุธยา และหมู่บ้านญี่ปุ่น

โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา เปิดให้บริการทุกวัน โดยสวนเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00 - 20.00 น. สำหรับโซนนิทรรศการ เปิดตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น. โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ในการตคัดเลือกเยาวชนทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้แก่ นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชน

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 61 - มี.ค. 62 อาทิ ตลาดนัดเพื่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมช่วยในเทศกาลสำคัญ ตลอดจนมีการเปิดลานกิจกรรมสำหรับการแสดงความสามารถด้านดนตรีและศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดอีกด้วย

เช็คราคารถใหม่ และโปรโมชั่น ได้ที่นี่ ที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่
มาร่วมแชร์ความเห็นของคุณบนเวบบอร์ด Autospinn คลิกที่นี่


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ