ตลาดรถยนต์เดือนพฤศจิกายน ยอดขายรวม 94,643 คัน เพิ่มขึ้น 21.2% Share this

ตลาดรถยนต์เดือนพฤศจิกายน ยอดขายรวม 94,643 คัน เพิ่มขึ้น 21.2%

วรัญญู ยอดพรหม
โพสต์เมื่อ 21 ธันวาคม 2561

ตลาดรถยนต์เดือนพฤศจิกายน ยอดขายรวม 94,643 คัน เพิ่มขึ้น 21.2%

สุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 94,643 คัน  เพิ่มขึ้น 21.2%  ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 35,446 คัน เพิ่มขึ้น 12.8% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 59,197 คัน เพิ่มขึ้น26.9% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 48,612 คัน เพิ่มขึ้น 27.5%

 

ประเด็นสำคัญ

1) ตลาดรถยนต์เดือนพฤศจิกายนปริมาณการขาย 94,643 คัน เพิ่มขึ้น 21.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 12.8% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 26.9% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่และความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายจากค่ายรถต่างๆที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

2) ตลาดรถยนต์สะสม 11 เดือน มีปริมาณการขาย 928,158 คัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 17.9% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 23% สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีมาอย่างต่อเนื่องทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นในด้านการลงทุนและการใช้จ่ายส่งผลให้ยอดขายสะสมตั้งแต่ต้นปีเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

3) ตลาดรถยนต์ในเดือนธันวาคม มีแนวโน้มเติบโต เนื่องจากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศมีสัญญาณดีขึ้น รวมถึงแผนการลงทุนของภาครัฐมีความชัดเจนมากขึ้น ประกอบกับการจัดงานThailand International Motor Expo 2018 ในช่วงต้นเดือนธันวาคม และความต่อเนื่องของกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งจะส่งผลในเชิงบวกต่อตลาดรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯกับจีนยังคงมีอยู่ แต่ยังไม่ส่งผลต่อตลาดรถยนต์มากนัก

 

 

  1.  ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2561
  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 94,643 คัน เพิ่มขึ้น 21.2%                              

อันดับที่ 1 โตโยต้า      30,776 คัน      เพิ่มขึ้น      41.2%       ส่วนแบ่งตลาด 32.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          16,777 คัน      เพิ่มขึ้น     17.9%        ส่วนแบ่งตลาด 17.7%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า      11,099 คัน      เพิ่มขึ้น     7.1% ส่วนแบ่งตลาด 11.7%

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 35,446 คัน เพิ่มขึ้น 12.8%                                

อันดับที่ 1 โตโยต้า      10,488 คัน     เพิ่มขึ้น    14%            ส่วนแบ่งตลาด 29.6%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า      8,223 คัน       เพิ่มขึ้น    6.1%           ส่วนแบ่งตลาด 23.2% 

อันดับที่ 3 มาสด้า       4,489 คัน       เพิ่มขึ้น    25%           ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

  1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 59,197 คัน เพิ่มขึ้น 26.9%                    

อันดับที่ 1 โตโยต้า      20,288 คัน      เพิ่มขึ้น     61.1%        ส่วนแบ่งตลาด 34.3%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           16,777 คัน      เพิ่มขึ้น    17.9%         ส่วนแบ่งตลาด 28.3%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        5,387 คัน       ลดลง      1.6%           ส่วนแบ่งตลาด 9.1%

  1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 48,612 คัน เพิ่มขึ้น 27.5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      17,962 คัน      เพิ่มขึ้น    53.7%         ส่วนแบ่งตลาด 36.9%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           15,682 คัน      เพิ่มขึ้น    21.9%         ส่วนแบ่งตลาด 32.3%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        5,387 คัน       เพิ่มขึ้น    2.9%           ส่วนแบ่งตลาด 11.1%

                               *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลงในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 5,834 คัน

โตโยต้า 2,290 คัน – อีซูซุ 1,178 คัน – มิตซูบิชิ 1,220 คัน– ฟอร์ด 585 คัน– นิสสัน 295 คัน

  1.  ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 42,778 คัน เพิ่มขึ้น 30.8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      15,672 คัน      เพิ่มขึ้น     73.4%        ส่วนแบ่งตลาด 36.6%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          14,504 คัน      เพิ่มขึ้น     21.3%        ส่วนแบ่งตลาด 33.9%

                   อันดับที่ 3 ฟอร์ด        4,802 คัน       เพิ่มขึ้น     7.8% ส่วนแบ่งตลาด 11.2%

 

 

 

 

  1. สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 928,158 คัน เพิ่มขึ้น 21%                              

              อันดับที่ 1 โตโยต้า      283,961 คัน     เพิ่มขึ้น    36%            ส่วนแบ่งตลาด 30.6%

              อันดับที่ 2 อีซูซุ          155,941 คัน     เพิ่มขึ้น    7.5%           ส่วนแบ่งตลาด 16.8%

              อันดับที่ 3 ฮอนด้า      115,001 คัน     เพิ่มขึ้น    1.5%           ส่วนแบ่งตลาด 12.4%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 359,342 คัน เพิ่มขึ้น 17.9%                                

อันดับที่ 1 โตโยต้า      103,183 คัน    เพิ่มขึ้น    22.3%         ส่วนแบ่งตลาด 28.7%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า      86,529 คัน     เพิ่มขึ้น    2.5%           ส่วนแบ่งตลาด 24.1%

อันดับที่ 3 มาสด้า       46,598 คัน     เพิ่มขึ้น    43.5%         ส่วนแบ่งตลาด 13%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 568,816 คัน เพิ่มขึ้น 23%                    

อันดับที่ 1 โตโยต้า      180,778 คัน     เพิ่มขึ้น    45.3%         ส่วนแบ่งตลาด 31.8%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           155,941 คัน     เพิ่มขึ้น    7.5%           ส่วนแบ่งตลาด 27.4%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        59,958 คัน      เพิ่มขึ้น   22.6%          ส่วนแบ่งตลาด 10.5%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

        ปริมาณการขาย 452,952 คัน เพิ่มขึ้น 21.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      157,618 คัน     เพิ่มขึ้น     36.6%        ส่วนแบ่งตลาด 34.8%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           141,974 คัน     เพิ่มขึ้น     7.4% ส่วนแบ่งตลาด 31.3%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        59,262 คัน      เพิ่มขึ้น     28%           ส่วนแบ่งตลาด 13.1%

                 *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 57,409 คัน

             โตโยต้า 23,795 คัน – มิตซูบิชิ 11,496 คัน – อีซูซุ 11,161 คัน – ฟอร์ด 8,673 คัน – เชฟโรเลต 1,468 คัน

 5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 395,543 คัน เพิ่มขึ้น 22.8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      133,823 คัน     เพิ่มขึ้น    40.4%         ส่วนแบ่งตลาด 33.8%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           130,813 คัน     เพิ่มขึ้น    8%             ส่วนแบ่งตลาด 33.1%

                   อันดับที่ 3 ฟอร์ด        50,589 คัน      เพิ่มขึ้น    29.3%         ส่วนแบ่งตลาด 12.8%

 

 

เช็คราคารถใหม่ และโปรโมชั่น ได้ที่นี่ ที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่
มาร่วมแชร์ความเห็นของคุณบนเวบบอร์ด Autospinn คลิกที่นี่

                                                                                  


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ