[PR News] โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ขยายผลสร้างธุรกิจมืออาชีพรับรองผลการไคเซ็นธุรกิจด้วยตนเอง Share this

[PR News] โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ขยายผลสร้างธุรกิจมืออาชีพรับรองผลการไคเซ็นธุรกิจด้วยตนเอง

Tadsaneeya
โดย Tadsaneeya
โพสต์เมื่อ 22 March 2562

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เข้าติดตามผลการไคเซ็นธุรกิจด้วยตนเองmี่บริษัท 42 เนเจอรัลรับเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็น 1 ใน 12 ธุรกิจชุมชนในโครงการฯ ปี 2561 เพื่อตรวจประเมินความพร้อมในการยกระดับเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” แห่งที่ 5 ศูนย์กลางการถ่ายทอดประสบการณ์การไคเซ็นธุรกิจประจำจังหวัดสงขลา 


วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บรโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตแบบโตโยต้า เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท 42 เนเจอรัลรับเบอร์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา บริหารงานโดย คุณคุณัญญา แก้วหนู ด้วยแนวทางมุ่งเน้นการนำน้ำยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่น้ำยางพาราของไทย เช่น หมอนยางพารา ถุงมือเคลือบยางสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ตลอดจนเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านในท้องถิ่น โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการไคเซ็นธุรกิจภายใต้ โครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ในปี 2561 และได้นำองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าเข้าปรับปรุงการดำเนินงาน ในส่วนของธุรกิจการผลิตหมอนยางพารา ดังนี้

เพิ่มความสามารถในการผลิต โดยการปรับลดเวลาการผลิตต่อรอบ (Cycle time) :

ปรับปรุงมาตรฐานในกระบวนการตากหมอน อันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานที่สุด โดยเปลี่ยนวิธีการทำงานจากเดิมที่ปล่อยให้ผลิตภัณฑ์แห้งเองตามธรรมชาติ เป็นการออกแบบห้องตาก ชั้นวางหมอน และรูปแบบการจัดวาง พร้อมติดตั้งระบบถ่ายเทอากาศเพื่อให้อากาศหมุนเวียนได้ดี ช่วยลดเวลาการตากหมอนลง จาก 21 วันต่อรอบ เหลือเพียง 7 วันต่อรอบ ส่งผลให้ความสามารถในการผลิตเพิ่มจาก 700 ใบต่อเดือน เป็นกว่า 1,300 ใบต่อเดือน เพิ่มรายได้ต่อเดือนจาก 400,000 บาทเป็นกว่า 750,000 บาท นอกจากนี้จากการที่เวลาผลิตต่อรอบทำได้เร็วขึ้น 3 เท่า ยังส่งผลให้ต้นทุนในกระบวนการ (Work in process) ลดลงจาก 420,000 บาท เหลือ 140,000 บาท รวมถึงมีการแนะนำให้ธุรกิจใช้ “ระบบการมองเห็น” (Visualization) ควบคุมการผลิต เพื่อให้สามารถติดตามสถานะการผลิตและการส่งมอบได้อย่างแม่นยำ

การบริหารต้นทุนวัตถุดิบและการลดของเสียในกระบวนการ :

  • สร้างมาตรฐานการใช้วัตถุดิบ : ก่อนการปรับปรุง ธุรกิจตรวจพบน้ำยางล้นออกนอกแม่พิมพ์ จึงปรับมาตรฐานการผลิตโดยกำหนดให้มีการฉีดน้ำยางลงแม่พิมพ์ครั้งละ 9.5 กิโลกรัม ช่วยลดปริมาณการสูญเสียวัตถุดิบลงประมาณ 1 กก. ต่อหมอนการผลิต 4 ใบ คิดเป็นการลดต้นทุนจากการสูญเสียลง 10 บาทต่อการผลิตหมอน 1 ใบ (รวม 12,000 บาทต่อเดือน) โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  • ปรับปรุงปัญหาคุณภาพสินค้า โดยก่อนการปรับปรุงธุรกิจตรวจพบปัญหามีหมอนที่ผ่านการอบแล้วมีขนาดไม่เต็มใบถึง 12% เนื่องจากเกิดช่องว่างในเนื้อหมอนภายหลังกระบวนการฉีดน้ำยางเข้าแม่พิมพ์    โตโยต้าจึงทำการไคเซ็นโดยการปรับการเคลื่อนไหวของพนักงาน ลดการก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของฝาแม่พิมพ์หลังฉีดน้ำยาง ส่งผลให้ภายหลังการปรับปรุง ตรวจพบสินค้ามีตำหนิไม่ถึง 5% ของการผลิต ช่วยลดมูลค่าการสูญเสียจากลดราคาสินค้ามีตำหนิจาก 33,600 บาทต่อเดือน เหลือ 14,000 บาทต่อเดือน

การปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลัง

ถ่ายทอดระบบ “การจัดการสินค้าคงคลังแบบโตโยต้า” โดยสอนให้ธุรกิจตรวจสอบมูลค่าสต๊อก จัดแยกประเภทสินค้าตามการเคลื่อนไหว อายุสินค้า เพื่อหาการจัดการลดสต๊อกอย่างเหมาะสม ช่วยลดเงินจมใน สต๊อกจาก 320,000 บาท เหลือ 260,000 บาท ตลอดจนมีการออกแบบแผนผังการจัดวางสินค้า ระบบสต๊อกการ์ด และ ระบบ FIFO เพื่อให้ธุรกิจสามารถบริหารคลังสินค้าได้อย่างมืออาชีพต่อไป

บริษัท 42 เนเจอรัลรับเบอร์ จำกัด อ. จะนะ จ. สงขลา เป็น 1 ใน 3 ธุรกิจที่ผ่านการไคเซ็นธุรกิจภายใต้โครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ในระยะที่ 3 ที่สามารถนำหลักการไคเซ็นไปใช้ปรับปรุงธุรกิจได้ด้วยตนเอง ตลอดจนมีศักยภาพในการยกระดับการดำเนินงานให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ที่จะเปิดดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2562  โดยภายหลังการตรวจประเมินในครั้งนี้ โตโยต้าจะเข้าสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์สื่อการสอน ตลอดจนการจัดอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อให้ธุรกิจสามารถส่งมอบองค์ความรู้และประสบการณ์การไคเซ็นธุรกิจแก่ผู้เยี่ยมชมและธุรกิจที่มีความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวคิด “ปันความรู้ สู่สังคมไทยยั่งยืน” อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างเสถียรภาพแก่เศรษฐกิจฐานราก ให้เติบโตอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแนวทางในการดำเนินธุรกิจของโตโยต้า ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความสุขแก่สังคมไทย

เช็คราคารถใหม่ และโปรโมชั่น ได้ที่นี่ ที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่
มาร่วมแชร์ความเห็นของคุณบนเวบบอร์ด Autospinn คลิกที่นี่


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ