โตโยต้า สนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟไทย จัดกิจกรรมค้นหากาแฟสูตรพิเศษ Toyota Signature Coffee Share this

โตโยต้า สนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟไทย จัดกิจกรรมค้นหากาแฟสูตรพิเศษ Toyota Signature Coffee

Tadsaneeya
โดย Tadsaneeya
โพสต์เมื่อ 13 มิถุนายน 2562

โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมค้นหากาแฟสูตรพิเศษ Toyota Signature Coffee เพื่อร่วมส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลานเจริญนครฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม


โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจัดกิจกรรมค้นหากาแฟสูตรพิเศษ Toyota Signature Coffee ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟทั่วไป รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโครงการในพระราชดำริให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ผ่านการนำองค์ความรู้ในเชิงการบริหารจัดการ ผนวกกับแนวทางในการดูแลรักษาผืนป่า เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แนวคิด “กาแฟดี ป่าดี ชุมชนดี” ซึ่งโตโยต้าเชื่อว่ากาแฟที่ดีและมีคุณภาพต้องปลูกในสภาพแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์ภายใต้ร่มเงาของป่าไม้ จึงจะทำให้เมล็ดกาแฟสะสมธาตุอาหารได้นานและสมบูรณ์มากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนรักษาผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ ลดการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อสร้างป่าไม้ที่ยั่งยืนและสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในบรรยากาศ เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ตลอดจนมีแนวคิดในการนำองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ อาทิ วิถีแห่งโตโยต้า (Toyota Way) และระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) เข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน อาทิ ระบบการให้น้ำต้นกาแฟในช่วงฤดูแล้ง สร้างลานตาก รวมถึงสร้างโรงเรือนแปรรูปและบ่อหมักกาแฟ เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

โดยกิจกรรม Toyota Signature Coffee นี้ จัดขึ้นเพื่อคิดค้นกาแฟแก้วพิเศษที่ชงจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์ไทยสำหรับจำหน่ายแก่ผู้ที่เข้าใช้บริการภายในร้าน The Coffee Club @ Toyota Alive Space ศูนย์การค้าไอคอนสยาม และยังมีแผนที่จะขยายไปยังผู้แทนจำหน่ายที่สนใจต่อไปในอนาคต อันจะเป็นการช่วยขยายตลาด และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตกาแฟในโครงการในพระราชดำริอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน Toyota Signature Coffee Cup แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก การให้ความรู้เรื่องกาแฟพิเศษของไทย เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมทดลองชิมกาแฟ พร้อมแนะนำคุณลักษณะพิเศษของกาแฟแต่ละชนิดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยผ่านการ ดริปกาแฟทั้ง 6 แหล่ง ประกอบด้วย เมล็ดกาแฟจากการประมูลในงาน Thailand Coffee Fest 3 แหล่ง คือ กาแฟขุนช้างเคี่ยน กาแฟมณีพฤกษ์ และกาแฟเทพเสด็จ, เมล็ดกาแฟจากโครงการหลวงตีนตก, กาแฟภูพยัคฆ์ และเมล็ดกาแฟตลาดทั่วไป ช่วงที่ 2 การคิดค้นกาแฟสูตรโตโยต้า (Toyota Signature Coffee)

การแข่งขันเพื่อค้นหากาแฟสูตรพิเศษของโตโยต้า โดยใช้เมล็ดกาแฟที่ได้จากการประมูลและเมล็ดกาแฟจากโครงการในพระราชดำริ ซึ่งได้แก่ กาแฟเทพเสด็จ กาแฟมณีพฤกษ์ กาแฟโครงการหลวงตีนตก และกาแฟภูพยัคฆ์ โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Nana Coffee Roadsters

นอกจากนี้ ภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตกาแฟได้นำสินค้ามาจัดจำหน่าย พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การวาดภาพระบายสีจากกาแฟ การเสวนาเพื่อทราบถึงความเป็นมาของโครงการ แนวทางการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงการแสดงความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในหัวข้อ “สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และกาแฟของโตโยต้า”

กิจกรรมค้นหากาแฟสูตรพิเศษของโตโยต้า Toyota Signature Coffee ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ โตโยต้าได้นำองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจตลอดจนการดำเนินงานด้านสังคม ขยายผลสู่ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มรายได้ ตลอดจนเพิ่มผลผลิตออกสู่ตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้ร่วมสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟไทยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมืออาชีพด้วยตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สมดังปณิธานของโตโยต้าที่จะร่วมขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย

เช็คราคารถใหม่ และโปรโมชั่น ได้ที่นี่ ที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่
มาร่วมแชร์ความเห็นของคุณบนเวบบอร์ด Autospinn คลิกที่นี  


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ