ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2563 มีขั้นตอนอย่างไร เสียเงินเท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง Share this

ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2563 มีขั้นตอนอย่างไร เสียเงินเท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

Paknam536
โดย Paknam536
โพสต์เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563

การทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ที่ควรมีก่อนการซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาสักคันเสียอีก เนื่องจากใบขับขี่นี้จะเป็นใบอนุญาตให้ผู้ใช้ สามารถขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย


ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2563 ไม่ใช่เรื่องยาก

ในปัจจุบันนี้ ขั้นตอนการ ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้ว โดยทุกท่านที่ต้องการทำ ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ก่อนอื่นจะต้องทำการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองก่อน ว่าเข้าเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาติให้สามารถทำ ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ได้หรือไม่ โดยมีเกณฑ์ดังนี้

1. อายุของผู้ที่จะทำใบขับขี่

 • อายุของผู้ขับขี่ระหว่าง 15 - 18 ปีบริบูรณ์ สามารถขอรับ ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 110 ซีซี
 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. มีทักษะในการขับขี่

3. มีความรู้เรื่องข้อบังคับตามพรบ.รถยนต์ และกฎหมายจราจรทางบก

4. ไม่เป็นผู้พิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับขี่ได้

5. ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ

6. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

7. ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว

8. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2563

ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ใช้ในการทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ได้แก่

 1. บัตรประชาชนตัวจริง*
 2. ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าผู้ขอรับใบขับขี่ ไม่มีโรคประจำตัวอันเป็นอันตรายต่อการขับขี่ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต โดยใบรับรองแพทย์ ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
 3. ใบรับรองการอบรม (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้อบรมที่กรมการขนส่งทางบก)

*กรณีชาวต่างชาติให้ยืนใบสำคัญบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง(PASSPORT) พร้อมสำเนา และให้ยืนใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบอนุญาตการทำงาน (WORK PERMIT) ที่ระบุที่พักอาศัยของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ขั้นตอนการขอรับใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

ในกรณีที่อบรมกับกรมการขนส่งทางบก ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคิวอบรมก่อนดำเนินการอื่น ๆ โดยสามารถจองคิวอบรมได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

 1. จองคิวอบรมด้วยตนเองพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
 2. จองคิวอบรมทางโทรศัพท์ผ่านหมายเลข 02-271-8888 ต่อ 4201-4 หรือโทร 1584 *สำหรับผู้ที่จองคิวทางโทรศัพท์ ต้องมาลงทะเบียนในวันที่นัดอบรมก่อนเวลา 08.00 เพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนเข้ารับการอบรม จากนั้น จึงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 3. จองคิวทางออนไลน์ สามารถจองคิวผ่านแอพฯ DLT Smart Queue

ขั้นตอนการขอรับใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

เมื่อท่านได้คิวอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้มาถึงกรมการขนส่งทางบก เขตพื้นที่ที่ท่านได้ลงคิวไว้ก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อทำตามขั้นตอนต่อไป ดังนี้

1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ซึ่งเป็นการทดสอบที่สำคัญ หากทดสอบไม่ผ่าน จะไม่สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการอบรม, การสอบทฤษฎี และการสอบปฎิบัติ อันส่งผลให้ไม่สามารถทำใบขับขี่ได้ ซึ่งการทดสอบนี้เป็นการทดสอบที่สำคัญ โดยจะมีการทดสอบทั้งหมด 4 อย่าง ได้แก่ 

 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง มีเพียง 3 สีเท่านั้น คือ แดง เหลือง เขียว ไม่มีสีอื่น
 • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)

3. อบรม (ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง) โดยเนื้อหาในการอบรมจะเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่ต้องรู้เกี่ยวกับการจราจร และการขับขี่อย่างปลอดภัย รวมถึงการดูแลรักษารถ เพื่อใช้ในการสอบข้อเขียนต่อไป

4. ทดสอบข้อเขียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (E-exam) ทราบผลคะแนนได้ทันทีหลังส่งคำตอบ

5. ทดสอบขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยการทดสอบขับรถจักรยานยนต์ให้ใช้ท่าทดสอบ ดังนี้

 • ท่าที่ 1 การขับรถมอเตอร์ไซค์โดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
 • ท่าที่ 2 การขับรถทางตัวบนทางแคบ โดยให้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบนทางแคบ และให้ทรงตัวไว้ไม่ให้เท้าแตะพื้นเป็นเวลาประมาณ 10 วินาที
 • ท่าที่ 3 การขับรถผ่านทางโค้งรัศมีแคบรูปตัว Z
 • ท่าที่ 4 การขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวารูปตัว S
 • ท่าที่ 5 การขับรถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

ใบขับขี่

ค่าใช้จ่าย ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

สำหรับค่าใช้จ่ายในการทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ชั่วคราวอยู่ที่ 105 บาท แบ่งเป็นค่าคำขอ 5 บาท และค่าใบอนุญาตชั่วคราว 100 บาท

 

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จดทะเบียนได้ไหม? หาคำตอบได้ที่นี่

รถป้ายแดง ขับตอนกลางคืนได้ไหม? หาคำตอบได้ที่นี่

 

เช็คราคารถใหม่ และโปรโมชั่น ได้ที่นี่ ที่นี่

ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่

มาร่วมแชร์ความเห็นของคุณบนเวบบอร์ด Autospinn คลิกที่นี่


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ