ขนส่งฯ ขยายระยะเวลาดำเนินการทางทะเบียนรถทุกประเภท บรรเทาปัญหาช่วง COVID-19 Share this

ขนส่งฯ ขยายระยะเวลาดำเนินการทางทะเบียนรถทุกประเภท บรรเทาปัญหาช่วง COVID-19

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 03 เมษายน 2563

ขนส่งฯ ขยายระยะเวลาดำเนินการทางทะเบียนรถทุกประเภท ขณะเดียวกันรถโดยสารและรถแท็กซี่ให้ยกเว้นการตรวจสภาพรถและการเปรียบเทียบปรับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19 ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถ


ขนส่งฯ ขยายระยะเวลาดำเนินการทางทะเบียนรถทุกประเภท

จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศ เรื่อง การดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยจะขยายระยะเวลาการดำเนินการทางทะเบียนที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาของรถทุกประเภท ทั้งรถตามกฎหมายว่าด้วยพ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และพ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 เช่น การโอนรถ แจ้งย้ายรถ การเปลี่ยนแปลง สาระสำคัญ การส่งคืนแผ่นป้ายในกรณีทะเบียนระงับ หรือแจ้งครบอายุการใช้งาน (รถแท็กซี่) หรือแจ้งเลิกใช้รถ เป็นต้น ออกไปอีก 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศเป็นอย่างอื่น 

ทั้งนี้ โดยไม่ถือว่าล่าช้ากว่าที่กฏหมายกำหนด และจะได้รับการยกเว้นค่าปรับ เจ้าของรถจึงไม่ต้องรีบเร่งมาดำเนินการในช่วงนี้ สำหรับรถโดยสารตามพ.ร.บ.ขนส่งทางบกฯ เฉพาะกลุ่มที่มีอายุภาษีสิ้นในงวดที่ 3 (30กันยายน 2563) ที่ต้องนำรถตรวจสภาพระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 จะได้รับการยกเว้นการตรวจสภาพ และการปรับเช่นเดียวกับรถแท็กซี่ ตามพ.ร.บ.รถยนต์ฯ สำหรับกลุ่มที่ครบกำหนดตรวจสภาพเพื่อเสียภาษี และกลุ่มที่ครบกำหนดตรวจรอบทุก 4 หรือ 6 เดือน (แล้วแต่กรณี) ได้รับประโยชน์จากการยกเว้นการตรวจสภาพรถ และการเปรียบเทียบปรับ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19 

อย่างไรก็ตามเจ้าของรถควรต้องหมั่นดูแล ตรวจสอบและบำรุงรักษารถให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับการใช้งานตลอดเวลาอยู่เสมอ สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีตามพ.ร.บ.รถยนต์ฯ แนะนำให้เจ้าของรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://eservice.dlt.go.th โดยเลือกชำระเงินผ่านระบบ e-Banking บัตรเครดิต/บัตรเดบิต เคาน์เตอร์ธนาคาร/สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต้องเดินทาง มาที่สำนักงานขนส่ง และรอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีพร้อมใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน 

กรณีรถที่ไม่สามารถใช้บริการชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ แนะนำใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด หรือเลือกใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น แอปพลิเคชัน Truemoney Wallet mPAYที่ทำการไปรษณีย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)

ติดตามข่าวรถยนต์ ราคารถยนต์ รีวิวรถยนต์ และจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ กับเรา Autospinn

แชร์ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด Autospinn คลิกเลย webboard.autospinn.com  

เช็คโปรโมชั่นรถใหม่ เช็คราคารถใหม่ ได้ที่นี่ 

ราคารถมือสอง ซื้อรถมือสอง ขายรถมือสอง เชิญได้เลยที่ one2car


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ