‘มิชลิน/FIA’ ชวนเล่นเกมออนไลน์ลุ้นรับหมวกกันน็อก ฟรี! ภายใต้แคมเปญ “มิชลินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัยให้น้อง” Share this

‘มิชลิน/FIA’ ชวนเล่นเกมออนไลน์ลุ้นรับหมวกกันน็อก ฟรี! ภายใต้แคมเปญ “มิชลินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัยให้น้อง”

Tadsaneeya
โดย Tadsaneeya
โพสต์เมื่อ 27 สิงหาคม 2563

มิชลิน ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยียางล้อระดับโลก และสมาพันธ์ยานยนต์นานาชาติ (International Automobile Federation: FIA) ผนึกกำลังกับพันธมิตรด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ได้แก่ เอสซีลอร์ (Essilor) ผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายเลนส์แว่นตาสัญชาติฝรั่งเศส และมูลนิธิเมาไม่ขับ รุกจัดแคมเปญ


“มิชลินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัยให้น้อง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมุ่งปลูกจิตสำนึกในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองและครูอาจารย์ สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกเหนือจากการแจกหมวกกันน็อกให้กับเยาวชนตามสถานศึกษาต่างๆ ดังเช่นในปีที่ผ่านมา กิจกรรมปีนี้จะเน้นไปที่ช่องทางออนไลน์ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนหรือผู้ปกครองมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและลุ้นรับหมวกกันน็อกฟรี ผ่านการร่วมสนุกกับคนดังบนโลกออนไลน์ (Influencer) อาทิ Jay the Rabbit, หมอแล็บแพนด้า, พี่เอ็ด 7 วิ ฯลฯ  รวมถึงการเล่นเกมออนไลน์ทางหน้าเฟซบุ๊กของมิชลินและพันธมิตรในโครงการนี้

มานูเอล มอนตานา (Manuel Montana) ประธานกลุ่มมิชลิน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย เปิดเผยว่า แคมเปญ “มิชลินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัยให้น้อง” ริเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2558 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยที่มิชลินดำเนินการต่อเนื่องมานานถึง 25 ปี แคมเปญนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในกลุ่มเยาวชน เนื่องจากเล็งเห็นว่าเยาวชนจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ภายใต้แคมเปญดังกล่าว มิชลินได้ร่วมทำงานใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และองค์กรอิสระหลายราย โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมาได้มอบหมวกกันน็อกให้กับเยาวชนในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศรวมแล้วกว่า 16,500 ใบ 

จากสถิติขององค์การอนามัยโลก ประเทศไทยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนสูงที่สุดในเอเชีย และเป็นอันดับสองของโลก ในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่า 20,000 ราย โดยรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74 ของยอดอุบัติเหตุทั้งหมด และจากสถิติการสวมหมวกกันน็อกของคนไทยพบว่า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกเพียง 48% ขณะที่ผู้ซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกเพียง 22% และเด็กสวมหมวกกันน็อกเพียง 8% เท่านั้น

“สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปีนี้ผลักดันให้มิชลินหันมาเน้นกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทาง
ท้องถนนผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้ผ่านเกมและคลิปวิดีโอที่จะเผยแพร่ทางหน้าเฟซบุ๊กของมิชลินเอง และของ “อินฟลูเอนเซอร์” หรือ ผู้มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์ ตลอดจนเฟซบุ๊กแฟนเพจชั้นนำต่างๆ  รวมทั้งการแจกหมวกกันน็อกผ่านช่องทางดังกล่าว โดยคาดว่าจะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการสวมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตลอดจนลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งจะทำให้การเดินทางสัญจรเป็นเรื่องเพลิดเพลินอย่างแท้จริง” มร.มอนตานา กล่าว

นอกจากกิจกรรมออนไลน์แล้ว มิชลินยังร่วมกับพันธมิตรด้านความปลอดภัยทางท้องถนน ได้แก่ ‘เอสซีลอร์’ และ มูลนิธิเมาไม่ขับ’ แจกหมวกกันน็อกและแว่นตาพร้อมเลนส์กันแดดป้องกันรังสี UVA และ UVB (UV400) ให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยมิชลินตั้งเป้าที่จะแจกหมวกกันน็อกในปีนี้รวมทั้งสิ้นกว่า 1,500 ใบ

เที่ยรี่ เลอแคลร์ (Thierry Leclerc) ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท เอสซีลอร์ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ (EMTC) เผยว่า “เอสซีลอร์ ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับมิชลินในแคมเปญรณรงค์ความปลอดภัยทางท้องถนนระดับโลก โดยมุ่งกระตุ้นให้ผู้คนเห็นความสำคัญของการดูแลสายตาเพื่อให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ นอกจากผู้ขับขี่ควรตรวจวัดสายตาและตรวจสุขภาพตาเป็นประจำแล้ว ยังควรสวมแว่นกันแดดที่มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี UVA และ UVB ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อถนอมดวงตาและลดอุบัติเหตุจากการมองเห็นไม่ชัดขณะขับขี่ท่ามกลางแสงแดดจัดด้วย”

สุรสิทธิ์ ศิลปะงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า “ทางมูลนิธิฯ รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกกันน็อกในกลุ่มเยาวชนไทยร่วมกับมิชลิน ซึ่งในปีนี้หมวกกันน็อกที่เราได้รับจากมิชลิน รวมถึงแว่นกันแดดจากเอสซีลอร์ จะถูกนำไปมอบให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จ.กาญจนบุรี 

เราตระหนักว่าเด็กและเยาวชนจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการขับขี่ที่ปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดในอนาคต เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยทางท้องถนนมากขึ้น”

หมวกกันน็อกที่มิชลินนำมาแจกภายใต้แคมเปญ “มิชลินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัยให้น้อง” เหมาะสำหรับ
เด็กอายุ 5-12 ปี ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้น สามารถปรับให้กระชับศีรษะได้ด้วยสายรัดใต้คาง ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. และโดดเด่นน่ารักด้วยลวดลาย ‘บีเบนดัม’ หรือ ‘มิชลินแมน’ อันเป็นสัญลักษณ์แบรนด์มิชลินที่โด่งดังเป็นที่รู้จักทั่วโลก

ผู้สนใจร่วมเล่นเกมออนไลน์เพื่อลุ้นรับหมวกกันน็อกผ่านทางเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของมิชลิน คลิกได้ที่ลิงก์นี้ Michelin ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม เป็นต้นไป  อย่ารอช้า รางวัลหมวกกันน็อกมีจำนวนจำกัด!

ติดตามข่าวรถยนต์ ราคารถยนต์ รีวิวรถยนต์ และจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ กับเรา Autospinn
แชร์ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด Autospinn คลิกเลย webboard.autospinn.com  
เช็คโปรโมชั่นรถใหม่ เช็คราคารถใหม่ ได้ที่นี่ 
ราคารถมือสอง ซื้อรถมือสอง ขายรถมือสอง เชิญได้เลยที่ one2car
 


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ