ต่อใบขับขี่ 2564 มีขั้นตอนอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง Share this

ต่อใบขับขี่ 2564 มีขั้นตอนอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 18 December 2563

ใครที่ใกล้ใบขับขี่หมดอายุ จำเป็นต้องไปต่อใบขับขี่ จะต้องเตรียมอะไรบ้าง จองคิวออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาและบริหารเวลาดำเนินการอย่างไร สามารถอ่านได้จากที่นี่ ต่อใบขับขี่ 2564


ขั้นตอนการดำเนินการขอต่อใบขับขี่ ปี 2564

การต่อใบขับขี่ 5ปี เป็น 5ปี

1. จองคิวผ่าน DLT Smart Queue  

 • iOS Link: https://apple.co/2GIHARd 
 • แอนดรอยด์ Link: http://bit.ly/2IkLpyO
 • หรือ เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th:4447/web_booking/page/home.php

2. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)

4. อบรม 1 ชั่วโมง

5. ออกใบอนุญาตขับรถ ชำระค่าธรรมเนียม รถยนต์ 505 บาท สำหรับการต่อใบขับขี่ (ปิดรับชำระเงิน 15.30น.) / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

หมายเหตุ

*หากขาดเกิน 1 ปี ต้องอบรม 2 ชั่วโมง และทดสอบข้อเขียนใหม่

*หากขาดเกิน 3 ปี ต้องอบรม 2 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียน และ ทดสอบขับรถ

อย่างไรก็ตาม เพื่อประหยัดเวลาในการดำเนินการเพื่อต่อใบขับขี่ 5ปี เป็น 5ปี ผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่ สามารถอบรมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com/Home

 • เลือกการต่ออายุตามประเภทรถ
 • ตอบคำถามก่อนเริ่มอบรม
 • เริ่มอบรมใบอนุญาตขับรถออนไลน์
 • ตอบคำถามหลังการอบรม เพื่อยืนยันการผ่านการอบรมออนไลน์

เอกสาร

หากต้องการต่อใบขับขี่ 5ปี เป็น 5ปี สามารถต่อล่วงหน้าได้ 90 วัน จะต้องใช้หลักฐานประกอบคำขอต่อใบขับขี่

 • ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ใบรับรองแพทย์ **(ตามประกาศกฎกระทรวงคมนาคม เรื่องการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2563 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ที่ต้องการขอรับและขอต่ออายุใบขับขี่รถทุกชนิด ทุกประเภทต้องมีใบรับรองแพทย์ยื่นประกอบการดำเนินการด้วย) 

ขั้นตอนการดำเนินการขอต่อใบขับขี่ ปี 2564

การต่อใบขับขี่จากแบบชั่วคราวเป็น 5ปี

1. จองคิวผ่าน DLT Smart Queue  

 • iOS Link: https://apple.co/2GIHARd 
 • แอนดรอยด์ Link: http://bit.ly/2IkLpyO
 • หรือ เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th:4447/web_booking/page/home.php

2. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)

3. ออกใบอนุญาตขับรถ ชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบขับขี่ และ พิมพ์ใบขับขี่ใบใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้การต่อใบขับขี่ 5 ปี จะชำระค่าธรรมเนียม รถยนต์ 505 บาท 

หมายเหตุ

*หากขาดเกิน 1 ปี ต้องอบรม 5 ชั่วโมง และทดสอบข้อเขียนใหม่

*หากขาดเกิน 3 ปี ต้องอบรม 5 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถใหม่

เอกสาร

เปลี่ยนใบขับขี่จากแบบชั่วคราวเป็น 5ปี หากต้องการเปลี่ยนใบขับขี่จากแบบชั่วคราวเป็น 5ปี สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้ ทันทีที่ถือใบอนุญาตขับรถครบ 1 ปี จะต้องใช้ หลักฐานประกอบคำขอต่อใบขับขี่

 • ใบขับขี่เดิม
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอใบขับขี่

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
 2. มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
 3. มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 5. ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 6. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 7. ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
 8. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

ข้อมูลทั้งการต่อใบขับขี่จาก 5ปี เป็น 5ปี และเปลี่ยนใบขับขี่จากแบบชั่วคราวเป็น 5ปี น่าจะช่วยลดปัญหาด้านการเตรียมตัวให้ผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่ได้ ฉะนั้น ก่อนออกจากบ้าน ควรเช็ครายละเอียดและเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการต่ออายุใบขับขี่ 

ติดตามข่าวรถยนต์ ราคารถยนต์ รีวิวรถยนต์ และจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ กับเรา Autospinn
แชร์ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด Autospinn คลิกเลย webboard.autospinn.com  
เช็คโปรโมชั่นรถใหม่ เช็คราคารถใหม่ ได้ที่นี่ 
ราคารถมือสอง ซื้อรถมือสอง ขายรถมือสอง เชิญได้เลยที่ one2car


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ