ต่อใบขับขี่ 2564 มีขั้นตอนอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง Share this

ต่อใบขับขี่ 2564 มีขั้นตอนอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 18 ธันวาคม 2563

ใครที่ใกล้ใบขับขี่หมดอายุ จำเป็นต้องไปต่อใบขับขี่ จะต้องเตรียมอะไรบ้าง จองคิวออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาและบริหารเวลาดำเนินการอย่างไร สามารถอ่านได้จากที่นี่ ต่อใบขับขี่ 2564


ขั้นตอนการดำเนินการขอต่อใบขับขี่ ปี 2564

การต่อใบขับขี่ 5ปี เป็น 5ปี

1. จองคิวผ่าน DLT Smart Queue  

 • iOS Link: https://apple.co/2GIHARd 
 • แอนดรอยด์ Link: http://bit.ly/2IkLpyO
 • หรือ เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th:4447/web_booking/page/home.php

2. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)

4. อบรม 1 ชั่วโมง

5. ออกใบอนุญาตขับรถ ชำระค่าธรรมเนียม รถยนต์ 505 บาท สำหรับการต่อใบขับขี่ (ปิดรับชำระเงิน 15.30น.) / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

หมายเหตุ

*หากขาดเกิน 1 ปี ต้องอบรม 2 ชั่วโมง และทดสอบข้อเขียนใหม่

*หากขาดเกิน 3 ปี ต้องอบรม 2 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียน และ ทดสอบขับรถ

อย่างไรก็ตาม เพื่อประหยัดเวลาในการดำเนินการเพื่อต่อใบขับขี่ 5ปี เป็น 5ปี ผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่ สามารถอบรมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com/Home

 • เลือกการต่ออายุตามประเภทรถ
 • ตอบคำถามก่อนเริ่มอบรม
 • เริ่มอบรมใบอนุญาตขับรถออนไลน์
 • ตอบคำถามหลังการอบรม เพื่อยืนยันการผ่านการอบรมออนไลน์

เอกสาร

หากต้องการต่อใบขับขี่ 5ปี เป็น 5ปี สามารถต่อล่วงหน้าได้ 90 วัน จะต้องใช้หลักฐานประกอบคำขอต่อใบขับขี่

 • ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ใบรับรองแพทย์ **(ตามประกาศกฎกระทรวงคมนาคม เรื่องการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2563 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ที่ต้องการขอรับและขอต่ออายุใบขับขี่รถทุกชนิด ทุกประเภทต้องมีใบรับรองแพทย์ยื่นประกอบการดำเนินการด้วย) 

ขั้นตอนการดำเนินการขอต่อใบขับขี่ ปี 2564

การต่อใบขับขี่จากแบบชั่วคราวเป็น 5ปี

1. จองคิวผ่าน DLT Smart Queue  

 • iOS Link: https://apple.co/2GIHARd 
 • แอนดรอยด์ Link: http://bit.ly/2IkLpyO
 • หรือ เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th:4447/web_booking/page/home.php

2. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)

3. ออกใบอนุญาตขับรถ ชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบขับขี่ และ พิมพ์ใบขับขี่ใบใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้การต่อใบขับขี่ 5 ปี จะชำระค่าธรรมเนียม รถยนต์ 505 บาท 

หมายเหตุ

*หากขาดเกิน 1 ปี ต้องอบรม 5 ชั่วโมง และทดสอบข้อเขียนใหม่

*หากขาดเกิน 3 ปี ต้องอบรม 5 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถใหม่

เอกสาร

เปลี่ยนใบขับขี่จากแบบชั่วคราวเป็น 5ปี หากต้องการเปลี่ยนใบขับขี่จากแบบชั่วคราวเป็น 5ปี สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้ ทันทีที่ถือใบอนุญาตขับรถครบ 1 ปี จะต้องใช้ หลักฐานประกอบคำขอต่อใบขับขี่

 • ใบขับขี่เดิม
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอใบขับขี่

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
 2. มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
 3. มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 5. ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 6. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 7. ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
 8. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

ข้อมูลทั้งการต่อใบขับขี่จาก 5ปี เป็น 5ปี และเปลี่ยนใบขับขี่จากแบบชั่วคราวเป็น 5ปี น่าจะช่วยลดปัญหาด้านการเตรียมตัวให้ผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่ได้ ฉะนั้น ก่อนออกจากบ้าน ควรเช็ครายละเอียดและเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการต่ออายุใบขับขี่ 

ติดตามข่าวรถยนต์ ราคารถยนต์ รีวิวรถยนต์ และจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ กับเรา Autospinn
แชร์ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด Autospinn คลิกเลย webboard.autospinn.com  
เช็คโปรโมชั่นรถใหม่ เช็คราคารถใหม่ ได้ที่นี่ 
ราคารถมือสอง ซื้อรถมือสอง ขายรถมือสอง เชิญได้เลยที่ one2car


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ