บริดจสโตน เดินหน้าธุรกิจภายใต้ “Bridgestone E8 Commitment”    Share this
The Xclusive
โหมดการอ่าน

บริดจสโตน เดินหน้าธุรกิจภายใต้ “Bridgestone E8 Commitment”   

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 24 August 2565

บริดจสโตน ประเทศไทย พร้อมเข้าสู่การเป็นองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืนสู่ปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) ประกาศวิสัยทัศน์พร้อมเดินหน้าพัฒนาธุรกิจระยะกลาง-ยาวของกลุ่มบริดจสโตนให้บรรลุเป้าหมายผ่านการเจาะลึกคุณค่าทั้ง 8 ด้านของ Bridgestone E8 Commitment สู่ความยั่งยืนในอนาคต


บริดจสโตน เดินหน้าธุรกิจภายใต้ “Bridgestone E8 Commitment”   

เคอิจิ ชูมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน เผยว่า บริดจสโตนได้กำหนดให้ปี พ.ศ.2563 เป็นปีแรกของ Bridgestone 3.0 โดยวางเป้าหมายเรื่อง “ความยั่งยืน” เป็นแกนกลางในการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจระยะกลาง-ยาวเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ในการส่งมอบคุณค่าเพื่อสังคมและและลูกค้าสู่ปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) ในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน ดังนั้นเพื่อรุดหน้าสู่การยกระดับและบรรลุถึงวิสัยทัศน์นี้ จึงมีการประกาศ “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน) เพื่อเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการบริหารซึ่งจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผ่าน "เจตจำนง" และ "กระบวนการทำงาน" ร่วมกับพนักงาน สังคม พันธมิตร และลูกค้าเพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้สังคมต่อไป

ทั้งนี้ คุณค่าทั้ง 8 ด้านของ “Bridgestone E8 Commitment” ถูกกำหนดขึ้นจากพันธกิจ และดีเอ็นเอของ บริดจสโตน ที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร “E” ซึ่งสะท้อนความเชื่อมโยงกับทุกแง่มุมของธุรกิจในแบบฉบับของ บริดจสโตนบนพื้นฐานของความยั่งยืนเพื่อการรักษาและได้มาซึ่ง “ความไว้วางใจของลูกค้า” รวมถึงเป็นแนวทางในการตัดสินใจ การพัฒนา และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ การบริการ โซลูชั่นด้านการเดินทาง รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า สำหรับบริดจสโตน 

Bridgestone E8 Commitment ประกอบด้วย  

  • Energy (พลังงาน) 

สังคมแห่งการเดินทาง ต้องเป็นกลางทางคาร์บอน - เรามุ่งเน้นอย่างจริงจังที่จะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และส่งเสริมความเป็นกลางทางคาร์บอน ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ผ่านทางห่วงโซ่คุณค่าของบริดจสโตน ซึ่งนั่นหมายถึงคำนึงถึงการช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่กระบวนการการผลิตจนถึงการขาย เมื่อปลายปี พ.ศ. 2564 บริดจสโตนได้ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งแรกที่บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตภายในโรงงานผลิตยางสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร    

  • Ecology (สิ่งแวดล้อม) 

ตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างแท้จริง เพื่อสิ่งแวดล้อม - ริเริ่มการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นฟันเฟืองของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านห่วงโซ่คุณค่าของบริดจสโตน นั่นก็คือการผลิตและการขาย โดยเน้นถึงคุณค่าของการใช้ยางรถยนต์และเมื่อถึงเวลาของการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ โดยมี “ENLITEN” หนึ่งในเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริดจสโตนในการพัฒนายางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

  • Efficiency (ประสิทธิภาพ) 

ดีขึ้นได้อีก เพิ่มผลผลิตขึ้นได้อีก - เพื่อขีดสุดของความสามารถในการผลิตสินค้าที่ดีที่สุดของวงการยางรถยนต์ มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านห่วงโซ่อุปทานของ บริดจสโตน โดยพัฒนาและส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอันล้ำหน้าของบริดจสโตน เช่น โปรแกรม Toolbox (ทูลบ็อกซ์) หนึ่งในโปรแกรมการบริหารจัดการยางแบบมืออาชีพของบริดจสโตน (B-Solution) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และแก้ไขปัญหาของผู้ใช้งานกลุ่มยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง

  • Extension (การเติบโต) 

เพราะโลกไม่เคยหยุด เราต้องไปให้สุดด้วยนวัตกรรม - จุดพลังแห่งการเติบโตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ยืดหยัดด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำของตลาดยางรถยนต์ ที่คิดค้นมาทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นเพื่อตอบทุกโจทย์ของสังคมแห่งการเดินทาง โดยมุ่งเน้นเรื่องนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจที่จะทำให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้ซึ่งปัจจุบันมี ค็อกพิท (Cockpit) ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร และ Bridgestone Truck Tire Center (ศูนย์บริการยางรถบรรทุกและรถโดยสาร ภายใต้เครื่องหมายการค้าแบรนด์บริดจสโตน) และ Bridgestone Fleet Point (จุดบริการยางรถบรรทุกและรถโดยสาร ภายใต้เครื่องหมายการค้าแบรนด์บริดจสโตน)  
 

  • Economy (เศรษฐกิจ) 

ดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้ทะยานไปได้สุด - สะท้อนการดำเนินธุรกิจผ่านห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มคุณค่าทางการให้คุณค่าระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอกย้ำความเป็นองค์กรชั้นนำของบริดจสโตน เช่น การปรับปรุงเรื่องต้นทุน ทั้งในมิติของลูกค้าและองค์กร ได้แก่ กระบวนการผลิตยางหล่อดอกเรเดียล เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ 

  • Emotion (ความรู้สึก) 

ปลุกพลังบันดาลใจ เติมเชื้อไฟแห่งความตื่นเต้นสู่โลกแห่งการเดินทาง - เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนเรื่องท้าทายและประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ต กีฬา และอื่น ๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bridgestone POTENZA SPORT ยางสปอร์ตพรีเมียมใหม่ล่าสุด ภายใต้สโลแกน “ความเป็นที่สุด หยุดเราไม่ได้” หรือ “Better Never Settles” และการเป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในรายการ Bridgestone World Solar Challenge 

  • Ease (ความสะดวกสบาย) 

ทุกการเดินทาง จะสร้างความสุขได้มากกว่าเดิม - หลักการที่บริดจสโตนยึดมั่นมาตลอด คือ “ยางดูแลชีวิต” เราจะให้ทุกการเดินทางของคุณ มีแต่ความสุขสงบและสบาย อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน  ภายใต้การดำเนินธุรกิจยางล้อเครื่องบินอย่างครบวงจรที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้แก่ ยางล้อเครื่องบิน ยางหล่อดอกล้อเครื่องบิน และงานบริการที่ส่งตรงถึงลูกค้าทั้งบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินและธุรกิจสายการบิน  ซึ่งเป็นจุดแข็งของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับธุรกิจการบิน

  • Empowerment (พลังทางสังคม) 

ผลักดันสังคมเพื่อความเท่าเทียม - สนับสนุนความหลากหลาย ยอมรับความแตกต่าง สนับสนุนความเสมอภาค ลดช่องว่างการเลื่อมล้ำเพื่อทำให้มั่นใจว่า ทุกชีวิตจะมีการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน และรวมพลังแก้ปัญหาสังคมโดยการอยู่เคียงข้างและรับฟังปัญหาจากชุมชนอย่างแท้จริง ภายใต้กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริดจสโตนจัดขึ้น อาทิ โครงการ Bridgestone Global Road Safety     (บริดจสโตน โกลบอล โรด เซฟตี้) ด้วยการเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง  

“เราเชื่อมั่นว่า “Bridgestone E8 Commitment” จะช่วยให้บริดจสโตนบรรลุเป้าสู่การเป็นองค์กรเพื่อส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน เพราะบริดจสโตนไม่เพียงสร้างมูลค่าในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักเท่านั้น แต่เรายังมองไกลไปถึงการสร้างมูลค่าต่อเนื่องจากการใช้ยางให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น"

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ความต้องการตลาดยางรถยนต์ทดแทนในไทยอยู่ที่ 10 ล้านเส้น ส่วนยางเพื่อรถพาณิชย์อยู่ที่ 1.2 ล้านเส้น โดยในปีนี้บริดจสโตนตั้งเป้าเติบโต 1-3% ส่วนราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นนั้น ยังไม่สามารถตอบได้ว่า ราคายางรถยนต์จะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพราะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก 

อัปเดตข่าวรถล่าสุด ดูรีวิวรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ทุกยี่ห้อ โดยทีมงานมืออาชีพ ตรวจสอบราคา ตารางผ่อน พร้อมเกาะติดข่าวสารรถยนต์ไฟฟ้า EV ไปกับ Autospinn 

ค้นหารถมือสองทุกรุ่น ทุกแบบ ทั้งรถเก๋งมือสอง รถตู้มือสอง รถกระบะมือสอง ราคาดี ฟรีดาวน์ ผ่อนถูก คุณภาพพร้อมใช้งาน ดูรายละเอียด และราคารถมือสองได้ที่ ตลาดรถ One2car


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ