3 สถานีวัดทักษะครูฝึกขับขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้า Asia-Oceania ครั้งแรกในไทย Share this

3 สถานีวัดทักษะครูฝึกขับขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้า Asia-Oceania ครั้งแรกในไทย

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 07 February 2566

ไทยฮอนด้าร่วมมือกับเอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทฮอนด้าในภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนียรวม 12 ประเทศ จัดการแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าระดับภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย (The Asia-Oceania Honda Safety Instructor Competition 2023) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า จังหวัดภูเก็ต


แข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าระดับภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

ในการแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าระดับภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียครั้งนี้ มีครูฝึกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเข้าร่วมจำนวน 116 คน เป็นการแข่งขันของรถยนต์ 10 คน ที่เหลือ 106 คน แข่งขันภาคปฏิบัติประเภทรถจักรยานยนต์ จุดประสงค์หลักๆ เพื่อยกระดับทักษะครูฝึกด้านการขับขี่ รวมทั้งการสร้างความตระหนักในแนวคิดการขับขี่ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ฮอนด้า มุ่งสู่พันธกิจของฮอนด้ามอเตอร์ในการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือศูนย์ภายในปี 2050

ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า กล่าวว่า “จากการประกาศพันธกิจ ปี 2050 ผู้ขับขี่ฮอนด้าจะตายเป็น 0 และต้องการให้คนไทยมั่นใจในการขับขี่รถฮอนด้า เช่นเดียวกับชาวต่างชาติ การแข่งขันฯ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 และจะต่อไปจะมีการจัดการแข่งขันครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ต่อไปอีก เนื่องจากไทยมีพื้นที่ในเมืองกว้าง สะดวกกว่าประเทศอื่น ที่ต้องออกไปแข่งขันกันไกลๆ อีกทั้งเรายังมีทั้งสนามแห้งและสนามเปียกในการฝึกซ้อม โดยการแข่งขันฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ในการขับขี่ปลอดภัย”

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 วัน ประกอบด้วยสถานีทดสอบ 3 สถานี ได้แก่ 

 • Braking Course – สถานีทดสอบเทคนิคการใช้เบรกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการและท่าทางที่ถูกต้องตามมาตรฐานหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า จากจุดสตาร์ทผู้ขับขี่จะต้องใช้ความเร็วที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า 60 กม./ชม. และใช้เกียร์ 4 หรือสูงกว่า เมื่อรถวิ่งไปถึงจุดที่กำหนดแล้วจึงเริ่มเบรก ซึ่งระยะทางที่เกิดขึ้นจนเมื่อรถหยุดนิ่ง จะเป็นตัวชี้วัดความสามารถและความเชี่ยวชาญการใช้เบรกของผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคน 

 • Slalom Course – สถานีทดสอบความสามารถการควบคุมรถจักรยานยนต์ได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำ โดยผู้ขับขี่จะต้องใช้ทักษะขั้นสูงในการบังคับตัวรถให้วิ่งไปในทิศทางที่กำหนด พลิกรถเลี้ยวหลบหลีกอุปสรรค ภายใต้ลักษณะโค้งที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวในพื้นที่กว้าง แคบ หรือแบบหักศอก ผสานการเลือกใช้เกียร์ที่เหมาะสมกับความเร็วในโค้ง ควบคู่ไปกับการใช้ท่าทางการขับขี่ที่ถูกต้อง ประกอบด้วย Lean With, Lean In และ Lean Out โดยสถานีนี้จะใช้ระยะเวลาเป็นตัวตัดสิน เปรียบเสมือนการดวลความเร็วในสนามแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบที่จัดขึ้นในพื้นที่ขนาดย่อมนั่นเอง

 • Low Speed Balance Course – สถานีทดสอบเทคนิคการทรงตัวอันยอดเยี่ยมของครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า การขับขี่ด้วยความรวดเร็วก็แสดงให้เห็นทักษะแบบหนึ่ง ส่วนการขับขี่ช้าก็สะท้อนถึงทักษะที่ยอดเยี่ยมในอีกแบบหนึ่ง สำหรับสถานีนี้จะแบ่งการทดสอบย่อยออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

          1. Narrow plank การทรงตัวบนทางแคบ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องขับขี่บนแผ่นเหล็ก ที่มีขนาดกว้าง 0.3 เมตร สูง 0.05 เมตร ยาว 10 เมตร ให้ได้นานที่สุด ภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่และระยะทาง การบังคับรถให้วิ่งช้าและทรงตัวอยู่ได้ จะต้องใช้คันเร่งและใช้คลัชท์ที่ละเอียดและมีความสัมพันธ์กัน รวมถึงต้องใช้เบรกหลังที่แม่นยำ เพื่อรักษาความเร็วไม่ให้รถวิ่งไปข้างหน้าเร็วเกินไป โดยผู้ที่ต้องการคว้าคะแนนเต็มในสถานีนี้ จะต้องขับขี่ให้ได้นาน 60 วินาทีขึ้นไป

          2. Low Speed การขับขี่ด้วยความเร็วต่ำและพลิกรถเลี้ยวในพื้นที่แคบ หลังจากผ่านการทดสอบทักษะการทรงตัวแล้ว ผู้ขับขี่จะต้องใช้เทคนิคการรักษาสมดุลตัวรถที่สูงขึ้น โดยการควบคุมความเร็ว การเอียงตัวและกดรถไปในทิศทางตรงกันข้าม พร้อมกับใช้คันเร่งและคลัชท์ รวมถึงต้องใช้เบรกหลังช่วยเพื่อสร้างองศาการเลี้ยวรถที่แคบขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องทำงานพร้อมกันอย่างละเอียดและมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก หากผิดพลาดจุดใดจุดหนึ่ง แทบจะหมดโอกาสที่จะผ่านด่านทดสอบนี้ไปได้ โดยเส้นทางจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ มีทั้งกำหนดขอบเขตการเลี้ยวและเปิดพื้นที่อิสระให้เลือกตัดสินใจ แต่ที่สำคัญจะต้องขับขี่ให้ผ่านได้แต่ละจุด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วินาที

นอกจากนี้ ด้วยรูปแบบการแข่งขันที่มีเป้าหมายต้องการยกระดับความสามารถ ครูฝึกขับขี่ปลอดฮอนด้าให้ครอบคลุมทุกด้าน ในแบบ Comprehensive Skill ที่ไม่เพียงมุ่งเน้นทักษะการขับขี่เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการคิดวิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของแต่ละประเทศ ก่อนนำข้อมูลมาวางแผนเพื่อกำหนดและพัฒนาหลักสูตรการฝึกสอน ให้สามารถตอบสนองกลุ่มผู้ขับขี่ยุคใหม่ 

พร้อมกับพัฒนาปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการขับขี่ที่ถูกต้องให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน มุ่งสู่การสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยให้กับสังคมทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการผลักดันของไทยฮอนด้าจะเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่ และยังมีแอปพลิเคชั่นคาดการณ์อุบัติเหตุ APT Honda safety สามารถเปิดเว็บไซต์การคาดการณ์อุบัติเหตุและทดสอบเสมือนจริงได้ บรรยากาศในการแข่งขันเข้มข้นต่อเนื่องทั้งสองวัน 

ผลการแข่งขัน the 1st Asia-Oceania Safety Instructor Competition 2023 ได้แก่ 

Group A Honda CB500F

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นของ นายอรุณกรุง พินโปน ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ประเทศไทย ทำได้ 2,955.3 คะแนน
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นของ Mr.THANH NGUYEN VAN ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ประเทศเวียดนาม ทำได้ 2,424.5 คะแนน
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เป็นของ Mr.Hasli Bin Ahmad ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ประเทศสิงคโปร์ ทำได้ 2,282.4 คะแนน

Group B Honda CB300R

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นของ นายสวภู มะโนวัน ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ประเทศไทย ทำได้ 2,872.5 คะแนน
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นของ นายพีระพล ทองคำ ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ประเทศไทย ทำได้ 2,594.9 คะแนน
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เป็นของ Mr.Moh. Zakky Zulfiar ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ประเทศอินโดนีเซีย ทำได้ 2,566.3 คะแนน

Group E Presenting Innovative Safety Concepts

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นของศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ประเทศไทย ทำได้ 252 คะแนน
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นของศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ประเทศอินโดนีเซีย ทำได้ 247 คะแนน
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เป็นของศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ประเทศอินเดีย ทำได้ 232 คะแนน

honda safety 2023

อัปเดตข่าวรถล่าสุด ดูรีวิวรถยนต์ รีวิวรถมอเตอร์ไซค์ ทุกยี่ห้อ โดยทีมงานมืออาชีพ เช็คราคา ตารางผ่อน พร้อมเกาะติดข่าวสารรถยนต์ไฟฟ้า EV ไปกับ Autospinn

ค้นหารถมือสองทุกรุ่น ทุกแบบ ทั้งรถเก๋งมือสอง รถตู้มือสอง รถกระบะมือสอง ราคาดี ฟรีดาวน์ ผ่อนถูก คุณภาพพร้อมใช้งาน ดูรายละเอียด และราคารถมือสองได้ที่ ตลาดรถมือสอง One2car


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ