ภาษีรถยนต์ไฟฟ้า 2567 รุ่นสุดฮิตต้องจ่ายปีละเท่าไร Share this
EV Trends
โหมดการอ่าน

ภาษีรถยนต์ไฟฟ้า 2567 รุ่นสุดฮิตต้องจ่ายปีละเท่าไร

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 15 August 2566

ที่ผ่านมา รถยนต์ไฟฟ้าในไทยเป็นที่นิยมมากขึ้นตามเทรนด์โลก เรียกได้ว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดด สาเหตุหลักๆ มาจากมาตรการกระตุ้นการซื้อรถอีวีของภาครัฐโดยให้ส่วนลดราคา และในปีนี้คาดกันว่ารถอีวีจะมียอดขายเพิ่มอีกถึง 5 หมื่นคัน ขณะเดียวกันภาษีรถยนต์ไฟฟ้าก็มีการคิดที่ต่างจากรถยนต์สันดาปทั่วไป วันนี้ Autospinn จะพาไปดูว่าภาษีรถ EV เขาคิดกันยังไง


รถยนต์ไฟฟ้า EV ต้องจ่ายภาษีปีละเท่าไร

จากปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จำเป็นจะต้องมีการสร้าง Ecosystem ที่จะช่วยให้ผู้ใช้รถอยู่กับรถยนต์อีวี ซึ่งยังถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ในตลาดได้อย่างมั่นใจและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ด้วยการเร่งขยายจุดชาร์จรถไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง และเร่งให้ไทยกลายเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของค่ายรถต่างๆ ที่ขายในไทยให้ได้มากที่สุด เพื่ออนาคตราคาขายรถยนต์ไฟฟ้าในไทยจะได้ถูกลง ไม่ต้องเสียค่าขนส่งหรือภาษีนำเข้าอีก 

นอกเหนือจากปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นการซื้อแล้ว การพัฒนาห่วงโซ่ซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการให้บริการสินเชื่อ ประกันภัย การซ่อมบำรุง และตลาดรถมือสอง ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่กันเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคที่ต้องการใช้หรือผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อจะทำตามกฎระเบียบให้ถูกต้องในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วย นั่นคือ การเสียภาษีรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะถูกกว่าภาษีรถยนต์สันดาป

ซื้อรถมือสองกับ CARSOME การันตีคุณภาพรถยนต์ ผ่านการตรวจสภาพ 175 จุด พร้อมรับประกันสูงสุด 2 ปีเต็ม ราคาโปร่งใส คุ้มค่า ซื้อไปแล้วไม่พอใจ การันตีคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 30 วัน

ภาษีรถยนต์ไฟฟ้า 2567 รุ่นสุดฮิตต้องจ่ายปีละเท่าไร

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้าลง 80% ของอัตราที่กฎหมายกำหนด เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน สำหรับรถไฟฟ้าที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2568 โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

อัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้า (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 68) ตามมติ ครม.

ภาษีรถยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 68)

 • น้ำหนัก ไม่เกิน 500 กก. ต้องเสียภาษี 30 บาท
 • น้ำหนัก 501 – 750 กก. ต้องเสียภาษี 60 บาท
 • น้ำหนัก 751 - 1,000 กก. ต้องเสียภาษี 90 บาท
 • น้ำหนัก 1,001 - 1,250 กก. ต้องเสียภาษี 160 บาท
 • น้ำหนัก 1,251 - 1,500 กก. ต้องเสียภาษี 200 บาท
 • น้ำหนัก 1,501 - 1,750 กก. ต้องเสียภาษี 260 บาท
 • น้ำหนัก 1,751 - 2,000 กก. ต้องเสียภาษี 330 บาท
 • น้ำหนัก 2,001 - 2,500 กก. ต้องเสียภาษี 380 บาท
 • น้ำหนัก 2,501 - 3,000 กก. ต้องเสียภาษี 440 บาท
 • น้ำหนัก 3,001 - 3,500 กก. ต้องเสียภาษี 480 บาท
 • น้ำหนัก 3,501 - 4,000 กก. ต้องเสียภาษี 520 บาท
 • น้ำหนัก 4,001 - 4,500 กก. ต้องเสียภาษี 560 บาท
 • น้ำหนัก 4,501 - 5,000 กก. ต้องเสียภาษี 600 บาท
 • น้ำหนัก 5,001 - 6,000 กก. ต้องเสียภาษี 640 บาท
 • น้ำหนัก 6,001 - 7,000 กก. ต้องเสียภาษี 680 บาท
 • น้ำหนัก 7,001 ขึ้นไป กก. ต้องเสียภาษี 720 บาท

ภาษีรถยนต์ไฟฟ้า 2567

ภาษีรถยนต์ EV ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 68)

 • น้ำหนัก ไม่เกิน 500 กก. ต้องเสียภาษี 15 บาท
 • น้ำหนัก 501 – 750 กก. ต้องเสียภาษี 30 บาท
 • น้ำหนัก 751 - 1,000 กก. ต้องเสียภาษี 45 บาท
 • น้ำหนัก 1,001 - 1,250 กก. ต้องเสียภาษี 80 บาท
 • น้ำหนัก 1,251 - 1,500 กก. ต้องเสียภาษี 100 บาท
 • น้ำหนัก 1,501 - 1,750 กก. ต้องเสียภาษี 130 บาท
 • น้ำหนัก 1,751 - 2,000 กก.ต้องเสียภาษี 160 บาท
 • น้ำหนัก 2,001 - 2,500 กก. ต้องเสียภาษี 190 บาท
 • น้ำหนัก 2,501 - 3,000 กก. ต้องเสียภาษี 220 บาท
 • น้ำหนัก 3,001 - 3,500 กก. ต้องเสียภาษี 240 บาท
 • น้ำหนัก 3,501 - 4,000 กก. ต้องเสียภาษี 260 บาท
 • น้ำหนัก 4,001 - 4,500 กก. ต้องเสียภาษี 280 บาท
 • น้ำหนัก 4,501 - 5,000 กก. ต้องเสียภาษี 300 บาท
 • น้ำหนัก 5,001 - 6,000 กก. ต้องเสียภาษี 320 บาท
 • น้ำหนัก 6,001 - 7,000 กก. ต้องเสียภาษี 340 บาท
 • น้ำหนัก 7,001 ขึ้นไป กก. ต้องเสียภาษี 360 บาท

ภาษีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 68)

 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต้องเสียภาษี 10 บาท 
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องเสียภาษี 10 บาท

ทั้งนี้ การลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้าช่วยส่งเสริมให้ผู้ซื้อหันมาใช้รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม หากรัฐไม่ต่อมาตรการลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า ถามว่าจะต้องเสียภาษีต่อปีเท่าไร ไปดูกัน

อัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้า 2567

อัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้าประจำปี (หลัง 30 ก.ย. 68)

ภาษีรถยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน

 • น้ำหนัก ไม่เกิน 500 กก. ต้องเสียภาษี 150 บาท
 • น้ำหนัก 501 – 750 กก. ต้องเสียภาษี 300 บาท
 • น้ำหนัก 751 - 1,000 กก. ต้องเสียภาษี 450 บาท
 • น้ำหนัก 1,001 - 1,250 กก. ต้องเสียภาษี 800 บาท
 • น้ำหนัก 1,251 - 1,500 กก. ต้องเสียภาษี 1,000 บาท
 • น้ำหนัก 1,501 - 1,750 กก. ต้องเสียภาษี 1,300 บาท
 • น้ำหนัก 1,751 - 2,000 กก. ต้องเสียภาษี 1,600 บาท
 • น้ำหนัก 2,001 - 2,500 กก. ต้องเสียภาษี 1,900 บาท
 • น้ำหนัก 2,501 - 3,000 กก. ต้องเสียภาษี 2,200 บาท
 • น้ำหนัก 3,001 - 3,500 กก. ต้องเสียภาษี 2,400 บาท
 • น้ำหนัก 3,501 - 4,000 กก. ต้องเสียภาษี 2,600 บาท
 • น้ำหนัก 4,001 - 4,500 กก. ต้องเสียภาษี 2,800 บาท
 • น้ำหนัก 4,501 - 5,000 กก. ต้องเสียภาษี 3,000 บาท
 • น้ำหนัก 5,001 - 6,000 กก. ต้องเสียภาษี 3,200 บาท
 • น้ำหนัก 6,001 - 7,000 กก. ต้องเสียภาษี 3,400 บาท
 • น้ำหนัก 7,001 ขึ้นไป กก. ต้องเสียภาษี 3,600 บาท

ภาษีรถไฟฟ้า EV ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน

 • น้ำหนัก ไม่เกิน 500 กก. ต้องเสียภาษี 75 บาท
 • น้ำหนัก 501 – 750 กก. ต้องเสียภาษี 150 บาท
 • น้ำหนัก 751 - 1,000 กก. ต้องเสียภาษี 225 บาท
 • น้ำหนัก 1,001 - 1,250 กก. ต้องเสียภาษี 400 บาท
 • น้ำหนัก 1,251 - 1,500 กก. ต้องเสียภาษี 500 บาท
 • น้ำหนัก 1,501 - 1,750 กก. ต้องเสียภาษี 650 บาท
 • น้ำหนัก 1,751 - 2,000 กก. ต้องเสียภาษี 800 บาท
 • น้ำหนัก 2,001 - 2,500 กก. ต้องเสียภาษี 950 บาท
 • น้ำหนัก 2,501 - 3,000 กก. ต้องเสียภาษี 1,100 บาท
 • น้ำหนัก 3,001 - 3,500 กก. ต้องเสียภาษี 1,200 บาท
 • น้ำหนัก 3,501 - 4,000 กก. ต้องเสียภาษี 1,300 บาท
 • น้ำหนัก 4,001 - 4,500 กก. ต้องเสียภาษี 1,400 บาท
 • น้ำหนัก 4,501 - 5,000 กก. ต้องเสียภาษี 1,500 บาท
 • น้ำหนัก 5,001 - 6,000 กก. ต้องเสียภาษี 1,600 บาท
 • น้ำหนัก 6,001 - 7,000 กก. ต้องเสียภาษี 1,700 บาท
 • น้ำหนัก 7,001 ขึ้นไป กก. ต้องเสียภาษี 1,800 บาท

ภาษีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต้องเสียภาษี 50 บาท
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องเสียภาษี 50 บาท

สำหรับอัตราภาษีของรถยนต์ไฟฟ้า ถือว่ามีอัตราภาษีถูกกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับรถสันดาปหรือรถใช้พลังงานน้ำมันประเภทเดียวกัน (ที่มา กรมการขนส่งทางบก)

ภาษีรถยนต์ไฟฟ้า 2567 รุ่นสุดฮิตต้องจ่ายปีละเท่าไร

ขณะนี้มีรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 27 ล้านคันวิ่งบนถนนทั่วโลก คาดว่าเร็วๆนี้ ตัวเลขจะพุ่งสูงถึง 40 ล้านคัน เรื่องนี้มีนัยยะสำคัญ ในวงการรถยนต์ เพราะหากมองย้อนไปช่วงปี 2020 รถอีวีมีจำนวนเพียงแค่ 1% ของรถยนต์ทุกประเภททั่วโลกเท่านั้น หากพิจารณาสถิติรถยนต์ไฟฟ้าในไทยสอดคล้องกับเทรนด์โลก เพราะรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมแบบก้าวกระโดด

เรื่องหนึ่งที่เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าต้องรู้ เพราะต้องดำเนินการทุกปี นั่นคือ การจ่ายภาษี หากเราไม่จ่ายหรือไม่เสียภาษีประจำปี จะถือว่า รถยนต์ไฟฟ้าคันนั้นผิดกฎหมายเมื่อนำรถคันดังกล่าวไปวิ่งบนท้องถนน แล้วเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ หรือหากเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ยอมเสียภาษีตามกำหนดโดยทิ้งระยะเวลาไว้นานวัน อาจถูกระงับการใช้รถ

อัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ 10 รุ่น ปี 2567 ต้องจ่ายเท่าไร

รถยนต์ไฟฟ้าที่ผู้บริโภคไทยสนใจมีหลากหลายรุ่นด้วยกัน โดยจะยกตัวอย่าง อัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้าเฉพาะ 10 รุ่น ดังนี้

 1. Aion Y Plus 490 Premium น้ำหนัก 1,765 กิโลกรัม ต้องเสียภาษี 330 บาท
 2. BMW iX3 น้ำหนัก 2,260 กิโลกรัม ต้องเสียภาษี 380 บาท
 3. BYD ATTO 3 Extended น้ำหนัก 1,750 กิโลกรัม ต้องเสียภาษี 260 บาท
 4. BYD Dolphin Extended น้ำหนัก 1,658 กิโลกรัม ต้องเสียภาษี 260 บาท
 5. Deepal S07 น้ำหนัก 1,950 กิโลกรัม ต้องเสียภาษี 330 บาท
 6. Mg4 น้ำหนัก 1,650 กิโลกรัม ต้องเสียภาษี 260 บาท
 7. Neta V น้ำหนัก 1,269 กิโลกรัม ต้องเสียภาษี 200 บาท
 8. Ora 07 น้ำหนัก 2,115 กิโลกรัม ต้องเสียภาษี 380 บาท
 9. Taycan Turbo S น้ำหนัก 2,295 กิโลกรัม ต้องเสียภาษี 380 บาท
 10. Tesla Model 3 Performance น้ำหนัก 1,836 กิโลกรัม ต้องเสียภาษี 330 บาท

รถยนต์ไฟฟ้า ภาษีปี 2024

บทความที่น่าสนใจ

ซื้อรถมือสอง มั่นใจ ได้มาตรฐาน ต้อง CARSOME

อัปเดตข่าวรถล่าสุด ดูรีวิวรถยนต์ รีวิวรถมอเตอร์ไซค์ ทุกยี่ห้อ โดยทีมงานมืออาชีพ เช็คราคา ตารางผ่อน พร้อมเกาะติดข่าวสารรถยนต์ไฟฟ้า EV ได้ที่ Autospinn.com

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์ ต้องที่ ตลาดรถมือสอง One2car ซื้อรถง่าย ขายรถไว ทั้งรถเก๋งมือสอง รถตู้มือสอง รถกระบะมือสอง ราคาดี ฟรีดาวน์ ผ่อนถูก คุณภาพพร้อมใช้งาน


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ