เดือนพ.ย.2566 ตัวเลขผลิตรถยนต์-ตัวเลขขายลดลง สวนทางตัวเลขส่งออกเพิ่มขึ้น Share this

เดือนพ.ย.2566 ตัวเลขผลิตรถยนต์-ตัวเลขขายลดลง สวนทางตัวเลขส่งออกเพิ่มขึ้น

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 20 December 2566

ส.อ.ท. รายงานสถิติตลาดรถยนต์เดือนพฤศจิกายน 2566 ตัวเลขผลิตรถยนต์-ตัวเลขขายลดลง โดยเฉพาะรถกระบะลดลงจากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อเพราะหนี้ครัวเรือนสูง ด้านส่งออกเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับปริมาณการขายรถยนต์ไฟฟ้าที่สูงขึ้น


ตัวเลขผลิตรถยนต์-ตัวเลขขายลดลง สวนทางตัวเลขส่งออกเพิ่มขึ้น เดือนพ.ย.66

สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ดังต่อไปนี้

ตัวเลขส่งออกรถ เดือนพ.ย. 2566

ตัวเลขการผลิตลดลง

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนพฤศจิกายน 2566 มีทั้งสิ้น 163,337 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 14.10 เพราะฐานการผลิตสูงในปีที่แล้วจากการได้รับชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์มากขึ้นเพราะการระบาดของโรคโควิด 19 ชะลอตัวลง คนทำงานกลับไปทำงานที่สำนักงานมากขึ้น คอมพิวเตอร์และมือถือขายลดลง แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2566 ร้อยละ 2.90

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,708,042 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 0.98

ตัวเลขยอดขายลดลง

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนพฤศจิกายน 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 61,621 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2566 ร้อยละ 4.51 แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 9.76 เพราะยอดขายรถกระบะลดลงร้อยละ 38.8 จากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อเพราะหนี้ครัวเรือนสูง แยกเป็น

 • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์ มีจำนวน 35,787 คัน เท่ากับร้อยละ 58.08 ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้วร้อยละ 27.08
 • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์สันดาปภายใน (ICE) 16,702 คัน เท่ากับร้อยละ 27.10ของยอดขายทั้งหมด ลดลงจากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่ร้อยละ 26.70
 • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์ไฟฟ้า (BEV) 8,696 คัน เท่ากับร้อยละ 14.11 ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่ร้อยละ 875.98
 • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์ไฟฟ้าผสมแบบเสียบปลั๊ก (PHEV) 50 คัน เท่ากับร้อยละ 0.08 ของยอดขายทั้งหมด ลดลงจากเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 89.69
 • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์ไฟฟ้าผสม (HEV) 10,339 คัน เท่ากับร้อยละ 16.78 ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 158.41

รถกระบะมีจำนวน 17,853 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้วร้อยละ 38.82 รถ PPV มีจำนวน 4,251 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้วร้อยละ 40.16 รถบรรทุก 5 – 10 ตัน มีจำนวน 2,176 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้วร้อยละ 12.36 และรถประเภทอื่นๆ มีจำนวน 1,554 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว 14.86

ยอดขายรถยนต์เดือนพ.ย.2566

ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2566 รถยนต์มียอดขาย 707,454 คัน ลดลงจากปี 2565 ในระยะเวลาเดียวกันร้อยละ 7.71 แยกเป็น

 • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์ มีจำนวน 367,492 คันเท่ากับร้อยละ 51.95 ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้วร้อยละ 17.27
 • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์สันดาปภายใน (ICE) 221,012 คัน เท่ากับร้อยละ 31.24 ของยอดขายทั้งหมด ลดลงจากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่ร้อยละ 11.92
 • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์ไฟฟ้า (BEV) 64,815 คัน เท่ากับร้อยละ 9.16 ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่ร้อยละ 722.32
 • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์ไฟฟ้าผสมแบบเสียบปลั๊ก (PHEV) 1,788 คัน เท่ากับร้อยละ 0.25 ของยอดขายทั้งหมด ลดลงจากเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 28.42
 • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์ไฟฟ้าผสม (HEV) 79,877 คัน เท่ากับร้อยละ 11.29 ของยอดขายรถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์ เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 53.41

รถกระบะมีจำนวน 245,195 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้วร้อยละ 30.50 รถ PPV มีจำนวน 55,806 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้วร้อยละ 5 รถบรรทุก 5 – 10 ตัน มีจำนวน 24,370 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้วร้อยละ 12.90 และรถประเภทอื่นๆ มีจำนวน 14,591 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว 6.68

ยอดขายรถยนต์ เดือนพ.ย.2023

ตัวเลขการส่งออกเพิ่มขึ้น

เดือนพฤศจิกายน 2566 ส่งออกได้ 99,609 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วร้อยละ 8.46 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 13.22 จากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ายังดี จึงส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต้ แยกเป็นรถยนต์สันดาปภายใน ICE 97,147 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 11.21 ส่งออกรถยนต์ HEV 2,462 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 292.04 มูลค่าการส่งออก 65,575.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 16.95

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนพฤศจิกายน 2566 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 89,290.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 13.87

เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 1,027,234 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ในระยะเวลาเดียวกันร้อยละ 15.59 แยกเป็นรถยนต์สันดาปภายใน ICE 1,015,304 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 15.41 ส่งออกรถยนต์ HEV 11,930 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 34.20 มูลค่าการส่งออก 657,492.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 18.82

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 67,340.54 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 5.83

เดือนพฤศจิกายน 2566 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น ๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 96,446.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 12.79

ตัวเลขส่งออกรถยนต์เดือนพ.ย.2566

จดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดง

เดือนพฤศจิกายน 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (BEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 11,290 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วร้อยละ 292.29 โดยแบ่งเป็น

1. รถยนต์นั่งและรถยนต์ประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 8,979 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 583.33

 • รถยนต์นั่งจำนวน 8,940 คัน
 • รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คนจำนวน 32 คัน
 • รถยนต์บริการธุรกิจจำนวน 2 คัน
 • รถยนต์บริการทัศนาจรจำนวน 5 คัน

2. รถกระบะ รถแวนมีทั้งสิ้น 36 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วร้อยละ 620

3. รถยนต์สามล้อรับจ้างมีทั้งสิ้น 93 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 126.83

 • รถยนต์รับจ้างสามล้อจำนวน 92 คัน
 • รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลจำนวน 1 คัน

4. รถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 2,178 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 67.93

 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 2,177 คัน
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน 1 คัน

5. รถบรรทุกมีทั้งสิ้น 4 คัน ซึ่งช่วงปีที่แล้วยังไม่มีการจดทะเบียน

ตัวเลขจดทะเบียนรถอีวี เดือนพ.ย. 2566

บทความที่น่าสนใจ

อัปเดตข่าวรถล่าสุด ดูรีวิวรถยนต์ รีวิวรถมอเตอร์ไซค์ ทุกยี่ห้อ โดยทีมงานมืออาชีพ เช็คราคา ตารางผ่อน พร้อมเกาะติดข่าวสารรถยนต์ไฟฟ้า EV ได้ที่ Autospinn.com

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์ ต้องที่ ตลาดรถมือสอง One2car ซื้อรถง่าย ขายรถไว ทั้งรถเก๋งมือสอง รถตู้มือสอง รถกระบะมือสอง ราคาดี ฟรีดาวน์ ผ่อนถูก คุณภาพพร้อมใช้งาน


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ