ฟอร์ดศึกษาหุ่นยนต์เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างรถยนต์ Share this

ฟอร์ดศึกษาหุ่นยนต์เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างรถยนต์

Golf Autospinn
โพสต์เมื่อ 29 สิงหาคม 2556

ฟอร์ดศึกษาหุ่นยนต์เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างรถยนต์

ฟอร์ดเริ่มโครงการวิจัยระยะเวลา 3 ปี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก โพลีเทคนิค ในประเทศรัสเซีย เพื่อสังเกตการณ์รูปแบบการสื่อสารของหุ่นยนต์ในอวกาศ และศึกษาความเป็นไปได้ในการนำข้อมูลมาใช้พัฒนาระบบเชื่อมต่อการสื่อสารในรถยนต์

Leading telematics developer Mikhail Gook works on space joystick controls

ฟอร์ด เดียร์บอน มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยถึงโครงการศึกษาระบบการสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์ที่อยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติ และการสื่อสารของหุ่นยนต์ในอวกาศกับพื้นโลก เพื่อนำข้อมูลมาช่วยพัฒนาระบบการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างรถยนต์ในอนาคต

การเปิดตัวโครงการวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศรัสเซียเป็นเวลา 3 ปี โดยร่วมมือกับภาควิชาเทเลมาติกส์ มหาวิทยาลัยเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก โพลีเทคนิค โดยฟอร์ดระบุว่าเป้าหมายสำคัญในการสานความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็คือ การวิเคราะห์ระบบการสื่อสารของหุ่นยนต์ที่อยู่ในอวกาศ เพื่อนำมาใช้กับโครงข่ายการสื่อสารของรถยนต์และช่วยแก้ปัญหาด้านการเดินทางของผู้คนในปัจุบัน

Ford Intelligent Vehicles

การพัฒนาระบบเชื่อมต่อการสื่อสารในรถยนต์นั้น นับว่ามีศักยภาพในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดปัญหาการจราจรติดขัดได้ด้วยการทำให้รถยนต์สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ รวมทั้งยังสื่อสารกับอาคาร สัญญาณไฟจราจร ฐานข้อมูลในคลาวด์ และระบบอื่นๆ โดยใช้การส่งข้อความหากัน หรือใช้วิธีตรวจจับและตอบสนองต่อสัญญาณเตือนการเกิดการชนในระยะประชิด

“ฟอร์ดให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาการสื่อสารระหว่างรถยนต์มานานกว่าทศวรรษ การที่เรามีส่วนร่วมในงานวิจัยนี้จะช่วยให้เราพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขับขี่รถฟอร์ดได้ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งลูกค้าฟอร์ด ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วโลก และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย” พอล มาสคาเรนาส หัวหน้าทีมฝ่ายเทคนิคและรองประธานด้านการวิจัยและนวัตกรรมของฟอร์ด กล่าว

Ford Intelligent Vehicles

ทั้งนี้ ข้อมูลจากโครงการวิจัยนี้คาดว่าจะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายของฟอร์ดและการวางแผนงานเพื่อการเดินทางในอนาคตของบริษัท (Blueprint for Mobility) แผนงานดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของฟอร์ดในการแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมในโลกยุคที่มีประชากรเพิ่มขึ้นและชุมชนเมืองขยายวงกว้างมากขึ้น ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึงปี พ.ศ. 2568


ความคิดเห็น