ศูนย์การผลิต GM ประเทศไทย ได้รับรองมาตรฐาน Energy Star Challenge ของสหรัฐฯ Share this

ศูนย์การผลิต GM ประเทศไทย ได้รับรองมาตรฐาน Energy Star Challenge ของสหรัฐฯ

Pon Piantanongkit
โพสต์เมื่อ 24 สิงหาคม 2556

ศูนย์การผลิต GM ประเทศไทย  ได้รับรองมาตรฐาน Energy Star Challenge ของสหรัฐฯ

ศูนย์การผลิตยานยนต์ GM จังหวัดระยองเป็นหนึ่งในศูนย์การผลิต 63 แห่ง

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการลดการใช้พลังงานโดยสมัครใจจากหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐ (EPA) โดยลดการใช้พลังงานลงถึง 16.37 เปอร์เซ็นต์ในสายการผลิตรถยนต์และ 32.72 เปอร์เซ็นต์

ในสายการผลิตรถกระบะภายในสองปีโดยสอดคล้องกับมาตรฐานเอเนอร์จี สตาร์ ชาลเลนจ์สำหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นปีที่สองที่ศูนย์การผลิตจีเอ็ม ระยองได้รับรองมาตรฐานการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานเอเนอร์จี สตาร์ ชาลเลนจ์ ศูนย์การผลิตของจีเอ็ม จำเป็นต้องลดการใช้พลังงานในการผลิตรถหนึ่งคันให้ได้อย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ภายในห้าปี ซึ่งศูนย์การผลิตจีเอ็ม ระยองสามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึง 33,547 เมตริกตัน ซึ่งเท่ากับการใช้พลังงานไฟฟ้า 173,030 เมกะวัตต์ชั่วโมง

“ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของจีเอ็ม” นายทิม ลี

รองประธานบริหารฝ่ายการผลิตระดับโกลเบิล กล่าว “เราลดการใช้พลังงานและการสร้างมลภาวะอย่างต่อเนื่องทุกปี ศูนย์การผลิตของเราดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างประโยชน์ต่อธุรกิจไปพร้อมกัน”

2013_094 Central Utility Center GM Thailand_resize

ศูนย์การผลิตจีเอ็ม จังหวัดระยองสามารถลดต้นทุนการใช้พลังงานลงได้ 253.28 ล้านบาท (8.5 ล้าน

เหรียญฯ) ด้วยความมุ่งมั่นในการลดใช้พลังงาน จีเอ็ม เป็นผู้นำที่เหนือกว่าทุกองค์กรธุรกิจทั่วโลกในการสร้างมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์การผลิตของจีเอ็ม ทั่วโลกสามารถลดต้นทุนการใช้พลังงานลงได้รวมทั้งหมด 162 ล้านเหรียญฯ

พนักงานในศูนย์การผลิตจังหวัดระยองใช้มาตรการหลากหลายรูปแบบเพื่อลดการใช้พลังงาน เช่น การควบรวมสายการผลิตรถยนต์และรถกระบะเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและปรับเวลาการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มทำงานของเครื่องจักรจากเที่ยงคืนไปอยู่ที่ 04.00 น. ซึ่งช่วยประหยัดพลังไฟฟ้าได้ถึงสี่ชั่วโมงต่อวัน

ทีมพนักงานยังตรวจสอบการใช้พลังงานเป็นประจำในช่วงสุดสัปดาห์ นอกจากนี้ ที่ศูนย์การผลิตฯยังติดตั้งหลอดแอลอีดี (LED) บริเวณพื้นที่ตรวจสอบการพ่นสีและติดตั้งช่องแสงเพื่อรับแสงธรรมชาติ ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในโรงประกอบตัวถังลงได้

“พนักงานของเรามีความมุ่งมั่นในการลดการใช้พลังงานในการปฏิบัติงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” มร.ไมเคิล เปเรซ รองประธานฝ่ายการผลิต จีเอ็ม ประเทศไทย กล่าว “ด้วยกระบวนการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เอาใจใส่ เรายึดมั่นในการสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในศูนย์การผลิตและพื้นที่ใกล้เคียงภายในจังหวัดระยอง”

ในเดือนมีนาคม 2556 จีเอ็ม ได้รับรางวัลพันธมิตรเอเนอร์จี สตาร์ยอดเยี่ยมแห่งปี (ENERGY STAR Partner of the Year-Sustained Excellence award) ซึ่งเป็นเกียรติยศสูงสุดที่มอบให้แก่การจัดการพลังงานในองค์กรดีเด่น โดยระหว่างปี 2548 และ 2553 บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานในศูนย์การผลิตทั่วโลกลงได้เฉลี่ย 28 เปอร์เซ็นต์และได้ตั้งเป้าหมายการลดการใช้พลังงานลงทั่วโลก 20 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2563

ศูนย์การผลิตจีเอ็ม ในจังหวัดระยอง มุ่งมั่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรการหลายรูปแบบ อาทิ

• พลังงานหมุนเวียน – ใช้พลังงานหมุนเวียน 89.76 เมกะวัตต์ต่อปีจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาของศูนย์การผลิตและการใช้แก๊สจากการฝังกลบ

• เป็นศูนย์การผลิตที่ปลอดการฝังกลบ – ศูนย์การผลิตไม่สร้างของเสียในการฝังกลบ โดยของเสียที่เกิดจากการปฏิบัติงานประจำวันจะถูกรีไซเคิล นำกลับมาใช้ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงให้เป็นพลังงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมของจีเอ็ม สามารถเข้าชมรายงานความยั่งยืนได้ที่sustainability report และบล็อกสิ่งแวดล้อม environmental blog


ความคิดเห็น