Goodyear เผยผลประกอบการปี 2013 มูลค่า 1,600 ล้านเหรียญฯ โตขึ้น 27% Share this

Goodyear เผยผลประกอบการปี 2013 มูลค่า 1,600 ล้านเหรียญฯ โตขึ้น 27%

Pon Piantanongkit
โดย Pon Piantanongkit
โพสต์เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2557

กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จำกัด สหรัฐอเมริกา แถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 4/2013 และตลอดปี 2013

• รายได้จากการดำเนินงานในไตรมาส 4/2556 คิดเป็นมูลค่า 419 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 54

• ภูมิภาคอเมริกาเหนือมีรายได้จากการดำเนินงานในไตรมาส 4/2556 และตลอดทั้งปี 2556 สูงสุดเป็นประวัติการณ์

• กระแสเงินสดอิสระจากการดำเนินงานในปี 2556 คิดเป็นมูลค่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 43

ปีที่แล้ว Goodyear มียอดขาย 19,500 ล้านเหรียญฯ ลดลง 7% จากปี 2012 ซึ่งเกิดจากยอดขายในกลุ่มธุรกิจประเภทยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทคู่ค้าในภูมิภาคอเมริกาเหนือที่มีมูลค่าลดลง 665 ล้านเหรียญฯ ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็นมูลค่า 354 ล้านเหรียญฯ มีปริมาณการขายยางรถยนต์ที่ลดลง 166 ล้านเหรียญฯ และกลยุทธ์ราคา/

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าลดลง 206 ล้านเหรียญฯ ปริมาณยางรถยนต์ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในปี 2013 มีจำนวนทั้งสิ้น 162.3 ล้านเส้น ลดลงจากปี 2012 1%

สำหรับรายได้จากการดำเนินงานในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ของปี 2013 จำนวน 1,600 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับปี 2012 ซึ่งเป็นผลจากกลยุทธ์ราคา/ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ไม่รวมวัตถุดิบที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 436 ล้านเหรียญฯ (ไม่รวมถึงการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบ) แต่บริษัทก็มีค่าใช้จ่ายต่อหัวที่เพิ่มขี้น 52 ล้านเหรียญฯ ทั้งยังได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็นมูลค่า 63 ล้านเหรียญฯ และมีปริมาณการขายยางรถยนต์ลดลง 24 ล้านเหรียญฯ

อย่างไรก็ตาม ในปี 2013 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญคิดเป็นมูลค่า 600 ล้านเหรียญฯ (2.28 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น) เพิ่มขี้นจากปี 2555 ที่ 183 ล้านเหรียญฯ (74 เซ็นต์ต่อหุ้น)

มีกระแสเงินสดอิสระมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญฯ ซึ่งเป็นผลจากรายได้สุทธิที่เพิ่ม และการได้รับประโยชน์จากเงินทุนหมุนเวียนคิดเป็นมูลค่า 415 ล้านเหรียญฯ

ตลาดยางรถยนต์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

   

ระยะเวลา 12 เดือน

(หน่วย: ล้าน)  

ปี 2012

ปี 2013

 
ปริมาณยอดขาย  

21.9

20.6

 
ปริมาณยอดขาย (เหรียญสหรัฐ)  

2,226

2,357

 
รายได้จากการดำเนินงาน

(เหรียญสหรัฐ)

 

        308

      259

 
สัดส่วนของกำไร (ร้อยละ)  

13.8

11.0

 

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กู๊ดเยียร์มีกำไรจากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้นคิดเป็น 67 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการใช้กลยุทธ์ราคา/ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ไม่รวมวัตถุดิบที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 12 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งยังมีต้นทุนในการเริ่มกิจการโรงงานลดลง 14 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีปริมาณการขายยางรถยนต์เพิ่มขึ้น 9 ล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็น 14 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีค่าใช้จ่ายด้านการขาย บริหาร และทั่วไป (SAG) ที่เพิ่มขึ้นอีก 4 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับทิศทางในอนาคต

Goodyear ตั้งเป้าทางการเงินสำหรับปี 2014-2016 ดังนี้

- รายได้จากการดำเนินงาน คาดว่า จะมีการเติบโต 10 – 15% ต่อปี

- กระแสเงินสดอิสระจากการดำเนินงาน คาดการณ์ว่า จะอยู่ในทิศทางเชิงบวก

- มีสัดส่วนหนี้ต่อ EBITDAP อยู่ที่ 2.5 เท่า

นอกจากนี้ Goodyear ยังคาดการณ์ว่า ปริมาณการขายยางรถยนต์ในปีนี้ จะโตกว่าปีที่แล้วประมาณ 2 - 3%


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ