Toyota ร่วมปลูกป่าชายเลน ปีที่ 10 Share this

Toyota ร่วมปลูกป่าชายเลน ปีที่ 10

Pon Piantanongkit
โพสต์เมื่อ 18 มีนาคม 2557

Toyota ร่วมปลูกป่าชายเลน ปีที่ 10

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมกับ กรมพลาธิการทหารบก และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม "โตโยต้าปลูกป่าชายเลน ปีที่ 10" เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เหล่าจิตอาสาได้ร่วมแสดงพลังในการตอบแทนสังคมและอนุรักษ์ป่าชายเลนป่ากแม่น้ำของภาคกลางให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยสำหรับสัตว์ในระบบนิเวศชายเลน เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ

พบรถ Toyota มือ 2 ได้ที่ Thaicar.com


ความคิดเห็น