Autospinn

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมโครงการค่ายเยาวชนฮอนด้า อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Keneditor Posted: September 13th, 2015

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรม “โครงการค่ายเยาวชนฮอนด้า อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ปีที่ 3 พื้นที่จังหวัดอุดรธานี และอุบลราชธานี

โดยในครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 200 คน เข้ารับการอบรม เพื่อปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการรับมือภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ พร้อมร่วมเป็นแกนนำในการรณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน

 

Honda Youth Camp_2089

 

ค่ายเยาวชนฮอนด้าอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จัดขึ้นนี้ มุ่งเน้นการฝึกอบรมแบบเข้มข้น เพื่อให้เยาวชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในเหตุการณ์จริง ทั้งภาคทฤษฎีในการป้องกันและบรรเทา       สาธารณภัย ตลอดจนการฝึกปฏิบัติภายใต้สถานการณ์จำลอง 6 สถานีพร้อมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้หลักการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัยจากครูฝึกสอนการขับขี่ปลอดภัยจากฮอนด้า

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า จากเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในยามประสบภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงที

 

Honda Youth Camp_3049

 

นับเป็นหนึ่งในภารกิจที่กองทุนมุ่งมั่นเสริมความรู้ต่อการรับมือภัยพิบัติในระดับเยาวชนเป็นปีที่ 3  อย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนฯ มุ่งหวังให้เยาวชนไทยมีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อการรับมือภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย