ฟอร์ด ประเทศไทยจัดกิจกรรม Ford Global Caring Month Share this

ฟอร์ด ประเทศไทยจัดกิจกรรม Ford Global Caring Month

Golf Autospinn
โพสต์เมื่อ 14 ตุลาคม 2558

ฟอร์ด ประเทศไทยจัดกิจกรรม Ford Global Caring Month

ฟอร์ด ประเทศไทย จัดกิจกรรม Ford Global Caring Month ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีขององค์กรอาสาสมัครของฟอร์ดทั่วโลก เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปีขององค์กรอาสาสมัครของฟอร์ด

ในปีนี้ ฟอร์ด ประเทศไทยได้นำพนักงานอาสาสมัครของฟอร์ดร่วมพัฒนาสิ่งปลูกสร้างและสร้างที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในความดูแลของมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) บริเวณโรงเรียนสัจจศึกษา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่รอบโรงงานผลิตรถยนต์ของฟอร์ด ประเทศไทย

บรรดาพนักงานจิตอาสาของฟอร์ด ประเทศไทย ยังได้ออกไปช่วยเหลือชุมชนอื่นๆ บริเวณรอบโรงงานผลิตรถยนต์ของฟอร์ด ด้วยการการบูรณะโรงเรียนวัดทรงธรรมและสนามเด็กเล่น การปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนวัดหัวถนน พร้อมซ่อมแซมและสร้างบ้านให้กับครอบครัวที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยตลอดเดือนกันยายนนี้ โดยมีทีมอาสาสมัครของฟอร์ด ประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมด 382 คน นับเป็นเวลางานอาสาสมัครรวม 3,638 ชั่วโมง

อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า การออกไปช่วยเหลือชุมชนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำคัญที่ฟอร์ดได้ทำสืบต่อกันมานาน องค์กรอาสาสมัครของฟอร์ดจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เราได้สานต่อเจตนารมย์ และขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ต่างๆ ทำให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริง

“กิจกรรม Ford Global Caring Month นี้ จัดขึ้นพร้อมกันในเดือนกันยายนทั่วโลก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานจิตอาสาของฟอร์ดทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนประโยชน์คืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง”

กิจกรรม Global Week of Caring เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีขององค์กรอาสาสมัครของฟอร์ดทั่วโลก ขณะนี้ สามารถขยายเครือข่ายจนมีอาสาสมัครนานาชาติกว่า 3 หมื่นคน เพื่อร่วมกันช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินงานอยู่กว่า 1,600 โครงการ ใน 6 ทวีปทั่วโลก ปัจจุบัน อาสาสมัครจำนวนหลายพันคนของฟอร์ดได้ร่วมกันสละเวลามากกว่า 1 ล้านชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือโครงการต่างๆ ไปแล้วกว่า 9,000 โครงการ จาก 40 ประเทศ


ความคิดเห็น