ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น Share this

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น

Golf Autospinn
โพสต์เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นและได้รับยกย่องให้เป็นพันธมิตรเชิงสร้างสรรค์ จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2558 (2015 AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence (ACE) Gold Award and Creative Partnership Designation) จากโครงการเพื่อสังคมของฟอร์ด ไม่ว่าจะเป็นโครงการ "Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัดปลอดภัย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 8 ในประเทศไทย รวมถึงโครงการเพื่อสังคมอื่นๆ ที่พนักงานได้มีส่วนร่วม

โครงการ "Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” เป็นโครงการเพื่อสังคมของฟอร์ดทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุโดยรวมบนท้องถนน สำหรับประเทศไทย ฟอร์ดได้จัดอบรมโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยจัดอบรมให้กับผู้สนใจทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมแล้ว 8,000 ราย

ฟอร์ดยังส่งเสริมโครงการเพื่อสังคมอื่นๆ ที่ฟอร์ดดำเนินธุรกิจอยู่ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม โดยส่งเสริมพลังแห่งจิตอาสาของพนักงาน ด้วยการร่วมมือกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) เพื่อสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติในภาคตะวันออกของประเทศไทยเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของฟอร์ดทั่วโลก


ความคิดเห็น