ความคืบหน้า โครงการ สาทร โมเดล แก้ปัญหาการจราจร เข้าสู่ปีที่ 3 Share this

ความคืบหน้า โครงการ สาทร โมเดล แก้ปัญหาการจราจร เข้าสู่ปีที่ 3

Tadsaneeya
โดย Tadsaneeya
โพสต์เมื่อ 23 พฤษภาคม 2559

ความคืบหน้าของโครงการ “สาทร โมเดล”ภายใต้ความร่วมมือของ 4 องค์กร คือ สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและดำเนินโครงการจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภาคเอกชน 70 บริษัท และภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาจราจร แบบบูรณาการ ทำให้โครงการมีความคืบหน้าไปเป็นอย่างมาก อันประกอบไปด้วย

โครงการรถรับส่ง เพื่อลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลบริเวณถนนสาทรและยังกำลังพัฒนาระบบรถรับส่ง เพื่อรับส่งพนักงานบริษัททั้ง 23 บริษัทที่สนใจเข้าร่วมโครงการในบริเวณถนนสาทรและ ถนนสีลม

cap01-1

โครงการจอดแล้วจร เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางสู่ถนนสาทร และมาตรการเหลื่อมเวลาทำงาน เพื่อกระจายปริมาณรถยนต์ในช่วงเวลาเร่งด่วนด้วยความร่วมมือของบริษัทเอกชนที่มีสำนักงานในบริเวณถนนสาทร และสีลม ทั้ง 11 บริษัท

WBCSD_006

นอกจากนี้ ได้พัฒนา Application Linkflow เป็นเวอร์ชั่น 1.1.3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวางแผนการเดินทาง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบผลทั้งในแบบขับรถอย่างเดียว หรือใช้ มาตรการ จอดแล้วจร แล้วเดินทางต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะ BTS หรือ MRT ไปยังจุดหมาย ช่วยให้คาดการณ์เวลาที่ใช้เดินทางได้ล่วงหน้า และเลือกวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด รวมถึงทราบปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และพลังงานที่ใช้ในการเดินทางในแต่ละทางเลือก เพื่อให้ทุกท่านมีทางเลือกในการตัดสินใจใช้เส้นทาง และวิธีการเดินทางได้อย่างเหมาะสม

cap03-1

โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Linkflow เวอร์ชั่น 1.1.3 ฟรี ได้ทาง App Store และ Google Play ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โครงการ สาทร โมเดล มีความพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าสู่การทดลองเชิงสังคมครั้งที่ 3 ของโครงการสาทร โมเดล ในวันที่ 6 - 17 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้จึงได้มีการจัดนิทรรศการ “Make You Happy Journey” เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในโครงการ สาทร โมเดล มากขึ้น ณ บริเวณอาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทร ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ