โตโยต้าถนนสีขาว… เปิดเวทีท้าประชันไอเดีย "คิดจริง ทำจริง ลดอุบัติเหตุได้จริงในรั้วมหาวิทยาลัย" Share this

โตโยต้าถนนสีขาว… เปิดเวทีท้าประชันไอเดีย "คิดจริง ทำจริง ลดอุบัติเหตุได้จริงในรั้วมหาวิทยาลัย"

Tadsaneeya
โดย Tadsaneeya
โพสต์เมื่อ 12 กันยายน 2559

โตโยต้าถนนสีขาว… เปิดเวทีท้าประชันไอเดีย "คิดจริง ทำจริง ลดอุบัติเหตุได้จริงในรั้วมหาวิทยาลัย"

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เล็งเห็นถึงปัญหาของอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น จึงได้จัดตั้ง โครงการโตโยต้าถนนสีขาว เพื่อช่วยลดและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อเป็นการทำให้เยาวชนซึ่งถือเป็นวัยเริ่มต้นของการใช้รถใช้ถนน ตระหนักถึงสาเหตุปัญหาและผลกระทบดังกล่าว จึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรม Campus Challenge ขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในวางแผนการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ไปสู่การลงมือปฏิบัติได้จริงในรั้วมหาวิทยาลัย และเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยต่อไปในอนาคต

โดยในปีนี้ โครงการโตโยต้าถนนสีขาว เชิญชวนนิสิตนักศึกษามาแท็กทีมแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวางแผนงานเพื่อร่วมรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนในรั้วมหาวิทยาลัย และชุมชนรอบข้าง และสามารถนำแผนงานไปใช้ปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม กับกิจกรรม "Campus Challenge 2016 โดยโตโยต้าถนนสีขาว"

โจทย์การแข่งขัน

การประกวดออกแบบแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ “สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย” เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสามารถวัดผลการลดจำนวนอุบัติเหตุได้จริง

- วิเคราะห์ปัญหาจากสภาพจราจรที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของตน หรือปัญหาจราจรรอบเขตรั้วมหาวิทยาลัย ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร

- แผนการรณรงค์และวิธีจัดการรณรงค์จะต้องนำไปปรับใช้ได้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

- นำเสนอวิธีการและกระบวนการประเมินผลพร้อมผลลัพธ์ภายหลังจากการรณรงค์แก้ไขปัญหาจริงในมหาวิทยาลัยของตน

รางวัลการประกวด

ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท และทริปทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมโอกาสฝึกงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด อีกทั้งทุนสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ มูลค่า 50,000 บาท

สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 26 กันยายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.toyota.co.th/campuschallenge2016 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ toyotacampuschallenge@gmail.com

#ToyotaCampusChallenge  #ToyotaWhiteRoad

สามารถติดตามข่าวสารอัพเดตเพิ่มเติม ได้ที่นี่

สามารถค้นหารถยนต์มือสอง ได้ที่นี่


ความคิดเห็น