ยอดจดทะเบียนรถป้ายแดงปี 59 พุ่งสูง 2.8 ล้านคัน Share this

ยอดจดทะเบียนรถป้ายแดงปี 59 พุ่งสูง 2.8 ล้านคัน

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 17 February 2560

“ขนส่ง” เผยยอดจดทะเบียนรถป้ายแดงปีก่อนเฉลี่ยเดือนละ 2.4 แสนคัน หรือรวมทั้งปี 2.8 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 58 ถึง 3.6%

สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)  เปิดเผยว่า สถิติรถจดทะเบียนใหม่ป้ายแดงทั่วประเทศประจำปี 2559 ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พบว่ามีผู้นำรถใหม่ป้ายแดงมาจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 2,872,026 คัน เฉลี่ยเดือนละเกือบ 2.4 แสนคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึง 3.60 % ซึ่งมียอดจดทะเบียนรวมทั้งปีอยู่ที่ 2,772,269 คัน

ทั้งนี้ ในปี 2559 มีการจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์มียอดการจดทะเบียนมากที่สุดจำนวน 1,914,131 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 99,131 คัน คิดเป็น 5.46%  รองลงมาคือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มียอดจดทะเบียนจำนวน 552,947 คัน เพิ่มขึ้นจาก ปีก่อน 26,183 คัน คิดเป็น 4.97%  ในขณะที่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมียอดจดทะเบียนทั้งปีจำนวน 245,437 คัน ลดลงจาก ปีก่อน 9,800 คัน คิดเป็น 3.84%

ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน มียอดจดทะเบียน 13,134 คัน ลดลง 954 คัน คิดเป็น  6.77%  ส่วนรถแท็กซี่ (รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน) มียอดจดทะเบียนจำนวน 8,351 คัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้วพบว่าลดลงจากปีก่อน 1,504 คัน คิดเป็น 15.26%

สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ประกอบด้วย รถโดยสารมียอด จดทะเบียนทั้งปีจำนวน 11,482 คัน ลดลงจากปีก่อน 4,484 คัน คิดเป็น 28.08% ส่วนรถบรรทุกมียอดจดทะเบียน 65,163 คัน ลดลงจากปีก่อน 3,818 คัน ลดลง 5.53%

“ถือได้ว่าในภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนรถประเภทอื่นๆ เริ่มชะลอตัวลง ทั้งนี้ จากจำนวนการจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงปี 2559 ส่งผลให้จำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ ข้อมูลวันที่ 31 ธ.ค. 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 37,338,139 คัน”

สนิท กล่าวว่า ปัจจุบันการจดทะเบียนรถใหม่มีความสะดวก รวดเร็ว ใช้ระยะเวลาภายใน 1 วัน โดยจะสามารถรับแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ทันทีกรณีที่หลักฐานครบถ้วน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และแบบคำขอจดทะเบียนรถรวมทั้งหนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) โดยต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อความถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของรถ

นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางให้ข้อมูลการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถทางโทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่น DLT eForm เช่น หลักฐานที่ใช้ ขั้นตอน สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลา รวมถึงสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์แบบคำขอเพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ทำให้ยิ่งเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ดังนั้น ขอให้ผู้ที่มีรถดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อไม่ต้องใช้รถป้ายแดงซึ่งอาจเป็นปัญหาในการติดตามตรวจสอบกรณีรถสูญหาย และเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใช้งานต่อไป

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่

ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ