ทางหลวงขยายถนน ทล.408 สาย นาทวี-บ้านประกอบ เชื่อมโยงการค้ามาเลเซีย Share this

ทางหลวงขยายถนน ทล.408 สาย นาทวี-บ้านประกอบ เชื่อมโยงการค้ามาเลเซีย

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 07 มีนาคม 2560

ทางหลวงทุ่มงบกว่า 542 ล้าน ขยายถนนนาทวี-ด่านประกอบ จาก 2 ช่องจราจรเป็น  4 ช่องจราจร รองรับการคมนาคมขนส่งด่านศุลกากรบ้านประกอบ สงขลา เชื่อมโยงการค้าด้านเหนือของมาเลเซีย

อานนท์  เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.)  เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 สายอ.นาทวี-บ้านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา เนื่องจากทางหลวงสายดังกล่าว เป็นเส้นทางที่ใช้คมนาคมขนส่งระหว่างด่านศุลกากรบ้านประกอบ จ.สงขลา ไปยังจ.ปัตตานี จ.ยะลา และรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย มีปริมาณการจราจรบนเส้นทางสายนี้ประมาณ 9,523 คันต่อวัน อยู่ในพื้นที่ ต.ทับช้าง ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา

ทั้งนี้ การพัฒนาเส้นทางดังกล่าวจะช่วยให้โครงข่ายทางหลวงแผ่นดินให้สมบูรณ์ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวง ทั้งการเดินทางและการขนส่งสินค้าจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  และยังเป็นการพัฒนาทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ทล.3

ถนนดังกล่าวใช้งบประมาณในการขยายช่องจราจรกว่า 542 ล้านบาท ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร เริ่มจากกิโลเมตร 235 + 598 ถึงกิโลเมตร 251 + 425 ระยะทาง 15.966 กม.  มีรูปแบบการก่อสร้างเป็น ชั้นพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร (ผิวทาง Asphalt Concrete หนา 10 ซม.) ขณะนี้โครงการคืบหน้า 16% คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเม.ย. 2561

อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่ ลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถ และเวลาในการเดินทาง ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านคือมาเลเซียผ่านทางด่านบ้านประกอบ รวมทั้งสนับสนุนการขนส่งแบบต่อเนื่อง เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านต่าง ๆ ของประเทศ

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่

ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ