Autospinn

ผู้ขอใบอนุญาตขับขี่เตรียมควักกระเป๋าจ่ายเพิ่ม หลังครม.รับทราบปรับกฎกระทรวง

Wongsupat Posted: March 15th, 2017

ครม.รับทราบคมนาคมเตรียมขอปรับกฎกระทรวงทำใบขับขี่ใหม่ เพิ่มความเข้มงวดอบรม สอบทฤษฎีและปฏิบัติ จากเดิมเสีย 5 บาทอบรม 5 ชั่วโมงเปลี่ยนเป็นอบรมกับโรงเรียนขนส่งหรือโรงเรียนสอนขับรถเอกชนค่าเรียน 5,000-6,000 บาท คาดประกาศใช้ปีนี้

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบร่างเงื่อนไขกฎกระทรวง 2 ฉบับ ว่าด้วยการกำหนด การบำรุงรักษารถ และ ใบอนุญาตขับรถ ,การต่อใบอนุญาตขับรถใหม่ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบขับขี่ให้มากขึ้นโดยเฉพาะชั่วโมงในการอบรม การสอบทฤษฏีและภาคปฎิบัติ โดยร่างเงื่อนไขในกฎกระทรวงอยู่ระหว่างการปรับปรุง และรอคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอกลับมายังกระทรวงคมนาคมเพื่อประกาศใช้คาดว่ากฎกระทรวงดังกล่าวจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในปี 2560

 

สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า เดิมผู้ที่มาทำใบขับขี่ที่ขบ.จะเสียค่าธรรมเนียม 5 บาทและอบรมเพียง 3 ชั่วโมง การปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อออกใบขับขี่ใหม่จะต้องผ่านการอบรมเพิ่มขึ้นเป็น 15 ชั่วโมง อีกทั้ง ขั้นตอนการออกใบอนุญาตขับขี่ และต่อใบอนุญาตรูปแบบใหม่ของรถทุกประเภทนั้นประชาชนจะต้องไปสมัครเรียนและอบรม รวมถึงสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่โรงเรียนการขนส่งของ ขบ. หรือโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ ขบ. รับรอง โดยมีการกำหนดเพดานราคาสูงสุดในการเรียนและอบรมที่ไม่เกิน 6,000 บาท

 

รายงานข่าวแจ้งว่า ครม.ได้รับทราบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ….ของกระทรวงคมนาคมโดย ขบ. รายงานว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548

 

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบจากโรงเรียนการขนส่งของ ขบ. หรือโรงเรียนสอนขับรถที่ ขบ. รับรอง นอกจากนี้ ได้กำหนดชื่อของโรคติดต่อที่น่ารังเกียจเป็นลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้โดยสารที่ใช้บริการ รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

 

สอดคล้องกับมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2559 ที่เห็นชอบข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านความปลอดภัย ทางถนนตามมติคณะกรรมการนโบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผู้ขับรถให้สูงขึ้นและเพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถได้ตระหนักถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนของประเทศไทย

 

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่

ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย