ยอดผลิตรถ - ตัวเลขส่งออกเดือนมิถุนายนปรับลดลง ขณะยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น Share this

ยอดผลิตรถ - ตัวเลขส่งออกเดือนมิถุนายนปรับลดลง ขณะยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น

Satapana
โดย Satapana
โพสต์เมื่อ 19 July 2560

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2560

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมิถุนายน 2560 มีทั้งสิ้น 175,443 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 2.46 จากการผลิตรถยนต์นั่งเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 19.59 และผลิตรถกระบะเพื่อขายในประเทศลดลงร้อยละ 2.47 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 3.51

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 950,966 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 ร้อยละ 4.27 จากการผลิตเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 9.86 โดยรถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2560 ผลิตได้ 75,903 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 7

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 มีจำนวน 396,083 คัน เท่ากับร้อยละ 41.65 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 ร้อยละ 0.32

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมิถุนายน 2560 ผลิตได้ทั้งหมด 96,968 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 1.8 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ผลิตได้ทั้งสิ้น 540,464 คัน เท่ากับร้อยละ 56.83 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 ร้อยละ 7.27 จากการผลิตเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 9.21 โดยแบ่งเป็น

•รถกระบะบรรทุก 154,119 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 ร้อยละ 10.21

•รถกระบะดับเบิลแค็บ 307,245 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 ร้อยละ 1.05

•รถกระบะ PPV 79,100 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 ร้อยละ 26.18

https://img.icarcdn.com/autospinn/body/DSC00329.jpg

สำหรับการผลิตเพื่อส่งออก เดือนมิถุนายน 2560 ผลิตได้ 97,666 คัน เท่ากับร้อยละ 55.67 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 6.11 ส่วนเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 538,573 คัน เท่ากับร้อยละ 56.63 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2559 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 9.86

รถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2560 ผลิตเพื่อการส่งออก 36,891 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 19.59 ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 จำนวน 203,773 คัน เท่ากับร้อยละ 51.45 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 ร้อยละ 10.93

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมิถุนายน 2560 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 60,775 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 4.53 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 334,800 คัน เท่ากับร้อยละ 61.95 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 ร้อยละ 9.21

https://img.icarcdn.com/autospinn/body/IMG_2220.jpg

ขณะที่การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนมิถุนายน 2560 ผลิตได้ 77,777 คัน เท่ากับร้อยละ 44.33 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 2.53 และเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ผลิตได้ 412,393 คัน เท่ากับร้อยละ 43.37 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 ร้อยละ 4.17

รถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2560 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 39,012 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 9.16 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ผลิตได้ 192,310 คัน เท่ากับร้อยละ 48.55 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.08

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมิถุนายน 2560 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 36,193 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 2.47 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ผลิตได้ทั้งสิ้น 205,664 คัน เท่ากับร้อยละ 38.05 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 ร้อยละ 3.94

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่

ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ