ยอดผลิตรถ - ตัวเลขส่งออกเดือนมิถุนายนปรับลดลง ขณะยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น Share this

ยอดผลิตรถ - ตัวเลขส่งออกเดือนมิถุนายนปรับลดลง ขณะยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น

Satapana
โดย Satapana
โพสต์เมื่อ 19 กรกฎาคม 2560

ยอดผลิตรถ - ตัวเลขส่งออกเดือนมิถุนายนปรับลดลง ขณะยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2560

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมิถุนายน 2560 มีทั้งสิ้น 175,443 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 2.46 จากการผลิตรถยนต์นั่งเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 19.59 และผลิตรถกระบะเพื่อขายในประเทศลดลงร้อยละ 2.47 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 3.51

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 950,966 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 ร้อยละ 4.27 จากการผลิตเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 9.86 โดยรถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2560 ผลิตได้ 75,903 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 7

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 มีจำนวน 396,083 คัน เท่ากับร้อยละ 41.65 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 ร้อยละ 0.32

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมิถุนายน 2560 ผลิตได้ทั้งหมด 96,968 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 1.8 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ผลิตได้ทั้งสิ้น 540,464 คัน เท่ากับร้อยละ 56.83 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 ร้อยละ 7.27 จากการผลิตเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 9.21 โดยแบ่งเป็น

•รถกระบะบรรทุก 154,119 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 ร้อยละ 10.21

•รถกระบะดับเบิลแค็บ 307,245 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 ร้อยละ 1.05

•รถกระบะ PPV 79,100 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 ร้อยละ 26.18

https://img.icarcdn.com/autospinn/body/DSC00329.jpg

สำหรับการผลิตเพื่อส่งออก เดือนมิถุนายน 2560 ผลิตได้ 97,666 คัน เท่ากับร้อยละ 55.67 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 6.11 ส่วนเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 538,573 คัน เท่ากับร้อยละ 56.63 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2559 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 9.86

รถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2560 ผลิตเพื่อการส่งออก 36,891 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 19.59 ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 จำนวน 203,773 คัน เท่ากับร้อยละ 51.45 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 ร้อยละ 10.93

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมิถุนายน 2560 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 60,775 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 4.53 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 334,800 คัน เท่ากับร้อยละ 61.95 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 ร้อยละ 9.21

https://img.icarcdn.com/autospinn/body/IMG_2220.jpg

ขณะที่การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนมิถุนายน 2560 ผลิตได้ 77,777 คัน เท่ากับร้อยละ 44.33 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 2.53 และเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ผลิตได้ 412,393 คัน เท่ากับร้อยละ 43.37 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 ร้อยละ 4.17

รถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2560 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 39,012 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 9.16 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ผลิตได้ 192,310 คัน เท่ากับร้อยละ 48.55 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.08

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมิถุนายน 2560 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 36,193 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 2.47 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ผลิตได้ทั้งสิ้น 205,664 คัน เท่ากับร้อยละ 38.05 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 ร้อยละ 3.94

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่

ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ