“ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์” เปิดตัวโครงการ TRIUMPH TE-1 พัฒนารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้เป็นจริงใน 2 ปี Share this

“ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์” เปิดตัวโครงการ TRIUMPH TE-1 พัฒนารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้เป็นจริงใน 2 ปี

Paknam536
โดย Paknam536
โพสต์เมื่อ 16 May 2562

“ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์” ประกาศความร่วมมือพิเศษกับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม ผู้นำด้านวิชาการในสหราชอาณาจักร และ Innovate UK พัฒนาเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และบริการด้านนวัตกรรมแบบครบวงจร โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาสองปี โดยร่วมมือกับบริษัท Williams Advanced Engineering บริษัท Integral Powertrain และศูนย์ WMG มหาวิทยาลัยวอร์ริค (The University of Warwick) ทั้งหมดนี้จะนำข้อเสนอ และรายละเอียดต่าง ๆ ไปพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีศักยภาพของไทรอัมพ์ในอนาคต


โครงการ TRIUMPH TE-1 เป็นความร่วมมือพิเศษระหว่างผู้นำด้านอุตสาหกรรมและวิชาการรายใหญ่ทั้ง 4 แห่งของสหราชอาณาจักร ได้แก่ บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ จำกัด บริษัท Williams Advanced Engineering บริษัท Integral Powertrain แผนก e-Drive และศูนย์ WMG มหาวิทยาลัยวอร์ริค โดยได้รับการสนับสนุนและก่อตั้งร่วมกันโดยแผนกธุรกิจพลังงานและกลยุทธ์อุตสาหกรรม (BEIS) ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร และสำนักงานสำหรับยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษต่ำ (OLEV) ผ่าน Innovate UK

ซึ่งโครงการตลอดระยะเวลาสองปีดังกล่าว มุ่งเน้นที่จะพัฒนาความสามารถของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะนำไปใช้พัฒนาข้อเสนอรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตของไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ ขับเคลื่อนนวัตกรรม ความสามารถและทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ ๆ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่อุตสาหกรรมและการออกแบบของประเทศอังกฤษ

สำหรับความร่วมมือครั้งใหม่นี้ ได้รวบรวมความเชี่ยวชาญด้านรถจักรยานยนต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกของไทรอัมพ์ ผสานกับความสามารถด้านยานยนต์ขั้นสูงเพื่อสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

 

 

ด้าน มร. นิค บลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ เปิดเผยว่า “โครงการ Triumph TE-1 เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของไทรอัมพ์ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อแบรนด์ของนักขับ ซึ่งถือเป็นสมดุลที่สมบูรณ์แบบในการจัดการประสิทธิภาพและการใช้งาน โดยการร่วมมือใหม่ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงโอกาสอันน่าตื่นเต้นสำหรับไทรอัมพ์ในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่จะนำไฟฟ้ามาใช้ในรถจักรยานยนต์ และจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ที่มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับความต้องการด้านการขนส่งที่เพิ่มขึ้น และข้อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง”

ความร่วมมือพิเศษระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม ผู้นำด้านวิชาการและ Innovate UK

โครงการ Triumph TE-1 ในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันยอดเยี่ยมระหว่างไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์และผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าของสหราชอาณาจักร ซึ่งแต่ละฝ่ายจะสร้างสรรค์นวัตกรรมในสาขาที่ตนเองถนัด ได้แก่

บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (Triumph Motorcycles) จะเป็นผู้นำโครงการในด้านการออกแบบตัวถังรถจักรยานยนต์ขั้นสูงและด้านความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม ความเป็นเลิศด้านการผลิต และระบบความปลอดภัยในการใช้งานที่ล้ำสมัย รวมทั้งกำหนดลักษณะการส่งกำลังของระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

 

บริษัท Williams Advanced Engineering จะออกแบบแบตเตอรี่น้ำหนักเบาที่เป็นอุตสาหกรรมชั้นนำ โดยใช้การทดสอบและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการพัฒนา เพื่อสร้างระบบการจัดการแบตเตอรี่เชิงนวัตกรรมพร้อมกับชุดควบคุมยานพาหนะ

 

บริษัท Integral Powertrain แผนก e-Drive จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าความหนาแน่นสูงและอินเวอร์เตอร์คาร์ไบด์ซิลิกอน (silicon carbide inverter) โดยการผสานเข้ากับโครงติดตั้งมอเตอร์ (singular motor housing)

 

ศูนย์ WMG มหาวิทยาลัยวอร์ริค เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้า และมีวิสัยทัศน์ที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมจาก R&D ให้เกิดผลกระทบเชิงพาณิชย์ผ่านการสร้างแบบจำลอง และการจำลองตามความต้องการของตลาดในอนาคต

 

Innovate UK เป็นหน่วยงานรัฐที่ส่งเสริมโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรเติบโต ตลอดจนสนับสนุนพันธมิตร และบริหารเงินทุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การระดมทุนที่ทันสมัยของ BEIS โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นผู้นำด้านความสามารถยานพาหนะไฟฟ้าของสหราชอาณาจักร

 

 

โครงการ Triumph TE-1 ตลอดระยะเวลาสองปี มุ่งเน้นไปที่การพัฒนานวัตกรรมด้านเทคนิค และความสามารถของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง

โครงการดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็นสี่ขั้นหลัก โดยหนึ่งในเป้าหมายหลักคือการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งมอบระบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่มีความซับซ้อนซึ่งจะช่วยลดการจราจรที่ติดขัด ความซับซ้อนและความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ ด้วยการพัฒนาส่วนประกอบแต่ละส่วนของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า และปรับให้เหมาะสมกับหน่วยต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาใหม่

ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ จะดำเนินงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์และความปลอดภัยของแบตเตอรี่ ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม การใช้ระบบเบรก รวมถึงระบบเบรกแบบ regenerative braking ระบบความปลอดภัยขั้นสูง นวัตกรรม และความสามารถที่พัฒนาขึ้น เพื่อนำไปพัฒนากลยุทธ์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของไทรอัมพ์ในอนาคต

 

 

โครงการความร่วมมือ Triumph TE-1 พร้อมการสนับสนุนของ Innovate UK มุ่งเน้นไปที่การอำนวยความสะดวกในการสร้าง อาทิ

  • ความสามารถของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งที่น้อยลง ซึ่งถือเป็นประเด็นที่สำคัญของสหราชอาณาจักรในการลดการปล่อยมลพิษ
  • การเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ยั่งยืนในอุตสาหกรรมและซัพพลายเชนของสหราชอาณาจักร
  • ความเชี่ยวชาญ และความสามารถภายในทีมดำเนินงานของสหราชอาณาจักร การสร้างงาน และฐานความสามารถ ซึ่งทำให้เกิดการจ้างงานที่ยั่งยืน ตลอดจนผลักดันชื่อเสียงและมีอิทธิพลต่อเวทีโลก

 

มร.เคร็ก วิลสัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท Williams Advanced Engineering กล่าวว่า “ทีมงานของ Williams Advanced Engineering ต้องการประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าในการขนส่งกับคู่ค้าของเรา ตลอดจนได้สนับสนุนยานพาหนะไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงระดับโลกไปแล้วจำนวนมาก และโครงการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการดำเนินงานของเราในการนำความรู้ไปใช้กับรถสองล้อ"

 

 

มร.แอนดรูว์ ครอส หัวหน้าฝ่ายเทคนิคของบริษัท Integral Powertrain กล่าวว่า "Integral Powertrain ได้ผลักดันขอบเขตของเทคโนโลยีรถไฟฟ้า (e-drive) โดยการร่วมมือกับลูกค้าเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด และตอบสนองความต้องการที่แน่นอนของลูกค้า โครงการนี้เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์และประสบการณ์ EV อันกว้างขวางที่ได้รับในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

จากการดำเนินงานร่วมกับผู้ผลิต OEM รายใหญ่และผู้ผลิตชั้นนำ (Tier 1) ในอุตสาหกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ เรื่องกลยุทธ์การใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งในโครงการนี้ เราสามารถนำประสบการณ์ของเราไปใช้ในการสร้างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีพลังความหนาแน่นสูง มีประสิทธิภาพ และครบวงจร”

 

ศาสตราจารย์ เดวิด กรีนวูด ศาสตราจารย์ด้านระบบขับเคลื่อนขั้นสูงประจำศูนย์ WMG มหาวิทยาลัยวอร์ริค กล่าวว่า “รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะมีบทบาทสำคัญในการขนส่งในอนาคตทั่วโลก ทั้งในด้านการลดความแออัด การพัฒนาคุณภาพอากาศในเมืองให้ดีขึ้นและยังหาที่จอดง่าย โดยรถจักยานยนต์ดังกล่าว สามารถนำไปขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยคันเร่งที่ควบคุมได้ง่ายซึ่งจะทำให้การทำความเร็วบนท้องถนนเป็นไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งศูนย์ WMG มีประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่และการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะสำหรับการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางทะเลและทางอากาศ ซึ่งจะสร้างความตื่นเต้นให้แก่ภาคการขนส่ง อีกทั้งทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา จะเป็นผู้นำในการสร้างแบบจำลองและการจำลองงานภายในโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่ายานพาหนะมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพโดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแบบไดนามิก”

 

 

มร.สตีฟ ซาร์เจนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์  กล่าวว่า “กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ในอนาคตของไทรอัมพ์ มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอเครื่องยนต์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้า และไทรอัมพ์เล็งเห็นว่าระบบส่งกำลังไฟฟ้าของไทรอัมพ์ เป็นข้อกำหนดที่สำคัญควบคู่ไปกับเครื่องยนต์แบบคู่และสามสูบที่เป็นเอกลักษณ์ของไทรอัมพ์  ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โครงการ Triumph TE-1 นี้ แสดงถึงความร่วมมืออันน่าตื่นเต้น ซึ่งจะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตของไทรอัมพ์ โดยไทรอัมพ์มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจาก OLEV และ Innovate UK และจะดำเนินงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าและผู้นำทางวิชาการของสหราชอาณาจักร โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่อุตสาหกรรมสหราชอาณาจักรในอนาคต และอนาคตของรถจักรยานยนต์ต่อไป”

 

เช็คราคารถใหม่ และโปรโมชั่น ได้ที่นี่ ที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่
มาร่วมแชร์ความเห็นของคุณบนเวบบอร์ด Autospinn คลิกที่นี่


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ