[PR News] ล็อกซซิม ดัน ซิมูเลชั่น ยกระดับกรอบความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสิงห์นักขับ Share this

[PR News] ล็อกซซิม ดัน ซิมูเลชั่น ยกระดับกรอบความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสิงห์นักขับ

Tadsaneeya
โดย Tadsaneeya
โพสต์เมื่อ 28 January 2563

"เทคโนโลยีปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรม" เป็นความจริงได้เมื่อ ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น หรือ ล็อกซซิม จัดงาน "กรอบความคิดเติบโตและพฤติกรรมการเรียนรู้สร้างได้ด้วยซิมูเลชั่น" สะท้อนภาพความสำเร็จการใช้ เทคโนโลยีจำลองสถานการณ์ ยกระดับกรอบความคิดของพนักงานขับรถบรรทุกวัตถุอันตรายสู่พฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย 


พัชฌา ชุติมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี เผยว่า กว่า 2 ปีแล้วที่ล็อกซซิมเปิดคอร์สอบรมให้กับภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการขับขี่ปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ด้วยเครื่องฝึกขับรถจำลองเสมือนจริง (Driving Simulator) ผ่านการจำลองสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงบนท้องถนน หรือในสภาพแวดล้อมจริง อาทิ กรณีรถเบรคแตก ยางระเบิด ทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวยต่อการขับขี่ เข้าโค้งหักศอกด้วยความเร็ว หรือกลับรถบนสะพานแคบ เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายกับผู้ขับขี่ได้ โดยคอร์สอบรมดังกล่าวเป็นการสร้างกระบวนการทางความคิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการขับขี่และตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนมากยิ่งขึ้น

นายอนุชา ขวัญถึง ผู้ควบคุมการฝึกอบรม ล็อกซซิม เผยว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนน มักเกิดจากความประมาทและการขาดสติ สอดคล้องกับข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า มีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละประมาณ 22,491 ราย คิดเป็น 32.7 คนต่อประชากร 1 แสนคน เฉลี่ยแล้วมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุชั่วโมงละ 3 คน ในขณะที่สถาบันวิจัยทีดีอาร์ไอ ได้คำนวณมูลค่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจราว 5 แสนล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 3.5-4% ของ GDP ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นรถขนาดใหญ่อย่างรถบรรทุก รถบรรทุกพ่วงด้วยแล้ว ความเสียหายยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ การได้ฝึกขับผ่านสถานการณ์จำลองในรูปแบบต่างๆ จากเครื่องฝึกขับฯ และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเทรนเนอร์ นับเป็นสิ่งสำคัญต่อกระบวนการทางความคิดของคนขับรถ ที่จะปูทางไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การขับขี่เชิงป้องกันได้

นายอัครวิชญ์ ลีธนะกุล ผู้จัดการฝ่ายขนส่งประเทศไทย บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า เชลล์ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการขนส่งและการรักษามาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย เชลล์มีเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ หรือ Goal Zero มุ่งเน้นความปลอดภัยในทุกๆ ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน รวมถึงความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำธุรกิจของเชลล์ เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปถึงมือลูกค้าทุกท่านได้อย่างปลอดภัยตลอดเส้นทาง และให้คนที่เรารักทุกคนกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยในทุก ๆ วัน ขอขอบคุณ ล็อกซซิม ที่นำเทคโนโลยีเครื่องฝึกขับรถจำลองเสมือนจริงเข้ามาให้บริการ เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การขับขี่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ ช่วยยกระดับทักษะและมาตรฐานด้านการขับขี่ปลอดภัยแก่พนักงานขับรถของเชลล์ได้เป็นอย่างดี

นอกเหนือจากบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่อย่างเชลล์แล้ว บริษัทขนส่งต่างๆ ของไทยก็ให้ความสำคัญกับการขับขี่ปลอดภัยเช่นกัน เพราะต่างประสบปัญหาเดียวกันคือ พนักงานขับรถมีหลายช่วงอายุ แต่ละคนก็มีกรอบความคิดเป็นของตัวเอง ยิ่งอายุเยอะก็จะไม่ค่อยเปิดรับสิ่งใหม่ๆ การได้เข้าอบรมกับล็อกซซิม พนักงานสามารถลองผิดลองถูกในการขับขี่ผ่านการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ทำให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เป็นการปรับกรอบความคิดสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจริง ส่งผลให้ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างยั่งยืน เหล่านี้เป็นเสียงยืนยันจาก นายทักษิณ สเน่ห์ดี บจ.พงษ์ระวี นายเทพศักดิ์ เทพสันตา บจ.กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ และ นายสุริยะ สุขกรีต บจ.เอสซี แคริเออร์ ตัวแทนจากบริษัทขนส่งที่เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ 

ทั้งนี้ในงานเดียวกันยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ภุมรินทร์ แซ่ลิ่ม หัวหน้าศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ ว่าที่เรือตรี พิษณุ สีตะปัน ผอ.หลักสูตรการดำรงชีพในทะเลและการดับเพลิงชั้นสูง ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ร่วมเวทีเสวนา "การประยุกต์ใช้ซิมูเลชั่นในวงการศึกษาสาขาต่างๆ" เพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับความสำคัญของเทคโนโลยีซิมูเลชั่น ที่เริ่มเข้ามามีบทบาททางด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการทางการแพทย์และการเดินเรือ ที่ซิมูเลชั่นเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อใช้ฝึกในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับล็อกซซิม เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีการจำลองสถานการณ์หลายรูปแบบ อาทิ เครื่องฝึกขับรถจำลอง (Driving Simulators) ระบบฝึกจำลองการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command Simulators) และ ระบบฝึกจำลองการเดินเรือ (Maritime Simulator)

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้ที่สนใจ โซลูชั่นเทคโนโลยีการจำลองสถานการณ์จาก ล็อกซซิม สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://loxsim.com หรือ โทร. 02-348-8197.

เช็คราคารถใหม่ และโปรโมชั่น ได้ที่นี่ ที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่
มาร่วมแชร์ความเห็นของคุณบนเวบบอร์ด Autospinn คลิกที่นี่


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ