สมาคมประกันวินาศภัยไทย กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยรถยนต์ในช่วงโควิด-19 Share this

สมาคมประกันวินาศภัยไทย กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยรถยนต์ในช่วงโควิด-19

Tadsaneeya
โดย Tadsaneeya
โพสต์เมื่อ 01 พฤษภาคม 2563

ตามที่ได้มีการเสนอแนวคิดในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ให้บริษัทประกันภัยให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนซึ่งลดการใช้รถยนต์เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และส่งผลทำให้อุบัติเหตุทางรถยนต์ลดลงนั้น


นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มาโดยตลอด และได้มีการประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน คปภ. อย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย

มาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยรถยนต์

  1. ผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการขนส่ง รวมถึงเจ้าของรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานในช่วงการระบาดนี้ สามารถแจ้งบริษัทประกันภัยเพื่อหยุดการใช้รถได้ โดยบริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ในช่วงระยะเวลาที่แจ้งหยุดการใช้รถ หรือผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกให้บริษัทประกันภัยขยายระยะเวลาคุ้มครองออกไปตามระยะเวลาที่หยุดการใช้รถได้เช่นกัน
  2. ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกทำประกันภัยแบบระยะสั้นได้ ทั้งแบบรายวัน รายเดือน หรือรายไตรมาส เพื่อลดภาระในการชำระเบี้ยประกันภัย
  3. บริษัทประกันภัยได้รับอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. ให้ลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยลดสูงสุดได้ถึงร้อยละ 30 ตามความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
  4. บริษัทประกันภัยกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยสามารถผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยได้สูงสุดถึง 180 วัน

นายอานนท์ วังวสุ ได้เปิดเผยต่อไปว่า การประกาศใช้เคอร์ฟิวและการรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านนั้น ส่งผลทำให้การเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ที่มีคู่กรณีในเดือนเมษายนลดลงประมาณ 30% อย่างไรก็ตาม การเกิดอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีนี้มีสัดส่วนเพียง 1 ใน 3 ของเคลมทั้งหมด ในขณะที่เคลมที่ไม่มีคู่กรณี เช่น การเฉี่ยวชนเสาหรือประตูบ้านจะมีปริมาณถึง 2 ใน 3 ของเคลมทั้งหมด และในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนนั้นเป็นช่วงที่ผู้เอาประกันภัยมีการแจ้งเคลมในลักษณะนี้สูงที่สุดในรอบปี เนื่องจากเป็นช่วงที่โรงเรียนปิดภาคเรียน และในปีนี้ มาตรการการทำงานที่บ้านส่งผลให้เคลมในลักษณะนี้เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

เนื่องจากการคิดคำนวณเบี้ยประกันภัยนั้นจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยในการขับขี่และการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น หากผู้เอาประกันภัยมีความถี่ในการใช้รถน้อยลงเนื่องมาจากมาตรการเคอร์ฟิวและการรณรงค์ให้อยู่บ้าน และไม่เกิดอุบัติเหตุในปีที่ทำประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ในปีถัดไป ก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง 50 ซึ่งนายอานนท์มีความเห็นว่า จำนวนผู้เอาประกันภัยที่จะได้รับส่วนลดเบี้ยประวัติดีในปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน หากพิจารณาจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงถึง 30% ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ ยังคงต้องดูสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นภายหลังมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ด้วยว่าจะยังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการปรับเพิ่มความคุ้มครองสำหรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจในกรณีการเสียชีวิตและทุพพลภาพ จาก 3 แสนบาทเป็น 5 แสนบาท ซึ่งในการปรับเพิ่มความคุ้มครองนี้ ทางภาคธุรกิจไม่ได้มีการปรับเบี้ยประกันภัยขึ้นแต่อย่างใด และคาดว่าจะส่งผลให้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าวเพิ่มขึ้นประมาณ 3 พันล้านบาท

ติดตามข่าวรถยนต์ ราคารถยนต์ รีวิวรถยนต์ และจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ กับเรา Autospinn
แชร์ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด Autospinn คลิกเลย webboard.autospinn.com  
เช็คโปรโมชั่นรถใหม่ เช็คราคารถใหม่ ได้ที่นี่ 
ราคารถมือสอง ซื้อรถมือสอง ขายรถมือสอง เชิญได้เลยที่ one2car


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ