เครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร มีความหมายว่าอะไรบ้าง? Share this

เครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร มีความหมายว่าอะไรบ้าง?

Tadsaneeya
โดย Tadsaneeya
โพสต์เมื่อ 15 พฤษภาคม 2563

สำหรับผู้ที่สงสัยและยังไม่ทราบเรื่องความหมายต่างๆ ของเครื่องหมายจราจรหรือป้ายจราจรเบื้องต้นที่ต้องรู้ไว้ เพื่อเป็นประโยชน์เวลาเห็นเครื่องหมายจราจรจะได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง


ความหมายเครื่องหมายจราจรเบื้องต้นที่ควรรู้

ป้ายจราจร เป็นป้ายทางการควบคุมการจราจร แบ่งออกเป็นสามประเภท

 • เครื่องหมายจราจร ป้ายบังคับ มักจะมีพื้นสีขาว ขอบสีแดง เป็นป้ายกำหนด ต้องทำตาม เช่น ห้ามเลี้ยวขวา
 • เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน มักจะมีพื้นสีขาว ขอบสีดำ จะเป็นป้ายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า
 • เครื่องหมายจราจร ป้ายแนะนำ เป็นป้ายที่แนะนำการเดินทางต่าง ๆ อาทิ ทางลัด ป้ายบอกระยะทาง เป็นต้น

เครื่องหมายจราจร ป้ายบังคับ (Regulatory Signs)

ป้ายบังคับ ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายจราจรที่ปรากฏอยู่ในป้ายนั้น โดยการกำหนดให้ผู้ใช้ทางต้องกระทำ งดเว้นการกระทำ หรือจำกัดการกระทำในบางประการ หรือบางลักษณะ ผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามกฏหมาย ป้ายบังคับจำแนกตามการใช้งานได้เป็น 3 พวกใหญ่คือ 

 • ป้ายบังคับประเภทกำหนดสิทธิ์ (Priority Signs) คือป้ายจราจรที่ใช้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทางได้ทราบถึงกฏของลำดับก่อนหลังที่บริเวณทางแยก และบริเวณทางแคบ เช่น ป้ายหยุด ป้ายให้ทาง ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน

 • ป้ายบังคับประเภทห้ามหรือจำกัดสิทธิ์ (Prohibitory or Restrictive Signs) คือป้ายจราจรที่ใช้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทางทราบถึงการห้าม จำกัด และสิ้นสุดการห้ามและจำกัด เช่น ห้ามแซง ห้ามเข้า ห้ามเลี้ยวซ้าย ห้ามเลี้ยวขวา

 • ป้ายบังคับประเภทคำสั่ง (Mandatory Signs) คือป้ายจราจรที่ใช้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทางทราบถึงการให้ปฏิบัติตาม


เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน (Warning Signs)

ป้ายเตือน ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการเตือนให้ผู้ใช้ทางทรายล่วงหน้าถึงสภาพทางหรือข้อมูลอย่างอื่นที่เกิดขึ้นในทาง หรือ ทางหลวงข้างหน้า อันอาจก่อให้เกิดอันจรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได้ เพื่อให้ผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังในการใช้ทางซึ่งอาจช่วยป้องกันการเกิดอันตราย หรือ อุบัติเหตุ

 • ป้ายเตือนทางโค้งต่าง ๆ คือ ป้ายจราจรที่ใช้เตือนผู้ใช้ทางให้ทราบว่าข้างหน้าทางโค้งอันตรายในลักษณะต่าง ๆ กัน

 • ป้ายเตือนทางแยกต่าง ๆ คือ ป้ายจราจรที่ใช้เตือนผู้ใช้ทางให้ทราบว่าข้างหน้ามีทางแยกให้ผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังในลักษณะต่าง ๆ กัน

 • ป้ายเตือนสถานการณ์ต่าง ๆ คือ ป้ายจราจรที่ใช้เตือนผู้ใช้ทางให้ทราบถึงสถานการณ์อันตรายต่าง ๆ ที่อยู่ข้างหน้าและให้ผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

 • ป้ายเตือนแนวทางต่าง ๆ คือ ป้ายจราจรที่ใช้เตือนผู้ใช้ทางให้ทราบถึงแนวของทางเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้ทางขับขี่ได้อย่างปลอดภัย

เครื่องหมายจราจร แนะนำ (Guide Sign)

ป้ายแนะนำเป็นป้ายจราจรที่ใช้เพื่อแนะนำผู้ใช้ทางให้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถูกต้องหรือให้ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูลอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ทาง ตามความหมายของป้ายนั้น ป่ายแนะนำแบ่งแยกตามหน้าที่ออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1. ป้ายบอกทิศทาง บอกตำแหน่งหรือแสดงการใช้ทาง
 2. ป้ายแสดงข้อมูลข่าวสารและการบริการ
 3. ป้ายประกอบหรือป้ายเสริม

ก่อนที่จะเริ่มขับรถออกถนนใหญ่ก็ควรศึกษาถึงความหมายของเครื่องหมายจราจรไว้ เพื่อการปฏบัติที่ถูกต้อง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ด้วยนะครับ

ติดตามข่าวรถยนต์ ราคารถยนต์ รีวิวรถยนต์ และจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ กับเรา Autospinn
แชร์ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด Autospinn คลิกเลย webboard.autospinn.com  
เช็คโปรโมชั่นรถใหม่ เช็คราคารถใหม่ ได้ที่นี่ 
ราคารถมือสอง ซื้อรถมือสอง ขายรถมือสอง เชิญได้เลยที่ one2car
 


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ