ติดฟิล์มปรอทผิดกฎหมาย โดนจับปรับเท่าไร Share this

ติดฟิล์มปรอทผิดกฎหมาย โดนจับปรับเท่าไร

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 19 กรกฎาคม 2564

ฟิล์มปรอท เหมาะสำหรับติดตั้งอาคารเนื่องจากมีคุณสมบัติในการกรองแสง และลดความร้อนจึงจะเหมาะสมกับอาคารหรือบ้านพักอาศัยมากที่สุด แต่ไม่สามารถมาใช้ติดรถยนต์เพื่อกรองแสง กรองความร้อนได้ เพราะกฎหมายห้ามไว้ ติดฟิล์มปรอทผิดกฎหมาย โดนจับปรับเท่าไร


ติดฟิล์มปรอทผิดกฎหมาย โดนจับปรับเท่าไร

ปัจจุบันกฎหมายห้ามรถติดฟิล์มดำจนคนภายนอกมองไม่เห็นภายในรถ ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ขณะที่ฟิล์มปรอทนั้นมีคุณสมบัติเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12 ซึ่งเป็นบทลงโทษเกี่ยวกับการติดตั้งส่วนเพิ่มเติมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่คนอื่น หรือทำให้ผู้ขับขี่คนอื่นแสบตาจนบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12

“มาตรา 12 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่ารถนั้นมีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถนั้นจนกว่าจะจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกแล้ว
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่า เจ้าของรถไม่อาจจัดให้มีครบถ้วนถูกต้อง หรือเอาออกได้ ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถนั้น 
เจ้าของรถมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งของนายทะเบียน คำวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด”

ในส่วนของค่าปรับหากรถยนต์คันใดฝ่าฝืนติดฟิล์มปรอท จะต้องมีโทษตาม มาตรา 60 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง ... ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน2,000 บาท

หมายความว่า การติดฟิล์มปรอททุกกรณีถือว่าผิดกฎหมาย มีโทษ แต่การติดฟิล์มดำรอบคันนั้นก็สามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นกับเจ้าของรถเองว่า เวลาขับขี่จะถนัดแบบไหน ส่วนใหญ่นิยมติดด้านหน้าให้สว่าง แต่ด้านข้างและด้านหลังติดฟิล์มดำที่มีเปอร์เซ็นต์กรองแสงสูงกว่า ใครจะติดฟิล์มยังไงก็ให้ถือความปลอดภัยในการขับขี่เป็นหลักจะดีที่สุด

ติดตามข่าวรถยนต์ ราคารถยนต์ รีวิวรถยนต์ และจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ กับเรา Autospinn
แชร์ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด Autospinn คลิกเลย webboard.autospinn.com  
เช็คโปรโมชั่นรถใหม่ เช็คราคารถใหม่ ได้ที่นี่ 
ราคารถมือสอง ซื้อรถมือสอง ขายรถมือสอง เชิญได้เลยที่ one2car


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ