รู้จักธุรกิจแบตเตอรี่ EV จากจุดเริ่มต้นการผลิตสู่กระบวนการรีไซเคิล Share this
EV Highlights
โหมดการอ่าน

รู้จักธุรกิจแบตเตอรี่ EV จากจุดเริ่มต้นการผลิตสู่กระบวนการรีไซเคิล

Paknam536
โดย Paknam536
โพสต์เมื่อ 25 May 2566

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เป็นส่วนประกอบสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า เพราะมันคือแหล่งกักเก็บพลังงานหลักที่ใช้กับทุกส่วนประกอบของรถยนต์ไฟฟ้าคันนั้นๆ บทความนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักถึงขั้นตอนการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบหลักในการผลิต ไปจนถึงขั้นตอนรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าเป็นอย่างไร


วัฏจักรของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

จุดเริ่มต้นตั้งแต่การหาวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นแบตเตอรี่เพื่อใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า ไปจนถึงการรีไซเคิลแบตเตอรี่เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่นั้น อธิบายโดยสังเขปได้เป็นดังนี้

  • การผลิตแร่ลิเธียม
  • การผลิตเซลล์แบตเตอรี่
  • ประกอบแพ็กแบตเตอรี่
  • ประกอบรถยนต์ไฟฟ้า
  • การขายรถยนต์ไฟฟ้า
  • การบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้า
  • การรีไซเคิลแบตเตอรี่

วัฏจักรของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

การผลิตแร่ลิเธียม

แร่ลิเธียม เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ แต่จะไม่ปรากฎออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน เนื่องจากแร่ลิเธียมมีปฏิกิริยาทางเคมีที่อ่อนไหวมาก ทำให้เรามักพบแร่ลิเธียมปะปนกับธาตุอื่น หรือสารประกอบอื่นมากกว่า โดยส่วนใหญ่จะพบลิเธียมเป็นส่วนประกอบย่อยของหินอัคนีแทบทุกชนิด และมีโอกาสพบได้ในแอ่งน้ำกร่อยตามธรรมชาติเป็นจำนวนมากอีกด้วย

ด้วยความที่แร่ลิเธียมมักอยู่ปะปนกับสารประกอบอื่นตามธรรมชาติ จึงต้องสกัดแร่ลิเธียมออกจากสารประกอบอื่น ก่อน ส่งผลให้มันมีราคาแพงตามความยากในกระบวนการผลิต

 

เหมืองแร่ลิเธียม

เหมืองผลิตแร่ลิเธียม

การผลิตเซลล์แบตเตอรี่

ผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่เช่น CATL เบอร์ 1 ของโลกด้านการผลิตแบตเตอรี่ EV จะนำแร่ลิเธียมที่สกัดมาได้ มาผสมกับสารประกอบอื่นๆ อาทิเช่น แมงกานีส, โคบอลต์ ฯลฯ เพื่อสร้างออกมาเป็นเซลล์แบตเตอรี่ โดยปัจจุบัน เซลล์แบตเตอรี่จะมีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบทรงกระบอก และแบบทรงเหลี่ยม

 

การผลิตเซลล์แบตเตอรี่

การผลิตเซลล์แบตเตอรี่

 

ประกอบแพ็กแบตเตอรี่

หลังจากผลิตเซลล์แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้ว เซลล์แบตเตอรี่จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการประกอบแพ็กแบตเตอรี่ โดยปัจจุบัน CATL เป็นทั้งผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ และประกอบแพ็กแบตเตอรี่ ซึ่งขนาดของแพ็กแบตเตอรี่นั้นจะแตกต่างกันออกไปความต้องการใช้งานแบตเตอรี่
และ จะส่งผลโดยตรงต่อจำนวนเซลล์แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในชุดแพ็กแบตเตอรี่ รวมถึงความจุพลังงานไฟฟ้าด้วย    

 

NUOVO PLUS – Battery Solution Provider

สำหรับประเทศไทยนั้น บริษัท นูออโว พลัส จำกัด (Nuovo Plus) บริษัทในกลุ่มอรุณ พลัส ถือเป็นผู้นำธุรกิจแบตเตอรี่ มุ่งเน้นการให้บริการและตอบโจทย์การใช้งานด้านแบตเตอรี่ที่ครอบคลุม มีเป้าหมายเพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจด้านแบตเตอรี่แก่ผู้ใช้งาน ทำหน้าที่จัดหาและประกอบแบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นในการเก็บประจุไฟฟ้าในระดับสูง (High Energy Density) ที่สามารถนำไปใช้ร่วมกับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน รวมถึงมีการบริการหลังการขายที่มีคุณภาพจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการนำพาประเทศเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำต่อไป

แพ็กแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ประกอบเสร็จแล้ว

แพ็กแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ประกอบเสร็จแล้ว

 

ธุรกิจประกอบรถยนต์ไฟฟ้า

หลังจากประกอบแพ็กแบตเตอรี่แล้ว ชุดแพ็กแบตเตอรี่จะถูกส่งไปยังโรงงานที่ทำธุรกิจประกอบรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่ แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำต่างๆ มักใช้วิธีการสั่งซื้อแพ็กแบตเตอรี่สำเร็จรูปจากบริษัทผู้ประกอบแพ็กแบตเตอรี่มาประกอบเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ที่พร้อมส่งขายไปทั่วโลก

โรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้า

โรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้า

 

ขายรถยนต์ไฟฟ้า

หลังจากประกอบชุดแบตเตอรี่เข้ากับส่วนอื่นๆ ของรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการขาย ซึ่งปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าถูกจำหน่ายออกไปทั่วโลก และมีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างในประเทศไทยเอง ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของ     แบรนด์รถยนต์ต่างๆ

เนื่องจากประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ชั้นนำหลากหลายแบรนด์ โดยเฉพาะกลุ่มตลาดพวงมาลัยขวา ต่างเลือกให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพราะประเทศไทยมีผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แบบครบครันอยู่แล้ว

ซึ่งประเทศไทยมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าสูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงไม่แปลกนักที่     ค่ายรถยนต์ต่างๆ จะเลือกประเทศไทยเป็นแหล่งการผลิตรถยนต์ เพื่อจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ

โชว์รูมจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า

โชว์รูมจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า

 

การบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้า

ในการใช้งานรถยนต์ แน่นอนว่ารถยนต์เป็นยานพาหนะที่มีการเคลื่อนที่ ย่อมมีชิ้นส่วนที่ต้องบำรุงรักษาตามระยะ รถยนต์ไฟฟ้าก็เช่นกัน ต้องมีการบำรุงรักษาเหมือนกับรถยนต์สันดาป ทว่าจุดที่ต้องบำรุงเป็นพิเศษอย่างเครื่องยนต์และเกียร์นั้นหายไป เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าอาศัยเพียงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จ่ายไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนเท่านั้น ทำให้มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยกว่า ส่งผลให้การบำรุงรักษาน้อยลงไปด้วย

 

ตัวชุดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเองนั้น โดยปกติแล้วแทบจะไม่ต้องบำรุงรักษาอะไรเลย ทว่าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนยังมีอายุการใช้งานที่จำกัด เมื่อใช้งานไปราวๆ 3-8 ปี ประสิทธิภาพการกักเก็บไฟฟ้าของแบตเตอรี่อาจลดลง จากปกติ 100% เหลืออยู่ราวๆ 80-90% และยังคงกักเก็บไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับการใช้งาน เพียงแต่หากชาร์จเต็ม 100% มันจะจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ไม่เพียงพอเท่ากับระยะทางขับขี่เดิม

 

อาทิเช่น แบตเตอรี่ใหม่ ความสามารถกักเก็บไฟฟ้ายังอยู่ 100% สามารถขับได้ระยะทางสูงสุด 400 กิโลเมตร
แต่ ถ้าแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมสภาพลง จนความสามารถกักเก็บไฟฟ้าเหลืออยู่ 80% มันก็ยังเพียงพอสำหรับจ่ายไฟฟ้าเพื่อให้ขับขี่ไปได้ระยะทางสูงสุดราว 320 กิโลเมตร เป็นต้น

 

การบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้า

การบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้า

 

ด้านการเติมพลังงานให้กับแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน จะมีวิธีการเติมพลังงานอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่การชาร์จที่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งได้รับความนิยมแพร่หลายมากที่สุด รถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นสามารถใช้งานร่วมกันได้เลยทันที

 และอีกหนึ่งรูปแบบนั่นคือการสลับแบตเตอรี่ ซึ่งกำลังเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการสลับแบตเตอรี่นั้นมีข้อดีคือลดเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้รวดเร็วมากกว่าการชาร์จแบบปกติ ซึ่งการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ต้องใช้เวลาราวๆ 30-45 นาที เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้ได้ความจุ 80% แต่หากใช้วิธีการสลับแบตเตอรี่ จะใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เพื่อรับแบตเตอรี่ลูกใหม่ที่มีความจุไฟฟ้าเต็ม 100% มาใช้งานต่อได้ทันที ซึ่งประหยัดเวลากว่ามาก

สถานีสลับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

สถานีสลับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

 

การรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV

เมื่อแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพเกินจุดที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว มันจะถูกนำไปใช้งานกับระบบกักเก็บพลังงานอื่นๆ อาทิเช่น แบตเตอรี่สำหรับโซล่าเซลล์, กังหันลม หรือระบบสำรองไฟฟ้าต่างๆ ทว่า ถ้าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการกักเก็บไฟฟ้าไปมากกว่านี้ล่ะ ทำอย่างไรได้?

การรีไซเคิลแบตเตอรี่ เป็นปลายทางอายุขัยการใช้งานของแบตเตอรี่แพ็กรถยนต์ไฟฟ้าอย่างแท้จริง โดยแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานจะถูกแยกชิ้นส่วนออกมาเป็นชิ้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเซลล์แบตเตอรี่, ระบบควบคุมการทำงาน, สายไฟฟ้า, ระบบระบายความร้อน, เคสกันกระแทก เพื่อแยกเป็นส่วนๆ และนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นแบตเตอรี่อีกครั้งต่อไป

 

วิธีการคัดแยกส่วนประกอบภายในเซลล์แบตเตอรี่

วิธีการคัดแยกส่วนประกอบภายในเซลล์แบตเตอรี่

 

เซลล์แบตเตอรี่ เป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างแบตเตอรี่ใหม่ โดยผู้ที่นำเซลล์แบตเตอรี่ไปรีไซเคิลจะแยกส่วนประกอบภายในเซลล์แบตเตอรี่ออกจากกัน      อาทิเช่น แร่ลิเธียม, แมงกานีส, โคบอลต์, อลูมิเนียม รวมไปถึงสารประกอบอื่นๆ จากนั้นจะจำแนกเป็นหมวดหมู่ และส่งต่อไปยังผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ถือเป็นการนำแบตเตอรี่เก่ากลับมาชุบชีวิตเป็นของใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หายห่วงเรื่องแบตเตอรี่เมื่อหมดอายุขัยแล้วจะเป็นของไร้ค่าไปได้เลย

รีไซเคิลแบตเตอรี่รถไฟฟ้า

จำแนกส่วนประกอบภายในเซลล์แบตเตอรี่ เพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป

 

เพราะปัจจุบัน แร่ลิเธียมถือเป็นแร่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะมันจะเป็นตัวการสำคัญในอนาคตเฉกเช่นกับที่เกิดขึ้นกับน้ำมันเชื้อเพลิงมาแล้ว

จากจุดเริ่มต้นการผลิตถึงการรีไซเคิลแบตเตอรี่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า แบตเตอรี่ที่ใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้านั้น สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยิ่งมีการผลิตแบตเตอรี่และนำกลับมาใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้มีแบตเตอรี่อยู่ในตลาดเป็นจำนวนมากขึ้น ก็จะทำให้การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้ยากอีกต่อไป

 

อัปเดตข่าวรถล่าสุด ดูรีวิวรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ทุกยี่ห้อ โดยทีมงานมืออาชีพ ตรวจสอบราคา ตารางผ่อน พร้อมเกาะติดข่าวสารรถยนต์ไฟฟ้า EV ไปกับ Autospinn 

ค้นหารถมือสองทุกรุ่น ทุกแบบ ทั้งรถเก๋งมือสอง รถตู้มือสอง รถกระบะมือสอง ราคาดี ฟรีดาวน์ ผ่อนถูก คุณภาพพร้อมใช้งาน ดูรายละเอียด และราคารถมือสองได้ที่ ตลาดรถ One2car


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ